Volby do krajských zastupitelstev

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 11.10.2016
  • Rubrika: Různé

7. a 8. října 2016 se konaly volby do 13 krajských zastupitelstev spolu s doplňujícími volbami do Senátu. Máme sice krajů 14, ale Praze byl uznán statut kraje i obce zároveň, a tak členy jejího zastupitelstva se volí v době obecních voleb, které se budou konat v r. 2018.

V našem městě jsme letos nevolili senátory, ale pouze nové složení zastupitelstva Středočeského kraje, což se odehrálo ve třech obvyklých volebních okrscích umístěných v obřadní síni, ZUŠ a MŠ, kde bylo volebními komisemi zaznamenáno celkem 841 platných volebních lístků. Libčičtí voliči rozdělili své hlasy takto:

Starostové a nezávislí - 188
ODS - 135
ANO2011 - 117
KSČM - 78
ČSSD - 73
TOP09 – 72
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED – 44
Koalice SPD a SPO – 30
Česká pirátská strana - 54
Svobodní a Soukromníci – 17
Dělnická strana sociální spravedlnosti – 9
Ne ilegální imigraci – 9
Úsvit s Blokem proti islamizaci – 7
Koruna česká – 2
Romská demokratická strana – 2
SPR-RSČ M. Sládka a Patrioti HOZK – 2
Národní demokracie – 1
Volte Pravý Blok - 1


Zastupitelstvo Středočeského kraje má celkem 65 zastupitelů a podle výsledků, které zveřejnil Statistický úřad, bude jeho složení vypadat následovně:

ANO2011 - 16 mandátů
Starostové a nezávislí - 15
ČSSD - 11
ODS - 10
KSČM - 8
TOP09 - 5

Celkové výsledky voleb a složení všech krajských zastupitelstev si můžete prohlédnout na volby.cz.

U té příležitosti bych ráda zmínila, jaké postavení má v naší zemi Středočeský kraj, jehož jsme nedílnou součástí. Především zcela obklopuje Prahu a svou rozlohou 11 014 km2, počtem obcí (1 146) i počtem obyvatel (1 326 857) patří mezi největší kraje v Česku. Zahrnuje 12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram, Rakovník + dva, které mají sídlo v Praze, a to Praha-východ a náš okres Praha-západ. Shodou všech náhod je Praha-západ okresem nejmenším, ale zato je spolu s Prahou-východ nejhustěji obydleným, kde bylo napočítáno 150 obyvatel na km2. Naproti tomu nejméně lidnaté jsou hodně zalesněné okresy, kam rádi jezdíme na houby, což je např. okres Rakovník a Benešov. Tam žije pouze 70 obyvatel na jednom km2.
Jistě máme všichni ještě v dobré paměti, jak se nám nelíbilo, že byly v lednu 2002 okresní úřady, na které jsme byli zvyklí, rozpuštěny a jejich kompetence byly v rámci celkové reformy samosprávy rozděleny mezi obecní, městské a krajské úřady. V souvislosti s tím došlo k územnímu přerozdělení, posílení a rozšíření působnosti krajských úřadů. Je to již 14 let a staronový titul nejvýše postaveného představitele kraje "hejtman" nás už nepřekvapuje.

Těsná blízkost Středočeského kraje k hlavnímu městu skýtá obyvatelstvu bohaté pracovní, společenské a kulturní vyžití, ale zároveň by se dalo polemizovat o tom, zda díky přílišnému zaměření na hlavní město nedochází k určitému omezení vlastního rozvoje. Jistě jste mnohokrát slyšeli o našem městě a obcích kolem Prahy, že jsou jenom noclehárnou Prahy. Je docela možné, že i fakt, že Středočeský kraj nemá vlastní krajské město, postrádá tím pádem důležitou regionální správní jednotku, která má pro plánovaný rozvoj důležitou funkci. Ať chceme, nebo ne, jsme periférií hlavního města, což znamená, že jsme pro něj zdrojem pracovních sil, zásobování, příležitostí pro rekreaci atp.

Jistě bych o Středočeském kraji mohla napsat mnohem více už jen proto, že má svůj nepopiratelný hospodářský význam díky rozvinutému průmyslu i velmi příznivým podmínkám pro rostlinnou výrobu. Kromě toho se na jeho území nachází spousta historicky cenných památek a chráněných krajinných oblastí, ale to všichni dobře víme, neboť jsme tu doma.

Středočeský kraj je pro nás životně důležitý, ale je třeba říci, že neexistují v naší zemi kraje, které by nebyly stejně důležité, protože jen organizačně rozdělují naši zem a bydlí v nich naši lidé. A jsou to právě oni, kteří mohou svými hlasy ovlivnit složení zastupitelstev, jejichž členové mají moc ovlivnit jejich životní podmínky. Přesto se volby do krajských zastupitelstev obvykle nesetkávají s jejich velkým zájmem, což se bohužel potvrdilo i letos.

Pouhých 34,57 % voličů využilo svého volebního práva a dalo najevo, že jim není lhostejné, kdo za ně bude v krajských zastupitelstvech rozhodovat. Možná si ti ostatní, kteří k volbám nepřišli, říkají, že to stejně nemá cenu, že jejich hlas nic neovlivní a že kraj je od jejich života příliš vzdálený. To rozhodně není pravda, neboť krajské úřady jsou ze zákona důležitými územními jednotkami a mocnými vyššími samosprávními celky s celou řadou důležitých kompetencí, bez kterých se nemůžeme obejít.

Přejme tedy novým členům všech krajských zastupitelstev hodně píle, pečlivosti a empatie v rozhodnutích, kterými mohou významně ovlivnit životy všech lidí v naší zemi.

 

Další články autora