Říjnové slovo - vydáno v LN 10/2017

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 22.10.2017
  • Rubrika: Slovo starosty

Posvícení je za námi. Léto uběhlo, tak jak tomu bylo vždy, závratnou rychlostí a skoro by se dalo říct, že podzimní chladné dny se k nám vlámaly.

Školy zahájily výuku a radnice pokračuje v plnění každodenních úkolů. Radniční koalice se v poslední čtvrtině roku soustřeďuje na splnění investičního plánu města. Za všechny realizované stavební akce bych uvedl zejména dokončení fasády základní umělecké školy, nové dlažby v mateřské škole a rekonstrukci šaten v základní škole.

Počátkem září proběhlo mimořádné zastupitelstvo města, jehož hlavním tématem byla výstavba nového komunitního centra na náměstí Svobody v prostoru domů, které radnice vykoupila od občanů. Koalice se snažila připravit vše potřebné k tomu, abychom mohli požádat o dotaci ve výši
cca 20 milionů na výstavbu tohoto komunitního centra ještě v tomto roce, ale bohužel se nepodařilo najít mezi zastupiteli potřebnou shodu. To ale neznamená, že dům na náměstí, kde by mohly být klubovny pro spolky a sál pro více než 100 lidí, nebude existovat. Pokusíme se o získání dotace na jeho výstavbu v dalším roce a zasadíme se o to, aby budova, prospěšná všem, na náměstí vznikla a stala se důležitou součástí kulturně společenského a zájmového života občanů tohoto města.

Počátkem září proběhl výběr pracovníka na pozici koordinátora strategického plánu města a výběr na pracovní pozici matrikářky. Stále je pro nás mnoho námětů ke zlepšení práce samosprávy. Jedním z mnoha je vypracování strategického plánu města, vyřešení čistoty vody v místním koupališti, dokončení některých rozpracovaných investic, zajištění výstavby již zmíněného komunitního centra atp.

Děkuji vám za podporu, kterou projevujete naší snaze za zlepšení podmínek pro život v našem městě. Je naším přáním, aby Libčice nad Vltavou byly opravdu dobrým místem pro život.

Další články autora