Březnové slovo - vydáno v LN 3/2018

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 8.4.2018
  • Rubrika: Slovo starosty
„Březen za kamna vlezem“, říká známá pranostika. Na radnici ale v tento čas může být i dost horko. Na městský úřad došla nedávno žádost o schůzku se spolkem MC Malina.
Předmětem jednání byl problém, který Malinu a i jiné spolky opravdu tíží. Malina totiž nemá vyhovující prostory pro provozování spolkové činnosti.
Novinka? Nikoli. Je to stará věc, všeobecně známá. Jako první jsme nabízeli přestavbu někdejšího prodejního areálu „Ludvík“ pro potřeby mateřské školy a spolku MC Malina. Iniciativu jsme neprosadili a později jsme nevyužitý a chátrající areál přestavěli na moderní policejní stanici, kterou pronajímáme Policii ČR.
Jako druhou iniciativu ve věci získání prostor pro spolky uvedu úsilí koalice Liběhrad, TOP09 a ANO2011 o zakoupení kulturního domu (KDL) pro potřeby města. Měli jsme představu, že areál KDL koupíme a s pomocí dotace jej přestavíme na nový městský úřad a využijeme mimo jiné tzv.
velký sál pro potřeby kultury a spolků. Byla to jedinečná šance, jak situaci s prostory řešit a k tomu bychom navíc získali asi 1 hektar pozemků včetně nohejbalového hřiště, to vše za dobrou cenu. Bohužel při vší snaze se nám KDL nepodařilo koupit. Budoucnost objektu KDL je taková, že po změně územního plánu tam majitelé postaví byty. Nevzdali jsme to a rozhodli jsme se postavit spolkový dům – komunitní centrum, a tak jsme na náměstí Svobody vykoupili dva domy. Nechali jsme na dům vypracovat architektonickou
studii. Byli jsme připraveni zažádat o dotaci na stavbu komunitního centra. Tentokrát se nejen z opozičních řad zvedl odpor proti této stavbě.
Jaká je cesta ze začarovaného kruhu? Jednoduchá. Do konce roku 2018 dokončíme strategický plán města. Jeho závěry nám jistě ukáží to, co víme už dnes, totiž, že prostory pro spolky a konání kulturních akcí potřebujeme. Na ně si ale počkáme zhruba 2–3 roky. Bohužel.
Zcela jinak se situace s prostory vyvíjela v případě libčických dobrovolných hasičů. Po odchodu policie ČR do nových prostor v areálu Ludvík jsme urychleně rekonstruovali bývalou budovu policie a celou jsme ji poskytli SDH Libčice. Hasiči tam mají kvalitní spolkové prostory, novou hasičskou zbrojnici a byt pro rodinu mladého hasiče, který se stará o výchovu malých hasičů. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Tentokrát iniciativa prostor pro hasiče nebyla opozicí blokována.
Závěrem ještě musím zmínit smutný a stále se opakující jev v zastupitelstvu města, který s tématem souvisí. Při hlasování o investicích města (parkoviště, silnice, chodníky, dětská hřiště atp.) opoziční zastupitelé za hnutí LOS pro investice na rok 2018 ruku nezvedli. Je to sice jejich demokratické právo, ale možná stejně jako vy i my si klademe otázku - proč? V takových situacích jsem vždy velmi rád, že koalice Liběhrad/TOP09/ANO2011 je jednotná a uvědoměle hlasuje pro potřebný rozvoj města, za což jim i vám všem, kteří se k tomu stavíte podobně, děkuji.

Další články autora