Březnové slovo - vydáno v LN 3/2019

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA - starosta
  • Publikováno: 6.3.2019
  • Rubrika: Slovo starosty
Březen za kamna vlezem, praví stará pranostika. Tato skutečnost ovšem nemá podstatný vliv na chod města a městského úřadu. Od posledního vydání Libčických novin se mnohé událo. Únorové zastupitelstvo města schválilo strategický plán, který se tak stává důležitým dokumentem rozvoje města. Po dvou letech naše práce se strategickými dokumenty nekončí, ale začíná fáze realizace akčního plánu. Naše úsilí ve věci přípravy dokumentu strategie rozvoje města bylo završeno konferencí na dané téma, jež proběhla za účasti veřejnosti v kulturním domě. Rád bych poděkoval veřejnosti i všem zastupitelům, kteří se této časově náročné činnosti věnovali. S tím souvisí zpráva, že do konce února byla zpracována studie demografického vývoje města Libčice nad Vltavou. Tato studie je důležitá pro stanovení budoucích kroků města v souvislosti s developerskou činností
v nejbližších letech, tj. jaká by měla být kapacita základní a mateřské školy atp.

Zastupitelstvo osmi hlasy z patnácti rovněž schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019, s příjmovou a výdajovou částí ve výši Kč 80 294 200, včetně zapojení zůstatku roku 2018, jehož podstatnou částí jsou investice města, které jsou součástí strategického plánu. Dobrou zprávou pro město je, že zastupitelstvo města schválilo pořízení nového územního plánu, což je výzvou pro majitele pozemků, kteří mohou podat návrhy na změny v územním plánu do 15. 3. 2019. Stávající plán se svými šesti změnami byl již dost nepřehledný a obsahoval informace zastaralé a chybné. Všichni se jistě těšíme na realizaci sociálně zdravotnického zařízení v Libčicích nad Vltavou, a tak další zajímavou zprávou, která zazněla v posledním jednání zastupitelstva, je sdělení RHG Roztoky zastoupené PhDr. Matouškem, ve kterém se říká:

„V současné době jsme doplnili všechny podklady k územnímu řízení a čekáme na rozhodnutí. Nejvíce nás zdrželo stanovisko střediskové obce Černošice, kdy jsme v dubnu podali žádost a v prosinci obdrželi odpověď. Po nabytí účinnosti územního rozhodnutí budeme pokračovat na zpracování podkladů ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace. Po nabytí účinnosti stavebního povolení lze provést výběr stavební firmy a zahájit stavební práce.“

Vážení občané, přeji vám hezké jarní dny a držte nám palce, abychom výše uvedené úkoly úspěšně zvládli. Děkujeme za důvěru.

Další články autora