Únorové slovo - vydáno v LN 2/2018

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 28.2.2018
  • Rubrika: Slovo starosty
Předpokládám, že toto číslo Libčických novin se dostane ke čtenářům kolem Hromnic, tedy data pranostikou hojně uváděného. Snad nejznámější únorovou pranostikou je, že na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
Bloumal jsem v polích, napínal uši, ale tentokrát jsem skřivana nezaslechl. Zemědělcům jistě toto počasí radost nedělá. Jinak tomu je ale na radnici, kde máme napilno. Čím se konkrétně zabýváme?
Zajišťujeme chod města a jeho úklid. Připravujeme investiční plán, který předložíme zastupitelstvu dne 7. února. Pokud bude plán přijat, splníme většinu našich slibů daných voličům. Pravidelně zasedá rada, která
řeší provozní otázky chodu města. Dle potřeby jednají výbory a komise.
Připravujeme materiály na jednání zastupitelstva. Řešíme otázky developerské stavební činnosti a problematiky parkování vozidel. Zabýváme se sociální problematikou. Provozujeme pečovatelskou službu. Spolupracujeme se školami. Spolupracujeme s okolními obcemi na společných tématech.Organizujeme ples města. Připravujeme další kolo dotačního řízení pro naše spolky. Velmi nás zaměstnává příprava strategického plánu, tedy dokumentu, který by měl určit budoucí směr rozvoje města.
Samospráva (starosta, rada, zastupitelstvo) i státní správa (tajemník, městský úřad a stavební úřad) pracují naplno a prochází i kontrolními mechanismy krajského
úřadu Středočeského kraje.
Těším se na jarní počasí, kdy konečně začneme realizovat plánované investice.To je náš slib daný voličům a postarám se, aby byl splněn. Přeji vám klidné zimní dny.

Další články autora