Volby v ČR

Ilustrační obrázek

Publikováno 23.9.2020 13:18

Autor: správa webu

Kategorie:

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Místem konání voleb podle místa přihlášení k trvalému pobytu

  • ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90
  • ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441
  • ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou, Chýnovská 367

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umož- něno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umož- něno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Městském úřadu v Libčicích nad Vltavou na tel. číslech 233 101 651, 233 101 654, 233 101 655 a 233 101 656.