Dubnové slovo - vydáno v LN 4/2017

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 17.4.2017
  • Rubrika: Slovo starosty

Pravidelně se v tomto čase těším na příchod jara. Je to asi nějaký prastarý atavismus,
který v tento čas člověka popohání k vyšší pracovní aktivitě. Nejinak je tomu nyní i na městském úřadě v Libčicích nad Vltavou, kde je v běhu rychlá realizace úkolů podle schváleného investičního plánu.

Na úřadě se rozběhla různá výběrová řízení, např. na zhotovitele nové fasády základní umělecké školy a na zhotovitele dlažby ze žulových kostek na ploše před katolickým kostelem. Vybíráme dodavatele strategických dokumentů města, na které jsme získali dotaci. Uskutečnilo se další jednání skupiny pro přípravu strategického plánu města, kde byla mimo jiné diskutována otázka zázemí pro kulturní a společenskou činnost.

Důležitou součástí koaliční strategie rozvoje města je realizace budov potřebných pro naše občany a spolky. Vycházíme ze situace, kdy již nadále nemůžeme počítat s kapacitou zdejšího kulturního domu a musíme operativně konat.

V loňském roce jsme přesunuli služebnu policie ČR do nové budovy v ulici Hřbitovní a nyní rekonstruujeme starou policejní budovu v ulici Za Kovárnou pro potřeby obou našich dobrovolných hasičských sborů.

Usilujeme o vykoupení dvou domů na náměstí Svobody pro stavbu budovy pro potřeby města. Původní architektonická studie, s kterou jsme vás seznámili, nabídla možnost postavit zde tzv. Městský dům, kde by byl společenský sál se zázemím, knihovna, kavárna atp. Od té doby se ale situace vyvinula tak, že máme citelný nedostatek prostoru pro spolkovou činnost, a tak koalice Liběhrad, TOP 09 a ANO 2011 dospěla k návrhu řešení, které stojí za úvahu. Za předpokladu, že se nám podaří vykoupit dva zmiňované domy, tak by po jejich demolici mohla na jejich místě vzniknout nová moderní, bezbariérová budova, která by mohla sloužit občanům města a spolkům. Určitě vás hned napadá otázka, kde by pak ale byl sál na velké akce jako jsou plesy, karnevaly, divadelní představení a koncerty?

Vzhledem k tomu, že se úspěšně rozvíjející umělecké obory v ZUŠ do současné budovy jednoduše řečeno nevejdou, máme v plánu v revitalizované zahradě za budovou ZUŠ postavit moderní víceúčelovou budovu, která by sloužila nejen pro výuku a koncertní, divadelní či výstavní činnost ZUŠ, ale i pro ostatní školy a pro potřeby města. Budova v ZUŠ by disponovala sálem s dostatečnou kapacitou a zázemím pro konání plesů nebo jiných větších společenských a kulturních akcí.

Na stavbu Městského domu i Koncertního sálu v ZUŠ počítáme s čerpáním finančních prostředků z dotací. Město má díky dlouholeté intenzivní práci spolku Liběhrad a koalice, až na drobné úseky, hotové komunikace, chodníky a fasády domů v majetku města, takže si stavbu těchto, pro město vysoce potřebných objektů, může dovolit.
Velmi si vážíme aktivních občanů, kteří se sdružují ve spolcích různého zaměření a v rámci možností města jejich činnost finančně podporujeme. Rádi bychom jim tímto zásadním řešením poskytli důstojné zázemí a prostor pro jejich setkávání.

Tak nám držte palce, ať se nám to podaří realizovat. Snadné to rozhodně mít nebudeme, protože tyto plány musíme nejdříve prosadit, získat na ně peníze a pak budovy rychle postavit, aby co nejdříve sloužily všem.

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků.

Další články autora