Ohlédnutí za rokem 2013

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 4.12.2013
  • Rubrika: Z radnice

Jedno staré rčení říká: Díky za každé ráno, kdy se probudím, jsem zdráv a dokáži rozlišit podstatné od nepodstatného. Na pravdivosti této věty se asi většina z nás shodne. Otázkou je, co kdo považuje za podstatné. V životě města je mnoho témat, která lze považovat za podstatná. Jedním z nich je zdraví obecní ekonomiky. Ke konci roku 2013 je většina investičních akcí města hotova a finanční přebytek je v takové výši, která nikdy předtím nebyla.

Dalším tématem je transparentní  nakládání s obecními prostředky. Po šestnácti kontrolách krajského úřadu máme šestnáct protokolů, které jednoznačně dokazují, že  nakládání s prostředky města je bez závad.

Investovali jsme hodně peněz do městských inženýrských sítí, střech, fasád a povrchů komunikací. Prostě proto, že  bylo potřeba se s péčí řádného hospodáře o svěřený majetek řádně postarat. Na zbytek investic se chystáme v roce 2014.

Péče o město nespočívá jenom v investiční činnosti. Jsou zde naše tři školy. Přesunuli jsme značné finanční částky na vnitřní úpravy Mš, základní školy i ZUš. V tomto trendu budeme pokračovat i v příštím roce a soustředíme se na financování zkvalitnění výuky žáků.

Nadstandardní toky peněz probíhají od města směrem k evangelické a katolické farnosti. Z těchto prostředků si farnosti zajišťují jak některé investice zaměřené na opravu kostelů, tak i kulturní akce pro naše občany. V případě katolického kostela přibyly farnosti peníze na údržbu střechy kostela od DSO Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Přemyslovci nám letos poskytli další grant na rekonstrukci střechy pečovatelské služby.

Značné prostředky jsme také přidělili oběma našim hasičským sborům, které městu poskytly účinnou pomoc při povodních. Hasiči Libčice se těší z nové hasičské zbrojnice a disponují kvalitní hasičskou výstrojí.

Nezapomněli jsme ani na naše sportovce a poskytli jsme nemalé částky na podporu  sportu. Hlavními odběrateli financí byly organizace TJ Sokol, AFK Fotbal,  Sbor dobrovolných hasičů Libčice  a obě naše farnosti.

V rámci grantového řízení jsme dle možností financovali menší sportovní, kulturní a jiné aktivity městských spolků. V dalším roce uvažujeme o zvýšení objemu financí na podporu této chvályhodné činnosti.  Činíme tak proto, že zdravé město se pozná podle kvalitního spolkového života,  a hlavně - můžeme si to dovolit.

Většina našich investic ve volebním programu byla splněna, což nám umožňuje  zaměřit se na tzv. soft projekty. Mezi ně patří například kultura. Město se aktivně podílí, nebo finančně podporuje téměř každou kulturní akci. Namátkou zmíním Novoroční ohňostroj, Městský ples, Masopust, Posvícenská pouť, festival Tichý hlas pro Svatou zemi, šikovné ruce našich seniorů, Otevřená zahrada, Dětský den, Mikuláš, Memoriál Josefa Pospíšila,  Romská zábava, koncerty a Radiodárek v KDL,  různé sportovní a zábavné akce pro děti i dospělé včetně hudebních či tanečních večerů a uměleckých výstav.

Dovoluji si bilancovat letošní rok na první stránce našich novin zejména proto, že bych byl rád, abychom si společně uvědomili a těšili se z toho, že naše město žije, krásní a prospívá bez dluhů.

 

Přeji vám klidné a pohodové Vánoce a v roce příštím hlavně dobré zdraví.

 

Ing. Pavel Bartoš, MBA  starosta

 

 

Další články autora