Nové prostory pro kulturu, sport a spolky

Vydáno v LN 5/2017

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA - starosta
  • Publikováno: 1.6.2017
  • Rubrika: Z radnice

Každá ze tří původně samostatných obcí Letky, Libčice a Chýnov se může pochlubit prastarou historií a bohatým kulturním životem. Když se v roce 1924 zmíněné obce staly městysem, jejich kulturní potenciál se znásobil. Tehdy byly položeny základy dnešního kulturního a sportovního života v našem městě, a dodnes čerpáme z odkazu TJ Sokol, AFK, hasičů a dalších spolků. Kultura a sport se v letech 1948 až 1989 rozvíjely v limitech své doby a lze nalézt zejména ve sportu řadu vynikajících úspěchů, které město proslavily.

Po roce 1989, kdy se město Libčice nad Vltavou stejně jako celá česká společnost postupně vracela k demokracii a stát začal fungovat tržně, se objevily hospodářské potíže s dlouhodobým dopadem na kulturu. Podniky po léta zaměstnávající stovky lidí, jako cihelna, MEVA a šroubárna, postupně ve městě skončily, kulturní dům změnil třikrát majitele a v Libčicích ubylo lidí, kteří sem dojížděli za prací. Libčičtí občané začali hledat obživu zejména v Praze a domů se vraceli většinou dosti pozdě. Tuto složitou dobu Libčice nad Vltavou přežily, město dnes vzkvétá, zájmových spolků přibývá a neodbytně se ozývá otázka, jak zajistit vhodné prostory pro spolky a sportovní oddíly.

Město se v minulosti zaručilo za úvěr 8 milionů korun pro TJ Sokol, stará sokolovna prošla rekonstrukcí a vzniklo nové venkovní hřiště pro házenou. To však již nestačí. Sokolovna praská ve švech, a tak se Sokol intenzivně zabývá plánem na stavbu nové sportovní haly, která by sloužila všem sportům i základní škole. Členové rady města jednali s představiteli Sokola na jeho žádost a přislíbili pomoc při stavbě sportovní haly a podporu při hlasování v zastupitelstvu města.

Relativně spokojenou organizací je Amatérský fotbalový klub AFK, který dlouhodobě a systematicky za podpory města zvelebuje svůj areál v Letkách. Ovšem i zde je výhledově potřeba rekonstruovat kabiny mužstva a provést další úpravy v areálu.

Město na vlastní náklady postavilo novou hasičskou zbrojnici a po přesunu státní policie do nové budovy nabídlo bývalou policejní služebnu oběma našim sborům dobrovolných hasičů jako důležité zázemí pro ně i jako prostor pro výchovu mladých hasičů.

I úspěšně se rozvíjející základní umělecká škola potřebuje více místa pro výuku a cítí potřebu mít důstojný a dostatečně velký koncertní sál. Proto se momentálně zpracovává studie na případnou stavbu koncertního sálu na zahradě za budovou ZUŠ.

Kam tedy se spolky? Je zřejmé, že je potřeba postavit novou, architektonicky zajímavou budovu pro komunitní účely, včetně sálu s dostatečnou kapacitou, kvalitními technickými parametry a v dosahu centra. Členové zastupitelstva města dali na svém posledním jednání souhlas k odkoupení dvou domů na náměstí Svobody a shodli se na vyhlášení architektonické soutěže na budoucí podobu celého náměstí.

O vývoji vás budeme průběžně informovat. Držte nám palce, ať se nám tyto plány podaří. Děláme vše pro to, aby se vám v našem městě dobře žilo

Další články autora