Březnové slovo - vydáno v LN 3/2017

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 2.3.2017
  • Rubrika: Slovo starosty

Čas nezadržitelně letí a já již píši březnový úvodník, ale zima, která letos začala zhurta, se v době psaní tohoto úvodníku rozhodně nemínila vzdát. Mrzlo jen praštělo. Letos, stejně jako každý rok, jsme si vyšli druhého února do polí za město, abychom konečně slyšeli, jak se naplní pranostika: „Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout“. Nepodařilo se, skřivan nezazpíval a silný mráz nás zahnal domů. Odnesl jsem si z výletu poznání, že s počasím, pranostikami a takés veřejnou prací je to složitější.

Osmého února letošního roku proběhlo zastupitelstvo města, jehož hlavním tématem bylo v ekonomickém bloku přijetí plánu investic. Letošní investiční rok je opravdu bohatý a čeká nás spousta práce v objemu cca 14 milionů Kč. Já osobně se na tuto práci těším, protože na jejím konci nás čekají nové komunikace, chodníky, kanalizace, fasády obecních domů a snad i přestavba náměstí Svobody včetně parku kolem pomníku u sokolovny. Úspěšná investiční činnost je výsledkem spolupráce lidí ve finančním výboru, investiční komisi, v radě města a zejména zaměstnanců města. Zahájení realizace investic plánujeme již na březen, pokud počasí dovolí.

Dále pilně pracujeme na získávání dotací pro město. Obdrželi jsme dotaci z MPSV na strategické plánování ve městě. Dále jsme obdrželi dotaci na provoz pečovatelské služby z prostředků středočeského kraje. Podali jsme žádost o dotaci MNO na opravu válečných pomníků. Zpracováváme žádost o dotaci na nový automobil pro pečovatelskou službu. Nechali jsme zpracovat architektonickou studii na budoucí vzhled náměstí Svobody a budeme směřovat k její realizaci. Závěrem přináším další dobrou zprávu. Podařilo se nám postoupit ve vyjednávání zavedení nové autobusové linky Libčice–Tursko–Holubice s návazností na linku 316 (ROPID). Provoz by měl být zahájen v květnu.

Voličům jsme slíbili, co v koalici pro naše město uděláme. Společným volebním programem se důsledně řídíme a splníme jej, protože na tom pilně pracujeme. Zavázali jsme se k tomu a proto práci pro rozvoj města považujeme za svou povinnost.

Přeji vám krásné předjarní dny.

Další články autora