Dubnové slovo - vydáno v LN 4/2018

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 8.4.2018
  • Rubrika: Slovo starosty
  • Vyšlo v LN 4/2018
Prapodivná zima, kde v listopadu je jarní počasí a pak zlobí do dubna, je snad u konce, i když pranostika hovoří o tom: „Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem“.
V uplynulém roce jsme ukončili stavební aktivity týden před Vánocemi, kdy jsme kolaudovali kanalizační přípojky v ulici U Krytu a příznivé jarní klima nám konečně dovolilo se pustit do plnění investic roku 2018.
Nejprve realizujeme komunikaci v horní části náměstí
Svobody, poté dojde k dokončení pietního místa u pomníku obětí druhé světové války na témže náměstí. Následně se přesouváme k dokončení dopravního řešení komunikací u katolického kostela. Celkový seznam investičních akcí na letošní rok byl otištěn v minulém čísle Libčických novin. V současné době byly ve vztahu k investicím na letošní rok vypsány poptávky, došlo k otvírání obálek s nabídkami a výběru dodavatelů díla.
Spolkový život v našem městě byl na přelomu roku intenzivní a mimo jiné jsme navštívili valné hromady SDH Libčice, TJ Sokol, Českého svazu chovatelů a před tím ještě AFK Libčice.
Slibně se vyvíjí práce na strategickém plánu města. V restauraci Na plovárně proběhla úvodní schůzka, kde byli představeni vítězové výběrového řízení na dodavatele obou částí strategického plánu a členové supervizního týmu.
Jarní úklid. Dodavatel mobilní zeleně již ve skleníku připravuje sazenice macešek, petúnií a muškátů. Pracovní četa se mimo jiné soustředila na odstranění psích exkrementů po neukázněných pejskařích.
Investice soukromých subjektů v našem městě probíhají takto:

1. Skanska a.s. vyjednává s městem podmínky realizace 1. etapy bytové výstavby v prostoru za ZUŠ.

2. Společnost Great Home s.r.o. (kulturní dům) usiluje o změnu klasifikace svých pozemků v územním plánu.

3. Společnost RH ARCH s.r.o., která je autorem architektonického řešení malého bytového komplexu na Leteckém náměstí, zatím nejeví žádnou zjevnou aktivitu v dokončení projektu.

4. Aktivity investora na bývalém „Křivánkově poli“ v ulici Luční stagnují z toho důvodu, že předložené návrhy na město a stavební úřad nejsou v souladu s platnou legislativou.

5. Aktivity investora v prostoru nad koupalištěm na bývalém „Kejřově poli“ čekají na dokončení změny územního plánu č. 6.

6. Investor PhDr. Matoušek z firmy RHG s.r.o. dokončuje projektovou dokumentaci sociálně zdravotního zařízení v prostoru na bývalém shromaždišti, kterou v brzké době předá na stavební úřad se žádostí o příslušná povolení.

7. V současné době probíhají jednání o odprodeji společnosti Screws and Wire s.r.o. jinému majiteli. Zástupce kupujícího seznámil zástupce města se záměrem revitalizace v areálu bývalé šroubárny.

Vážení občané, toto jsou z mého pohledu nejzávažnější dubnové zprávy. Za město Libčice nad Vltavou vám děkuji za podporu a přeji všem příjemné jarní dny.

Další články autora