Kdo to ví, odpoví

  • Autor: Mgr. Petr Nový, archeolog Středočeského muzea v Roztokách
  • Publikováno: 12.2.2017
  • Rubrika: Zápisník archeologa
  • Vyšlo v LN 2/2017

Psal se rok 1966, přesněji 16. května, kdy do Libčic nad Vltavou přijel spolupracovník tehdy ještě mladého Oblastního muzea v Roztokách u Prahy. Ačkoliv ještě náctiletý, prokazoval Oldřich Tomek muzeu neocenitelné služby zejména dokumentací nálezů, učiněných při nejrůznějších stavbách. Ačkoli později nastoupil do jiného zaměstnání, můžete ho po odchodu do důchodu znovu vídat na archeologických výzkumech našeho muzea.

Na první terénní libčickou muzejní akci byl vyslán na základě upozornění místní učitelky Boženy Čechové, že se zde nachází výkop s archeologickými nálezy. Ačkoliv paní učitelka tehdy na druhém stupni vyučovala přírodopis a chemii, nebyla jí archeologie zřejmě úplně cizí. Již na začátku téhož roku totiž do muzea odeslala dopis s darem do vznikající archeologické sbírky. Samotný obsah dopisu se nám nezachoval, takže nevíme, odkud nález zajímavé pazourkové šipky pocházel. Jednu příhodnou lokalitu
však máme na katastru Letek, kam se pravděpodobně podíváme příště.

Ale zpět. Oldřich Tomek v inkriminovaném výkopu nalezl porušený hrob se zbytky lidské kostry. V okolí kostí se nacházel nečetný hrobový inventář - 2 záušnice a železné zlomky, z nichž některé snad původně tvořily přezku.

Bohužel v prvopočátcích naše muzeum nemělo konzervátorské pracoviště, vlastně ani depozitář k uložení kovových nálezů, čímž se dá vysvětlit, že se tyto křehké a choulostivé nálezy do dnešních dnů nedochovaly.

Zainteresovaní již tuší, že porušený hrob lze datovat do raného středověku, bližší datace je poměrně složitá, neznáme záušnice ani podobu hrobové jámy. V podstatě zásadním nedostatkem je zjištění, že neznáme ani přesné místo nálezu. S odstupem několika desítek let si kolega na místo nálezu nevzpomíná, okolí hřbitova však s určitostí vyloučil.

Doufali jsme dohledat výkop v libčické kronice, ale bohužel, poválečná část až do roku 1968 chybí. Zkusme to tedy odhadem - nalezená výbava ukazuje přece jen spíše na mladší období raného středověku. Pak bychom mohli usuzovat, že hrob nějak souvisí s dříve porušeným raně středověkým pohřebištěm, rozkládajícím se v prostoru před městským úřadem (Odpočívají v pokoji - LN 9/2015). Pokud by tento poměrně hluboký
výkop probíhal například blíže škole v okolí evangelického kostela, mohla být jeho ohradní zeď zaměněna za zeď hřbitovní.

Možná. Možná se ale přihlásí pamětník, možná se objeví i kronika.

 

Paní učitelka Čechová je ta dáma v černém kabátě.

Další články autora