První veřejné projednávání

Poslední červnové pondělí se v našem kulturním domě konalo první veřejné projednávání. Oba zhotovitelé krátce představili výstupy analytické části. Následná diskuze byla velmi podnětná. Žhavým tématem byla plánovaná výstavba nových bytů.

Nová výstavba

Dotazníkové šetření mezi obyvateli potvrdilo celkovou spokojenost s životem v Libčicích. Lidé především oceňují klidné prostředí. Protože většina z nich dojíždí za prací do Prahy, vrací se do Libčic jako do oázy klidu a pohody. Je to jedna z největších předností života v Libčicích, proto jsou také pochopitelné jisté obavy z avizované bytové výstavby.

 

Zástupce společnosti Skanska Reality Ing. Martin Horálek představil záměr společnosti realizovat bytový projekt Park Cihelka, kdy v časovém horizontu cca 10 let by v pěti etapách mělo být postupně vybudováno celkem cca 250 bytů (kombinace bytových domů, řadových  a rodinných domů). První fáze počítá s vybudováním jednoho bytového domu o třech nadzemních sekcích s celkem 57 bytovými jednotkami v lokalitě za budovou ZUŠ a kapacitou cca 80 parkovacích míst, převážně umístěných do suterénu domu. Dále Ing. arch. Patrik Hoffman představil projekt na revitalizaci části území Šroubárny, které bude zahrnovat bydlení, prostory pro podnikatelské aktivity a služby.

 

Dále svůj projekt ve Šroubárně představil. Zde by měl vzniknout multifunkční prostor, kde se mimo jiné počítá s výstavbou 80 bytů.

 

Kromě těchto dvou projektů je v území katastru města ještě několik rozvojových lokalit, které se postupně transformují převážně na bydlení. Tyto oblasti však prozatím nejsou aktuální nebo jsou v rané fázi příprav. Úkolem vedení města je bytovou a jinou výstavbu citlivě usměrňovat a vést intenzivní diskuzi o podobě zástavby s investory. Není tedy důvod k obavám, naše město se poučilo z nešťastných příkladů “satelitů” v okolí Prahy. Změny, jež jsou nevyhnutelné, budou pozvolné, aby se eliminovaly negativní dopady na fungování města.

Úprava dokumentů

Červenec a srpen se nese v duchu úpravy dokumentů analytické části strategického plánu. V týdnu od 23.7. proběhlo první jednání pracovních skupin, které mělo za cíl diskutovat nad potenciály a riziky města, jež vyústí ve SWOT analýzu. V tomto týdnu také proběhla organizovaná procházka městem za účasti zhotovitele urbanistické studie a dalších odborníků ze supervizního týmu.

 

Další jednání pracovních skupin je naplánováno v termínu 13.8. až 15.8. Zde se již budou projednávat konkrétní návrhy. Jednání moderuje zhotovitel, který následně zpracovává výstupy v podobě stručného zápisu a sumarizuje závěry. Atmosféra ve skupinách je velmi podnětná a přínosná. Je evidentní, že lidé mají o své město zájem a chtějí se podílet na jeho rozvoji. Děkuji všem zapojeným za jejich čas, který si našli uprostřed prázdnin a věnovali se tématu strategického plánování.

 

Přeji vám krásný srpen a připomínám, že své připomínky a náměty můžete zasílat na koordinatorsp@libcice.cz.

 

                                                                                 

                       

Další články autora