Únorové slovo - vydáno v LN 2/2017

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 8.2.2017
  • Rubrika: Slovo starosty

Zimu, kdy mrzne a je hodně sněhu, máme snad všichni rádi, protože se podvědomě vracíme do dětství. V minulosti jsem si mnohokrát povzdechl nad opakující se mírnou zimou. Bylo to asi rouhání, protože letošní průběh zimy mně napověděl, že její vláda ještě zdaleka neskončila.

Pro město to znamená větší úsilí o zabezpečení schůdných chodníků a sjízdných komunikací. Jsem rád, že máme v provozu nový zametací stroj a situaci jsme díky nasazení pracovní čety celkově snad zvládli. Jsou samozřejmě úseky, kam se při nejlepší vůli nedostaneme, a tak se omlouváme občanům, že nebylo uklizeno všude včas. Pracovní četě města patří dík.

V zimním období neodpočíváme a věnujeme se přípravě na jarní investiční výstavbu. Občas jsme kritizováni za to, že vynakládáme velkou energii na investice. Vynakládáme, ale jinak to nejde. Stavby a jejich údržba ve prospěch občanů a rozvoje města jsou zhmotněním našeho koaličního programu. Za všechny uvedu například nový pavilon školky, novou budovu policie, silnice, chodníky, fasády, opravené budovy škol atp.

Věnovat náležitou pozornost rozvoji města je povinností nejenom radniční koalice Liběhrad, TOP 09 a ANO 2011, ale očekává se to i od opozice LOS a ODS. Žel, často marně. Vnímavý čtenář LN a občasný účastník jednání zastupitelstva města si jistě názor utvoří sám, protože žádná z těchto pro město významných investic nenašla u opozičních zastupitelů podporu.

I v loňském roce jsme si dle ekonomických kritérií vedli finančně dobře. Přes velké investice a různá nutná vydání skončil rozpočet města masivním finančním přebytkem, což nás těší, protože i to je naše povinnost - vést ekonomiku města s péčí řádného hospodáře bez dluhů a s rezervou na nepředvídatelné výdaje. Je tedy mimo veškerou logiku, proč někteří opoziční zastupitelé rozpočet města na tento rok nepodpořili. Takové jednání zastupitele je sice v mantinelech demokracie, ale silně zavání poněkud předčasným volebním bojem. Nepodpoření rozpočtu je každoročně se opakující zbytečný rituál menšinové opozice, která si od toho naivně slibuje, že vláda koalice padne.

Díky finančnímu přebytku jsme na rok 2017 zvýšili částku v rozpočtu pro zájmové spolky. Zavedení systému městských příspěvků zájmovým organizacím byl návrh Liběhradu v r. 2006 a byl přednesen tehdejšími zastupiteli za Liběhrad Matějem Štětkou a Martinem Sekerou, kteří to měli ve své kompetenci. To, že v dalším volebním odbobí kandidovali za TOP09 a v dalším za LOS, nekomentuji.
Domnívám se, že je zbytečné rozvíjet diskuse, kdo se o co zasloužil, neboť vždy se jedná o týmovou práci, ale rád bych, aby to zaznělo přesně. Proto musím zdůraznit, že během posledních dvou volebních období, kdy stojí v čele města Liběhrad s podporou
svých koaličních partnerů, byla částka na činnost a akce spolků a zájmových organizací výrazně navýšena.

Je třeba říci, že se finance do městského rozpočtu nesypou jen tak samo sebou. Za RUD (rozpočtové určení daní), neboli přerozdělení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, se zasloužilo hnutí Starostů a nezávislých (STAN) a TOP 09, na čemž se nemalou měrou v r. 2012 podíleli i zástupci Liběhradu. Díky tomu od roku 2013 získávají obce ze zákona ročně více peněz, které mohou investovat do svého rozvoje.

Vážení občané, i v letošním roce nás na radnici čeká hodně práce, kdy dojde i na dokončení rozpracovaných investic z minulého roku. Připravujeme ale i akce zcela nové jak ve stavebnictví, tak i v podpoře spolků, kultury a sportu, o čemž vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za vaši podporu

Další články autora