Co se děje na pozemku nad koupalištěm?

  • Autor: Sdružení investorů
  • Publikováno: 11.5.2016
  • Rubrika: Různé
  • Vyšlo v LN 5/2016

Tuto otázku si snad položí každý, kdo si vyšel v poslední době na procházku nad libčické koupaliště. Neudržovaný pozemek, kde se v minulosti těžila cihlářská hlína a který byl ještě v nedávné minulosti zarostlý neproniknutelnou houštinou povětšinou náletových akátových výhonků a znečištěn odpadky, je v současnosti opět odlesněn a probíhají na něm úklidové a zemní práce.

Tento pozemek je platným územním plánem pro naše město určen k zástavbě objekty pro bydlení, tedy vesměs rodinnými domy. Před tím, než budou moci zájemci o výstavbu vlastního bydlení stavbu zahájit, je nutno tento pozemek pro toto využití připravit. Asi před osmi lety se o realizaci podobného záměru pokusil cizí investor. Jeho záměr vystavit na tomto pozemku několik 8 patrových bytových domů s asi 200 malometrážními byty však město nepodpořilo, a tak z tohoto záměru sešlo.

Současný záměr skupiny investorů, libčických občanů, je připravit tento pozemek k výstavbě rodinných domů. K tomu je nutno vybudovat všechny inženýrské sítě jako je rozvod elektrického proudu/plynu/vody, kanalizaci, veřejné osvětlení a komunikace. Po zahájení přípravných prací projevil o zasíťování části svého pozemku i sousední vlastník, dříve vlastník libčické cihelny, firma CTR Group. Také naše město má v uvedené lokalitě své pozemky určené pro bytovou výstavbu. O jejich zasíťování však dosud zastupitelstvo města nerozhodlo.

Součástí uvedeného investičního záměru je i vybudování komunikace, která má navázat na komunikaci Ve Staré cihelně a pokračovat až ke komunikaci Turská a tím umožnit přístup ke všem pozemkům, které jsou v této oblasti určeny k zástavbě. Vybudování inženýrských sítí na soukromých pozemcích bude financováno výhradně z vlastních prostředků investorů, kteří předpokládají, že celý záměr se podaří uskutečnit do konce roku 2017.

 

Bez názvu

Další články autora