Jak naložit s odpady z domácností?

  • Autor: Jaroslav Čermák, správa majetku města
  • Publikováno: 1.3.2019
  • Rubrika: Odpady

Níže uvedenou problematiku diskutujeme velmi často, ale protože se jedná o důležité téma, je potřeba se vyjádřit jasně a opakovaně.

V domácnostech vznikají různé typy odpadů. Nejběžnější jsou obaly od nakoupených potravin, nábytku, elektroniky, domácích spotřebičů, hraček pro děti, úklidových chemikálií a každodenních potřeb hygieny. Méně se vyskytují již odpady z provozu automobilů a motocyklů. V rodinných domech z provozu sekaček, plotostřihů a další techniky. Poměrně početnou skupinou odpadů jsou obaly od barev, ředidel, lepidel atp.

Na základě opakujících se dotazů, uvádím pro přehlednost seznam nejvíce se vyskytujících druhů odpadů a jejich možnou likvidaci:

Alobal: Sběrná nádoba na drobný kovový odpad.
Akumulátor automobilový: Specializované firmy, prodejce, nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně.
Akvárium: Do kontejneru na sklo – akvárium je třeba před uložením rozebrat na díly.
Autovrak: Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů.
Autosklo: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně. Nepatří do kontejnerů na směsné sklo.
Azbest: Pouze nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně, nebo specializované skládky.
Bakelit: Směsný odpad.
Barvy: Pečlivě uzavřít. Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně.
Baterie (monočlánky, knoflíkové baterie): Sběrné boxy - sběrné místo a budova MěÚ.
Bioodpad: Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Nebo individuální hnědé nádoby, nebo červené kontejnery na určených stanovištích.
Brýle: Sbírají je některé charitativní organizace a optiky. Jinak skla do kontejneru na sklo, rámečky do plastů, nebo směsný odpad.
CD: Žlutý kontejner na plasty.
Celofán: Směsný odpad.
Cement: Ztvrdlý cement nebo cementové bloky bez papírového obalu na skládku. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu.
Časopisy, křídový papír: Sběrny papíru nebo kontejner na papír. Nepálit v kamnech!
Čisticí a prací prostředky: V uzavřeném obalu. Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nevylévat do kanalizace.
Deodoranty: Plastové obaly do kontejneru na plasty. Ve skleněných obalech do kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.
Dlaždice a obkladačky: na skládku. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu.
Drátěné sklo: Výhradně skládky nebo autorizované firmy.
Dřevo a dřevotříska: Výhradně skládky. Nepatří do Bioodpadu!
Dráty: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo.
Dural: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo.
Elektrospotřebiče: Sběrné místo, u prodejce v rámci zpětného odběru nebo autorizované firmy zabývající se zpětným odběrem elektrospotřebičů.
Filmový materiál: Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
Fotografie: Směsný odpad. Nepatří do kontejnerů na papír.
Gramodesky (vinylové): Směsný odpad. Papírové obaly do kontejneru na papír.
Guma: Směsný odpad.
Halogenová svítidla: Sběrné místo. Výbojky do boxu na úsporné žárovky.
Hliník: Kontejner na drobný kovový odpad, popřípadě se někdy sbírá ve školách.
Hobra: Směsný odpad.
Houbičky (molitanové): Směsný odpad.
Hrnce, pánve, kastroly: Kovové části do kontejneru na drobný směsný odpad, plastové části do kontejnerů na plast.
Chromované předměty: Sběrné místo nebo velkoobjemové kontejnery - přistaveny na určených stanovištích 1x měsíčně.
Chemikálie: Nebezpečný odpad. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace! Svozové auto 2x ročně, nebo specializované firmy.
Igelit: Kontejner na plast.
Infekční odpad: Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).
Juta: Směsný odpad.
Kabely: Velkoobjemové kontejnery – přistaveny na určených stanovištích 1x měsíčně.
Kabelky a tašky: Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.
Kamenina (keramika): Směsný odpad.
Kelímky od potravin: Čisté - kontejner na plasty.
Kelímky nápojové, povoskované: Směsný odpad.
Knihy: Sběrny papíru nebo kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
Koberce: Kontejnery na velkoobjemový odpad.
Kosmetika: Zbytky nechte v nádobách (nevylévat do kanalizace) – jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Čisté obaly od kosmetiky vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliníkové obaly (pod tlakem) do směsného odpadu. Obaly pod tlakem nepropichovat a nijak nedeformovat !!
Krabičky od cigaret: Směsný odpad.
Krémy: V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
Křídový papír: Sběrny papíru nebo kontejner na papír.
Kožené zboží: Použitelné oblečení kontejner na textil. Nepoužitelné směsný odpad.
Kožešiny: Směsný odpad.
Květináče plastové: Čisté do kontejneru na plast, stejně tak truhlíky a podobné.
Lednice a mrazáky: Sběrné místo nebo v rámci zpětného odběru prodejce a autorizované firmy.
Léky a léčiva: Výhradně zpětný odběr v lékárnách. V mimořádných případech nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nádobky vždy uzavřené.
Lepenka papírová: Kontejner na papír. Obaly od nábytku vždy rozebrané, složené a v případě potřeby svázané nebo slepené.
Lepidla: Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nádoby vždy uzavřené!
Linoleum (a podobné podlahové krytiny): Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Listí ze stromů: Kompost, bioplynová stanice, individuální hnědé nádoby na bioodpad, nebo červené kontejnery na určených stanovištích.
Magnetofonové kazety a kotouče: Kontejner na plast.
Molitan: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Matrace: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Mikroten: Kontejner na plast.
Míče poškozené: Směsný odpad.
Mobilní telefon: Sběrné místo, u operátora nebo prodejce, či různá charita.
Monitory: Sběrné místo, u prodejce v rámci zpětného odběru nebo autorizované firmy zabývající se zpětným odběrem.
Nábytek: Vždy rozebraný na části! Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně nebo skládky.
Nápojové kartony (tetrapak): Pouze čisté a vypláchnuté do kontejneru na tetrapaky – sešlapané nebo slisované. Plastová víčka do plastu.
Nerez: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo.
Novodur: Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně. Nikdy do kontejnerů na plasty!!
Novoplast: Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně. Nikdy do kontejnerů na plasty!!
Obálky: Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
Obuv: Je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
Oleje: (potravinové použité): Do PET lahve, dobře uzavřít – vhodit do nádoby k tomu určené
Oleje motorové: Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně, nebo u benzinových stanic, autoservisy a místa zpětného odběru.
Ocel: Výkupna kovového odpadu, nebo sběrné místo.
Papír: Kontejner na papír nebo sběrna.
Papírové kapesníky a utěrky: Směsný odpad.
Piliny: V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice.
Plast: Kontejner na plasty (mimo PVC, Novodur, Novoplast).
Plata papírová od vajec: Kontejner na papír.
Plata od vajec plast: Kontejner na plast.
Plechovky: Odkládají se čisté. Kontejner na drobné kovové předměty.
Pleny jednorázové: Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nesplachovat do toalet!!
Plexisklo: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Pneumatiky: V rámci zpětného odběru v pneuservisech nebo sběrné místo – do prostoru pro pneumatiky určeném.
Počítače a podobné: Sběrné místo, prodejci nebo autorizované firmy pro sběr elektroodpadu.
Pohlednice: Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesku možno do kontejneru na papír.
Polystyren: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Polyuretan: Přímo skládky nebo autorizované firmy.
Porcelán: Směsný odpad.
Pozinkovaný plech: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo.
PVC: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Repelenty: Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC. Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nádoby vždy uzavřené!
Ředidla: Nevylévat do odpadu. Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nádoby vždy uzavřené!
Sáčky od pochutin: Kontejner na plasty.
Sádrokarton: Celé desky –skládky. Drobné zbytky velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Samolepky: Do směsného odpadu.
Silikony: Směsný odpad.
Silon: Směsný odpad.
Skelná vata: Ideálně zabalená v igelitu. Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně. Ve větším množství specializovaná firma.
Sklenice: Kontejner na sklo.
Sklo: Kontejnery na sklo.
Stelivo po zvířatech: Ideálně zabalit do plastového pytle a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat.
Střelivo, výbušniny a petardy: Pouze specializované firmy. Nepatří do žádného odpadu!
Šanony: Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.
Tapety: Směsný odpad.
Teflon: Směsný odpad.
Televizor: Sběrné místo, v rámci zpětného odběru u prodejce nebo autorizované firmy pro sběr elektroodpadu.
Teploměry: Výhradně lékárny.
Terárium: Do kontejneru na sklo – terárium je třeba před uložením rozebrat na díly. V případě kombinace se dřevem, plastem nebo kovem – do příslušných kontejnerů.
Térový papír: Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně.
Textil: Sběrné kontejnery na textil.
Tonery a inkousty: Zpětný odběr prodejců nebo autorizované firmy.
Tráva posekaná: Kompost, bioplynová stanice, individuální hnědé nádoby na bioodpad, nebo červené kontejnery na určených stanovištích.
Tuby od past a krémů: Kontejner na plasty.
Umakart: Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.
Varné sklo: Směsný odpad.
Vata: Směsný odpad.
Víčka od PET lahví: Nechat na lahvích a spolu s nimi do kontejneru na plast.
Víčka od zavařovaček: Čistá do kontejneru na hliník, skleněná do kontejneru na sklo, poplastovaná do směsného odpadu.
Videokazety: Do kontejneru na plasty. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do kontejneru na papír.
Vlhčené kosmetické ubrousky a odličovací tamponky: Směsný odpad. Nesplachujte do toalety !!
Vložky a tampony dámské osobní hygieny: Zabalené do směsného odpadu. Nesplachujte do toalety !
Voskovaný papír: Směsný odpad.
Zapalovače plastové: Do směsného odpadu. Nádobky nedeformujte ani nepropichujte – může být zbytkový tlak v nádobce.
Záclony a závěsy: Kontejnery na textil.
Žárovky obyčejné: Směsný odpad nebo sběrné místo
Žárovky úsporné, zářivky: Sběrné kontejnery Ekolampu – sběrné místo.
Zemina: Z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.
Zrcadla: Směsný odpad.
Železniční pražce: Výhradně nutná odborná likvidace.
Železo: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo

Novinkou ve městě se stává sběr potravinových olejů. Provozovatel systému sběru odpadů nám v rámci zkušebního provozu přidělil pro tento účel řádně označenou nádobu, která je od 1.3.2019 umístěna u sběrného místa v ulici Družstevní vedle šedivého kontejneru na drobný kovový odpad. Použité potravinové oleje nalejte do PET lahví, řádně uzavřete. Do nádoby vhazujte opatrně, aby nedocházelo k praskání plných lahví a olej nevytékal.

Znovu žádám spoluobčany o správné ukládání odpadů, zejména o skládání velkých papírových kartonů od nábytku nebo elektrospotřebičů do určených kontejnerů. V případě potřeby svazování. Takovou činností umožníte i dalším spoluobčanům uložit papírový odpad do kontejnerů.

Připomínám ukládání jednorázových papírových plen, kosmetických vlhčících ubrousků, odličovacích tamponů, vložek a tamponů dámské osobní hygieny do směsného odpadu. Nikoliv jejich splachování do toalet. Z praxe je to jedna z příčin ucpávání splaškové kanalizace ve městě.

Dále připomínám podnikatelským subjektům (OSVČ, s.r.o., a.s.) jejich zákonnou povinnost, mít s provozovatelem systému sběru a likvidace odpadů pro naše město, uzavřenou smlouvu o ukládání odpadů. Podnikatelské subjekty nemohou využívat nastavený systém pro běžné občany, ale nastavený smluvní způsob shromažďování a likvidaci vyprodukovaných odpadů za úplatu.

 

Další články autora