Červencové slovo - vydáno v LN 7/2018

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 7.7.2018
  • Rubrika: Slovo starosty
  • Vyšlo v LN 7/2018

Vox populi, vox Dei je latinská fráze, která znamená „hlas lidu, hlas Boží“. Je to báječná poučka, kterou uznávají politici všech dob. Z jiného pohledu, tato formulace evokuje politiky k tzv. populismu v pejorativním slova smyslu, ve kterém se termínem populista míní člověk prosazující rychlá a líbivá, ale téměř neuskutečnitelná řešení věcí veřejných.

Proč jsme dělali to, co jsme dělali
Koalice Liběhrad, TOP 09 a ANO 2011, vítěz komunálních voleb 2014, byla sestavena promyšleně z odborníků z oboru ekonomiky, stavebnictví, dopravy, práva, techniky, zemědělství a managementu. Bylo tomu tak proto, že Libčice nad Vltavou potřebovaly právě ve zmíněných oborech růst, tj. bylo potřeba dostavět komunikace, chodníky, parkoviště, vodu, kanalizace, plyn, dětská hřiště a provést zásadní rekonstrukce veřejných budov. Bylo potřeba kvalifikovaně vést obecní finance a zvýšit finanční rezervu pro další investice města, jako jsou například komunitní a mateřské centrum, sportovní hala a revitalizace libčické náplavky, včetně přemostění Vltavy lávkou. Tak jako se staví dům od základů, tak jsme postupovali v realizaci investic ve městě. Jinak to nejde. Zdravý rozum i manažerské poučky velí: „Nejdříve technická základna, a pak kulturní nadstavba“. Suma sumárum - co jsme si předsevzali, to jsme splnili.

Co jsme lidem neslibovali
Lidé oprávněně požadují mnoho věcí k naplnění příjemného života. Státní správa a samospráva ze zákona spoustu věcí může dělat, ale mnoho věcí dokonce nesmí. S odvoláním na výše uvedené skutečnosti tvrdím, že jsme občanům neslibovali to, co není v kompetenci města. Město nemůže dotovat soukromé podnikatele, stavět hospody plné spokojených štamgastů, stavět supermarkety, asfaltovat rozedrané krajské silnice a čistit zarostlé škarpy. Rovněž nemůžeme změnit systém státního školství na jiný. Co tedy v těchto věcech můžeme a máme dělat? Město má vytvářet předpoklady pro smysluplný rozvoj sociálních zařízení, školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. V případě krajských silnic tlačit na krajské instituce, aby se o svěřený majetek staraly s péčí řádného hospodáře. Taktéž v dopravě vyjednávat o dopravních spojích. To samozřejmě děláme. Pokud někdo zmíněné záležitosti lidem slibuje, je nezodpovědný populista a člověk neznalý legislativy. V tomto ohledu jsem klidný, protože občané většinou ví, co je možné a co nikoli.

Nejenom chodníky
Opoziční občasník se tu a tam zmiňuje o tom, že stavíme jen chodníky a silnice. Je to nepravda. Koalice věnuje značnou pozornost školství, kultuře, sportu i sociálním záležitostem, kam prokazatelně investuje významné finanční prostředky. Absolutně podporujeme činnost spolků a církví. Kdo má zájem, nechť se přesvědčí v účetnictví města. Je zajímavé, že k této věci se negativně vyjadřují lidé, kteří si pro obecní peníze přijdou, a pak sponzora pomlouvají. Oceňuji zastupitele, že aktivně přistupují k pořízení tzv. strategického plánu města, který by měl být apolitický a nadčasový.

Účel světí prostředky
- tato stará Machiavelliho fráze má univerzální platnost. V Libčicích se většinou známe a víme, jaké postoje kdo zaujímá. Poněkud složitější situace může být u nově příchozích obyvatel, kteří se v libčické politické scéně teprve začínají orientovat. Rozhodně nemíním tyto lidi nějak významně ovlivňovat, nebo snad osobně kontaktovat, ale ponechávám na jejich vlastním rozumu, aby zhodnotili, jak se věci veřejné mají. Koalice nečeká díky za to, co na radnici dělá, protože ví, že nejlepším politickým argumentem směrem k voličům je poctivá práce. Jsem přesvědčen, že práce pro Libčice viděná očima koalice není populismem, ale reálnou nutností.

Další články autora