Antonín Hálek (14.3.1903 - 20.7.1967)

Rád bych v tomto příspěvku připomenul účastníka zahraničního odboje Antonína Hálka, který se narodil v Smolárně na Volyni, byl později libčickým občanem a patřil mezi ty, kteří bojovali za svobodu naší země.
V době jeho narození byla Volyň součástí carského Ruska a žila zde početná menšina českých krajanů. V období druhé světové války se osud těchto „volyňských Čechů“ opět protnul s jejich starou vlastí. Druhá světová válka začala 1. září 1939 útokem nacistického Německa na Polsko. Dva roky po vypuknutí války, tedy 22. června 1941, totiž hitlerovské Německo zaútočilo na Sovětský svaz. V bleskové válce Němci obsadili část sovětského území a byli zastaveni až koncem roku 1941 u Moskvy a o rok později u Stalingradu. Součástí tohoto gigantického válečného úsilí byl i náš stát. Československo bylo rozbito ještě před druhou světovou válkou a na našem území byl Němci vyhlášen tzv. Protektorát Čechy a Morava. Řada českých (i slovenských) vlastenců ale odešla do zahraničí, kde se začaly vytvářet vojenské jednotky československé zahraniční armády. Nejdříve k tomu docházelo v Polsku, pak ve Francii, později ve Velké Británii a na Středním Východě. V průběhu druhé světové války se v tehdejším Sovětském svazu začala v roce 1942 tvořit československá vojenská jednotka, která se v roce 1944 dostala do oblasti Volyně. Naši krajané v tomto regionu se masově hlásili do naší jednotky, která se díky nim rozrostla na 1. československý armádní sbor.
Do československé zahraniční armády se přihlásil 3. 3. 1944 i Antonín Hálek a sloužil v ní jako vojín až do konce války. Byl přidělen k 3. brigádě, k minometnému praporu 1. roty. V rámci Československé armády se zúčastnil bojů na východní frontě. Největší a nejznámější byla bitva na Dukle. Demobilizován byl 22. 1. 1946. Po odchodu z armády žil v obci Oráčov (okres Podbořany) a živil se jako rolník. Do Libčic nad Vltavou se přistěhoval 4. 8.1958. Bydlel v podnájmu v ulici V Zahrádkách čp. 45 a pracoval jako dělník. V Libčicích žil až do své smrti v roce 1967.

Pokud má některý z čtenářů o Antonínu Hálkovi nějaké údaje, bude autor příspěvku velmi vděčný za jejich poskytnutí na e-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz.

Další články autora