Bezpečná Praha-západ

  • Autor: por. Bc. Jana Dětská - komisařka
  • Publikováno: 26.4.2017
  • Rubrika: Různé
Vážení občané, dovolujeme si vám představit nové webové stránky www.bezpecnaprahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolupráce mezi Policií ČR, městy a obcemi okresu Praha venkov – západ, městskou a obecní policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní bezpečnosti.
- jsme připraveni sdílet s vámi úspěšné realizace bezpečnostních složek a složek IZS
- jsme připraveni vás informovat o preventivních dopravně bezpečnostních akcích a opatřeních, včetně aktuálních uzavírek a nehodovosti
- chceme vás pozvat na prezentaci činností bezpečnostních složek a složek IZS
- chceme vás informovat o činnosti městských a obecních úřadů (bezpečnostní i kulturní)
- očekáváme vaše podněty, připomínky a názory k činnostem bezpečnostních složek, složek IZS, městských a obecních úřadů, které mohou přispět k zajištění společného cíle – Bezpečná Praha -západ .
Příspěvky na výše uvedených stránkách, lze také sledovat na sociální síti Facebook – Bezpečná PRAHA ZÁPAD. V přípravě je také nová aplikace pro Vaše chytré mobilní telefony.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Další články autora