Únorové slovo - vydáno v LN 2/2019

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 6.3.2019
  • Rubrika: Slovo starosty
Je zimní čas, což evokuje obvykle zdání klidu. Opak je pravdou a na úřadě je rušno. Všechny složky samosprávy i státní správy pracují na zadaných úkolech. Odbor správy majetku a investiční komise připravují investice města na tento rok. Dokončujeme strategický plán města a finalizujeme akční plán tohoto dokumentu tak, aby na jednání únorového zastupitelstva jak investice, tak strategický plán mohly být přijaty usnesením zastupitelstva.

Dobře se rozběhla i práce výborů ZM. Finanční výbor pracuje pod vedením Ing. Zuzany Bělohradské a kontrolní výbor vede Lukáš Reichel. Oba výbory již provedly potřebné kontroly. Zastupitelstvo města ustanovilo výbor rozvoje města, který se, jak jeho název napovídá, bude věnovat zásadním otázkám rozvoje města a spolupráci s developery. Výbor vede Ing. Petra Pelešková. Zastupitelstvo ustanovilo výbory a rada města ustanovila komise, které jsou jejím poradním orgánem. Komise čeká hodně práce, a to jak řešení odborných témat, tak vytvoření jednacích řádů a jiných dokumentů k zajištění své činnosti. V prosincových novinách jsme vás informovali o personálním obsazení výborů a komisí, ale protože od té doby došlo k určitým změnám, předkládáme aktuální přehled.

Všem zaměstnancům města, zastupitelům, radním, členům výborů a komisí přeji klid a rozvahu v náročné práci pro město Libčice nad Vltavou.

Další články autora