Opatření proti šíření nemoci covid- 19

Ilustrační obrázek

Publikováno 4.9.2020 08:09

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace

Aktuálně o koronaviru

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz

Centrální linka hygieny je dostupná pro celé území ČR na čísle 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Od 1. září jsou roušky na celém území ČR povinné ve všech prostředcích veřejné dopravy, v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, na úřadech či ve volebních místnostech.

Navýšení kapacity pro hromadné akce

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. září upravuje pravidla pro hromadné akce. Nově bude možné u akcí v prostorech překračujících kapacitu 1 000 lidí využít zbývající kapacitu prostoru z 50 %. Ostatní protiepidemická pravidla jako je rozdělení prostoru hromadné akce do sektorů nebo povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob zůstávají. 

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení pro občany, kteří cestují do Chorvatska a Francie

Doporučení hlavní hygieničky ČR pro cesty do Chorvatska a Francie

Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu. Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže atd.).

Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.

Dodržujte zásady hygieny rukou. V případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek, umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména předjídlem či po cestě hromadnou dopravou. Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat!

Doporučení hlavní hygieničky ČR cestovatelům po návratu z Chorvatska a Francie

Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav. V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních. Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu. Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu. Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci. Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní 

Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.

Další aktuality v kategorii Důležité informace: