Prosincové slovo starosty - vydáno v LN 12/2017

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 24.12.2017
  • Rubrika: Slovo starosty
Chýlící se konec roku nás vede k zamyšlení nad uplynulým obdobím.Pomalu se dostáváme do poslední čtvrtiny volebního období a to nás nutí bilancovat. Nedávno jsem si se zájmem přečetl názory několika mladých občanů publikovaných v opozičním tisku. Jsem přesvědčen, že názory občanů jsou vždy důležitou zpětnou vazbou života města. Dovolím si krátce zareagovat. Je předvánoční čas a veškerá témata
nelze obsáhnout na jedné stránce a současně se chci vyvarovat jednostrannému pohledu a zjednodušování. Nicméně rád bych vyjádřil vlastní názor, jak rozvoj města vidím já.
Základním předpokladem úspěšného rozvoje jsou zdravé obecní finance. Náš městský rozpočet je vyvážený a dlouhodobě jsme městem bez dluhů s každoročním finančním přebytkem. Praktická šestnáctiletá zkušenost s komunální politikou, včetně tří volebních období ve funkci starosty a řízení milionových investic umožňuje mně i týmu na radnici určovat priority a odpovídající systém práce. Základním předpokladem je zajistit bezproblémové fungování státní správy a samosprávy. Dále je nezbytné postarat se o zajištění technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, doprava, komunikace), následně řešit a podporovat další, neméně důležité oblasti města, jako je školství,
bezpečnost, podpora spolkových činností, kultury a sportu.
Důsledně si uvědomuji význam klíčových oblastí fungování města a jejich dopad na občany, a proto budou od počátku roku 2018 Libčické noviny přinášet relevantní články na závažná obecní témata, jakými jsou například městské finance, strategický plán a rozvoj města, školství, kultura a sport, sociální věci a bezpečnost. Tyto články musí zohledňovat názory občanů, zahrnovat odborný postoj, vyjadřovat stanoviska vedení města.
Rok 2018 bude v duchu dokončení úkolů, které jsme vám, našim voličům, přislíbili a ještě nás čeká mnoho práce. V každém případě si myslím, že radniční koalice pracuje a řeší veškeré úkoly rozvoje města s péčí řádného hospodáře a vždy prvořadě s ohledem na prospěch občanů.
Rád bych vám popřál klidné Vánoce a v nadcházejícím roce 2018 pevné zdraví.

Další články autora