Školská rada Základní školy Libčice nad Vltavou

  • Autor: Rada města
  • Publikováno: 10.2.2016
  • Rubrika: Školství
  • Vyšlo v LN 2/2016

Pro ty z vás, kteří ještě nemáte, nebo už nemáte děti v základní škole, přinášíme základní informaci o školské radě, která je orgánem školy, jež umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada řídí svou činnost podle § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé. Minimální počet členů rady jsou tedy 3 osoby, ale v případě libčické školy máme členů 6 – dva jsou jmenování zřizovatelem, z řad rodičů jsou voleni další dva zástupci a z řad pedagogů také dva. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

Vzhledem k tomu, že  předsedovi školské rady Mgr. Pavlu Štrosovi skončil tříletý mandát 31. ledna 2016, rada města jmenovala s účinností od 1.2.2016 do této funkce Ing. Víta Penížka, Ph.D., který je zastupitelem našeho města a vědeckým pracovníkem, ČZÚ na Suchdole.

Ostatní členové zůstávají nadále ve svých funkcích a pro úplnost uvádíme, že se jedná o zástupce zřizovatele Mgr. Tomáše Havláka, pedagogy zastupují Mgr. Kateřina Brožová a Mgr. Tomáš Rampír a za rodiče paní Petra Grybauskas a paní Mgr. Lenka Coufalová.

Děkujeme tímto Mgr. P. Štrosovi za dosavadní práci a věříme, že i nadále bude naší škole nakloněn minimálně pořádáním školních fotbalových turnajů, v nichž již v našem městě nastolil pěknou tradici.

Nově doplněná školská rada si na svém nejbližším jednání zvolí svého nového předsedu.

Další články autora