Dotazy ke konkurzu na ředitele ZŠ

  • Autor: Ing. Jiří Zajíc, CSc
  • Publikováno: 4.7.2012
  • Rubrika: Různé

Odpověď na dotazy

Dotazy:

1. Kdo byl pověřen vedením školy, když zdroj na webových stránkách školy uvádí, že ředitelka školy odchází k 1.8. na jiné pracovní místo a s ní rezignovala na funkci i její dosavadní zástupkyně?

2. Jak je řešena personální otázka, neboť opět zdroje uvádějí odchody učitelů a v UN jsem našel pouze inzerát na pracovní místo učitelky pro I. stupeň?

3. Pokud bude termín konkurzu stanoven, je pravděpodobné, že tomu tak bude nejdříve kolem poloviny září. Pro nově nastupujícího ředitele se jedná o velmi složitou situaci. Uvědomuje si ji zřizovatel školy?

4. Do jaké platové třídy je zřizovatel ochoten ředitele školy zařadit?

 

Odpovědi:

ad 1. K 1.7.2012 byla jmenována nová zástupkyně.

ad 2. Zahájení školního roku není ničím ohroženo. Personalistika učitelského sboru je vnitřní věcí školy.

ad 3. Co se týče termínu konkursu, předpokládáme konání v první polovině září a nástup nového ředitele podle dohody, pravděpodobně 1.10.2012.

ad 4. Zařazení ředitele je možné v 11. až 13. třídě, u plně kvalifikovaného ředitele je předpokládána 13. třída.

 

 

Jiří Zajíc

místostarosta

 

Další články autora