Srpnové slovo - vydáno v LN 8/2018

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 30.8.2018
  • Rubrika: Slovo starosty
  • Vyšlo v LN 8/2018

Bilance zastupitelstva města Libčice nad Vltavou 2014 - 2018

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje a zodpovídá především za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s jejím majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, ale práv a povinností až po složení slibu na první schůzi zastupitelstva po volbách. Počet členů zastupitelstva, který je vždy kvůli hlasování
lichý, je určen velikostí obce, respektive počtem obyvatel dané obce, a je schválen rozhodnutím zastupitelstva.

V Libčicích nad Vltavou je zastupitelů patnáct. Tolik ve stručnosti o nejdůležitějším orgánu města, do něhož budete, vážení čtenáři, volit své zástupce 5. a 6. října t.r.

Hodilo by se malé ohlédnutí do čtyřleté minulosti a práce současného zastupitelstva, vzpomenout si, jak probíhala jeho jednání, hlasování a postoje jednotlivých volených subjektů, které jsou jeho členy. To se pokusím přiblížit v následujícím textu:

Ve volebním období 2014 - 2018 se celkem do poloviny roku 2018 konalo 23 jednání zastupitelstva města. Přijato bylo celkem 216 usnesení, která lze podle významu rozdělit na procesní, jako např. volby orgánů. Majetková, což je především nákup a prodej nemovitostí, a finanční, kdy se schvalují například prostředky na provoz města, investice atp. O tom, jakými finančními prostředky bude město disponovat, se rozhoduje v usneseních o provozním rozpočtu
města vždy v prosinci běžného roku a investiční plán se schvaluje na počátku roku.

Zastupitelstvo města bylo na podkladě volebního výsledku z roku 2014 složeno z 5 volebních subjektů - Liběhrad, LOS, ODS, TOP 09 a ANO 2011, které se pak rozdělily na koalici Liběhrad+TOP 09+ANO 2011 a opozici LOS+ODS.

A jak nejčastěji probíhalo hlasování?
Dovedu pochopit, že z taktických důvodů opozice nehlasovala v procesních záležitostech ve prospěch koalice. Tragikomická situace ovšem nastala hned na ustavujícím zastupitelstvu, kde opozice své kandidáty do vedení města nenavrhla, což se v průběhu čtyř let ale
ukázalo jako zásadní chybné rozhodnutí opozice.

V majetkových záležitostech a v méně významných záležitostech docházelo většinou ke shodě koalice i opozice. Problém však nastával od roku 2016 vždy při schvalování provozního a investičního rozpočtu, což jsou položky pro běžného občana města nejdůležitější. S výjimkou jednoho až dvou členů opozice (většinou ODS), kteří některá usnesení podpořili, ve většině případů nebyly návrhy opozičním LOS podpořeny. Nebýt tedy maximální možné účasti členů koalice a 100 % kladného hlasování, rozpočet města a investice by se zřejmě neuskutečnily.

Díky tomuto nekonstruktivnímu politickému boji vedeného opozicí by tedy mohli být naši spoluobčané poškozeni tím, že by se zastavil rozvoj a údržba města, nebyly by prováděny rekonstrukce komunikací, chodníků, dětských hřišť, škol atp.

Proto stále připomínám a vždy budu připomínat, kdo je zastupitel města, jaký složil slib, co je jeho povinností a komu bude skládat účty v komunálních volbách. Jedinými právoplatnými arbitry v této záležitosti se stanou 5. a 6. října 2018 voliči našeho města.

Další články autora