Výstavba sportovní haly - publikováno v LN 3/2019

  • Autor: Petr Česák
  • Publikováno: 6.3.2019
  • Rubrika: Sport

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 proběhla veřejná prezentace projektu výstavby sportovní haly v Libčicích nad Vltavou. Cílem prezentace bylo informovat veřejnost a všechny zainteresované subjekty v Libčicích o aktuálním stavu projektu. S ohledem na důležitost a náročnost sportovního projektu jsme uvítali, že se setkání zúčastnili nejen zastupitelé města, členové Sokola, ale i zástupci veřejnosti, a mohli jsme tak prodiskutovat různé pohledy a názory. V následujících řádcích bych rád v kostce okomentoval hlavní body prezentace.

Aktuální stav
S ohledem na složitost podobných staveb je potřeba zmínit, že nás čeká ještě dlouhá cesta. V minulém roce byla zpracována studie obsahující potřebné podklady k věcné diskuzi s městem. V tomto roce pokračujeme v přípravě projektové dokumentace, konkrétně se vstupy pro územní řízení. Z pohledu celého projektu jsme stále poměrně na začátku a hlavní část dokumentace nás teprve čeká. Na základě stavebního projektu je pak možné žádat o granty a dotace. V ideálním případě letos dokončíme projektovou dokumentaci a v roce 2020 plánujeme poprvé žádat o dotaci na realizaci tohoto projektu.

Je hala potřeba?
Jako zcela zásadní zjištění z prezentace provažuji změnu postoje veřejnosti k možné výstavbě sportovní haly. Již se nebavíme o tom, zda je hala potřeba, ale diskuze se posunula do roviny hledání vhodného místa. Nedostatečná kapacita tělocvičny již omezuje všechny sportovce v Libčicích a je vůle tuto situaci změnit.

Kde halu postavit?
Alfou a omegou celé prezentace a následné diskuze se stalo umístění haly. Za Sokol jsme uvedli argumenty, které nás vedou k myšlence vybudovat sportovní halu v areálu Sokola. Jedná se především o následující body: Prvním a důležitým argumentem je pozemek, který má Sokol k dispozici. Jiným vhodným pozemkem Sokol nedisponuje, a proto ani nemá mandát a hlavně finance na zpracovávání studií pro jiné lokality.
Jako strategické rozhodnutí vnímáme propojení současné tělocvičny a nové haly. Jde především o ekonomický a sportovní aspekt. Ze sportovního hlediska nám dává největší smysl udržet celistvost halových sportů na jednom místě. Skvěle pak zafunguje doplnění menšího sálu (stávající tělocvičny) pro menší sporty a velké haly pro sporty vyžadující dostatečný prostor. I menší sporty taktéž využijí potenciálu haly při významných turnajích, soutěžích nebo závodech. Přemisťování nářadí a cvičebních pomůcek pak hraje zcela zásadní roli.
Neméně důležitá je i otázka ekonomická. Nedokážeme si zcela představit situaci, kdy město musí podporovat provoz stávajícího objektu Sokola a zároveň zajišťovat provoz nové multifunkční haly s nemalými ročními náklady. V rámci výstavby nové haly by se tak provedla kompletní rekonstrukce sportovního zázemí (šatny, sociální zařízení atd.), které je aktuálně ve stavu, kdy si dříve nebo později, spíše dříve, vyžádá tak jako tak investice v řádu jednotek milionů korun.
Myšlenka indoor (zimních) sportů v areálu Sokola a outdoor (letních) sportů v areálu koupaliště nám přijde vhodná a dává nám smysl.

Co chceme stavět?
Rádi bychom realizovali projekt multifunkční sportovní haly. Jsme si vědomi skutečnosti, že další sportovní zařízení v podobném rozsahu se v Libčicích v blízkém časovém horizontu stavět nebude, proto chceme postavit halu dostatečně velkou s adekvátním zázemím. Níže jsou uvedeny základní parametry: Rozměry haly pro všechny halové sporty s ohledem na ekonomiku stavby. S hřištěm o rozměrech 20 x 40 m a světlou výškou stropu 7 m je možné v hale provozovat všechny prostorově náročnější sporty jako je házená, sálová kopaná, basketbal nebo volejbal. U volejbalu je pro mezinárodní utkání předepsaná výška 12,5 m. Nicméně každý metr výšky znamená nemalé náklady, proto volíme kompromis s výhledem na užití tohoto sportu a potenciálu vrcholových soutěží v Libčicích.

• 8 místností sloužících jako zázemí pro oddíly jak už v podobě šaten, nebo případných kluboven.
• Posilovna.
• Regenerační zařízení zahrnující saunu, masážní místnost, studený bazének a odpočívárnu.
• Užitný prostor pro uschování sportovních pomůcek a nářadí.
• Nezbytné technické zázemí – vytápění, vzduchotechnika atd.

Jak bude stavba vypadat?
V rámci prezentace jsme se snažili připravit konkrétní vizualizace pro lepší představu o celkové koncepci stavby. Důležité je zmínit, že samotná hala bude cca 1,5 m zapuštěna do země. Budova svou výškou nepřesahuje okolní zástavbu. Hlavní vchod do areálu je plánován z ulice Bratrská (obnova původního schodiště), kde bude zřízen přístupový chodník. Samotné prostranství před halou zahrnuje stávající venkovní zahrádku hostince a vhodnou výsadbu zeleně v kombinaci s lavičkami. Do prostoru by bylo možné vhodně umístit i malé mobilní pódium pro potřeby koncertů a jiných kulturních akcí.
Jeden obrázek řekne více než 1 000 slov, proto přikládáme zmíněné vizualizace.

 

Bez názvu Bez názvu Bez názvu

Další články autora