Valná hromada v Sokole

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 1.4.2016
  • Rubrika: Sport

Tak jsem se poprvé v životě coby staronová sokolka zúčastnila 29. března 2016 valné hromady místního Sokola a nestačila jsem se divit. Byla jsem sice kdysi v dětství ostřílenou sokolkou-gymnastkou a v dospělosti tenistkou, ale přiznám se, že jsem se nikdy moc nezabývala přemýšlením nad tím, jak velká organizace Sokol je, že má svého starostu, místostarostu, výbor a tým školených cvičitelů a náčelníků, kteří se ve svém volnu, bez nároku na honorář, starají o finance, provoz a údržbu sokolovny i hřišť a o aktivitu jednotlivých oddílů, kterých opravdu není málo. Pro oživení připomenu, že se jedná o házenou, tenis, stolní tenis, box, karate, všestrannost žen, která zahrnuje cvičení žen i dětí a v neposlední řadě o všestrannost mužů, kam kromě gymnastiky mužů a dětí patří i šplh.

Na valné hromadě jsem měla dvojroli, neboť jsem tam byla coby zastupitelka a zároveň s právem volit coby cvičitelka-pomahatelka malých gymnastů a gymnastek, které vede náčelník Jarda Novák. Velmi pečlivě a se zájmem jsem poslouchala zprávy o činnosti všech oddílů, které se vzájemně podobaly zejména ve výčtu úspěchů svých svěřenců, ale i postesknutím nad upadajícím zájmem zejména starších dětí o sport jako takový. Přesto se ale povedlo v tomto roce rozšířit členskou základnu Sokola na, v poslední době rekordních, 219 členů. Všichni vedoucí oddílů, náčelníci i členové výboru děkovali městu Libčice za finanční podporu, bez které by dnes Sokol nemohl existovat, neboť, jak známo, podpora od státu je v posledních letech opravdu žalostná.

Mezi pozvanými hosty byl mj. i pan starosta Bartoš, který ve svém diskusním příspěvku slíbil, že se bude se svými koaličními partnery i nadále snažit o to, aby se Sokol mohl v klidu věnovat své chvályhodné činnosti, která má v našem městě už více než stoletou tradici.

V tajných volbách panovala vzácná shoda, a tak se do ve vedení Sokola dostali téměř všichni nominovaní kandidáti. Starostou nadále zůstává Josef Nováček, místostarostou a jednatelem Tomáš Hykeš, ve výboru bude zasedat Petr Česák za házenou, Jiří Hodík za karate, Václav Kraus za všestrannost mužů, Václav Lisý za tenis, František Novotný za box a do počtu devíti členů je třeba zahrnout náčelnici Janu Kejmarovou a náčelníka Jardu Nováka. Jarda Tkadlec za stolní tenis se stal náhradníkem.

Zároveň s volbami byla všem účastníkům položena anketní otázka, zda si přejí, aby na pozemku Sokola vyrostla multifunkční sportovní hala. A výsledek? S výjimkou jednoho hlasu to bylo jasné ANO, které pan starosta Bartoš posílil slibem, že vedení města Sokol v tomto plánu, který byl donedávna spíše jen snem, určitě podpoří.

Nejsem zrovna schůzovní typ, ale jsem ráda, že jsem na této valné hromadě byla a měla možnost nahlédnout a seznámit se s vedením sportovní organizace, bez které si život v našem městě nedovedu vůbec představit. Díky tomu si ještě více vážím všech ve vedení Sokola včetně cvičitelů a náčelníků, kteří na mě všichni působili jako odborníci a velcí nadšenci pro svůj sport, s chutí udělat vše pro to, aby si vychovali své nástupce.

Naše sokolovna už toho hodně pamatuje, pro mnohé z nás je místem, na které budeme s nostalgií vždy rádi vzpomínat, ale přesto se klidně můžeme těšit na novou halu, která poskytne řadě sportů a základní škole mnohem příznivější a moderní podmínky.
 

 

Bez názvu Bez názvu Bez názvu

Další články autora