Díky, pane Santayano!

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 24.11.2015
  • Rubrika: Různé

„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování“ – tak zní citát, který je zlatým písmem vryt do mramoru pamětní desky k uctění památky 17. listopadu 1939 a 1989, která byla na naší radnici slavnostně odhalena 17. 11. 2015 a stala se tak součástí našeho města. Budeme tak možná roky denně míjet tato moudrá slova, a tak jsem se rozhodla podívat blíže na jejich autora.

George Santayana, americký filosof, kritik, básník, spisovatel a esejista, plným, pro našince poměrně dlouhým jménem, Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana, se narodil v r. 1868 v Madridu, kde prožil své nejútlejší dětství. Rodiče byli jako diplomaté vysláni v r. 1872 do Bostonu, a tak si malý George na své ranné dětství ve Španělsku stěží mohl pamatovat. V Bostonu odmaturoval na klasickém gymnáziu a pro svůj nesporný talent studoval od r. 1882 na Harvardu, kde se po obhajobě stal dokonce profesorem. V této funkci vydržel do roku 1912, ale v touze po svobodě z Harvardu odešel a odcestoval do Evropy. Coby nezávislý spisovatel žil a pracoval v Paříži, Oxfordu a od roku 1925 už trvale v Římě, kde v r. 1952 zemřel.

Santayana byl velmi úspěšným a poměrně plodným spisovatelem i básníkem. Celým jeho dílem se prolíná pro něj typický pragmatismus. Říká se o něm, že byl myslitelem lidského jednání, který vysoce hodnotil činnost lidského ducha a oplýval smyslem pro krásu vědění a umění.

Možná, že u nás více než jeho filosofická díla, budeme znát jeho citáty. Namátkou vyberu několik, které jsou mi obzvláště blízké:

„Rodina je jedním z mistrovských děl přírody.“

„Člověk není stvořen k tomu, aby život chápal, ale aby jej žil.“

„Moudrost znamená brát všechno s humorem a špetkou pochybností.“

Moudrými i vtipnými výroky se díla G. Santayany přímo hemží a všechny stojí za zamyšlení. Ten, který si vedení našeho města vybralo na pamětní desku, patří díky své často krutě prověřené pravdivosti nejen ve světě, ale i u nás k nejznámějším a často filosofy, politology i politiky světa parafrázovaným. Je to výrok, který Santayana použil ve svém díle s příznačným názvem Život rozumu (The Life of Reason) z let 1905/6. Čas, který nás od té doby dělí a stále platná pravdivost Santayanových slov jen dokazují autorovu moudrost a nadčasovost. Ne nadarmo byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu.

Díky, pane Santayano, budeme si i v Libčicích Vaše slova pamatovat a ctít jejich význam.

 

George Santayana

Další články autora