Zápis do 1. tříd ZŠ na školní rok 2016/2017

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 6.1.2016
  • Rubrika: Školství

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

19.1. a 20.1 2016 od 15:00 do 17:00 hodin.

Pro koho:
• pro děti narozené v období od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010
• pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to:
1. Dostavte se se svým dítětem 19.1.2016 , nebo 20.1.2016 od 15:00 do 17:00 hodin k zápisu do ZŠ Libčice nad Vltavou, 5. května 68, Libčice nad Vltavou.
2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte, pas u cizinců.
3. Vyplníte na místě zápisu: žádost k zápisu, zápisní list do 1. třídy.

Odklad plnění povinné školní docházky:
• 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
2. Zákonný zástupce obdrží žádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ nejpozději do 31.5.2016. Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2015/2016 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce. Náhradní termín zápisu:
26.1. 2016 od 15.00 do 16.00

Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9.2016:
1. Může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017.
2. Musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2016 – doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31.12. 2016 – z PPP a od pediatra.

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout:
• vaše dítě je na zápis připravováno v MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá
• pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), berte v potaz, že do 1. září uběhne ještě 7 měsíců – za tuto dlouhou dobu Vaše dítě vše dožene
• pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv učební problém, náš vyškolený pedagogický sbor si určitě poradí

Děkujeme, že jste si vybrali naši školu. Co nabízíme:
• kvalitní zázemí (materiální i výukové) ve škole rodinného typu
• individuální přístup k dětem
• skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
• výborné vybavení ICT – ve třídách výuka na interaktivních tabulích
• angličtina a finanční gramotnost již od 1. třídy
• krásné třídy a chodby, moderně zařízený školní klub a divadlo
• velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků na víceletá gymnázia, 100%
• 100% úspěšnost přijetí žáků z 9. tříd na SŠ
• obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi i externími pedagogy
• jazykové zahraniční výjezdy
• zajímavé projekty, workshopy, školní akce, sportovní soutěže a další
• prevence proti sociálně patologickým jevům
• péče externích profesionálních psychologů
• kvalitní práce asistentů pedagoga
• pestrý program ve ŠD
• výborná kuchyně
• ozdravné pobyty
• lyžařské a plavecké výcviky
• spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi


 

 

Bez názvu

Další články autora