Novoroční slovo - vydáno v LN 1/2017

  • Autor: Ing. P. Bartoš, MBA - starosta, Ing. J. Lain - místostarosta
  • Publikováno: 6.1.2017
  • Rubrika: Slovo starosty

Již dvanáct let předkládáme na stránkách Libčických novin informace o dění v našem městě. Troufáme si říci, že ve srovnání s opozičním tiskem jsme v zásadě periodikem optimistickým. Můžeme si to dovolit, protože máme o čem mluvit a máme co ukázat, na rozdíl od škarohlídů z LOSu, kteří se snaží za každou cenu vše, co vedení města udělá, znevážit.

Omlouváme se všem čtenářům, kteří by to od nás čekali, ale ze zásady odmítáme reagovat na pomluvy a nechceme ztrácet čas vysvětlováním zkreslených či účelově zjednodušených a překroucených informací, které se objevují v Libčických křižovatkách. Raději dáváme přednost smysluplné práci a plnění našich volebních úkolů, které nám do konce volebního období zbývají splnit.

Mnoho se změnilo od roku 2006, kdy na radnici vstoupil spolek Liběhrad.Díky dlouholeté a systematické práci došlo ke zhodnocení obecního majetku a město se může pochlubit novými chodníky, opravenými silnicemi, fasádami a střechami. Zvládli jsme rozsáhlé rekonstrukce budov jako je koupaliště, ZŠ, MŠ, pečovatelská služba a teď čerstvě i nová služebna policie. Postavili jsme dokonce úplně nový pavilon MŠ. Při všech těchto nemalých investicích máme stále na mysli dobré hospodaření s finančními prostředky, a proto se těšíme z každoročního finančního přebytku v řádu milionů korun. Právě z tohoto důvodu si pak můžeme dovolit velkoryse finančně podporovat kulturu, školy, zájmové organizace, spolky, sportovní oddíly, církve a potřebné občany. Vždyť není ve městě snad žádná větší či menší kulturní či sportovní nebo společenská akce, na které by se město finančně nepodílelo. Máme na mysli i akce, které pořádá LOS, např. Libčický divadelní podzim, Snow Film Fest, letní kino, Rybovku a řadu jiných.

Zdá se vám to jako paradox, že finančně podporujeme svou vlastní opozici, která nás nikdy za nic nepochválí? Nám sice také, ale protože my odmítáme politikaření za každou cenu, snažíme se podpořit každou dobrou věc. Možná tím tak trochu apelujeme na moudrost a spravedlivý nadhled všech vámi volených zastupitelů, kteří by, bez ohledu na politickou příslušnost, měli mít na mysli vždy jen dobro, prosperitu a klid ve městě.

Vážení občané, zastupitelé spolku Liběhrad v tomto volebním období ve spolupráci s hnutím ANO 2011 a TOP 09 prožili další rok tvrdé práce, kde bylo nutné investiční akce pečlivě naplánovat, připravit, realizovat a zafinancovat. Výsledky naší práce jsou vidět na každém kroku a věříme, že spolu s námi máte radost, jak se naše město postupně mění k lepšímu. Rádi bychom v tom pokračovali i nadále a realizovali další úkoly našeho volebního programu i v r. 2017 podle investičního plánu, který se připravuje a jehož definitivní znění bude schváleno na únorovém jednání zastupitelstva města.

Rádi bychom z tohoto místa poděkovali všem zaměstnancům městského úřadu a koaličním kolegům a kolegyním za spolupráci a děkujeme veřejnosti za podporu v uplynulém roce.

Jménem svým a jménem města Libčice nad Vltavou vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Další články autora