Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji

  • Autor: Středočeský kraj
  • Publikováno: 16.4.2019
  • Rubrika: Různé

Zákaz starých kotlů se blíží.
Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si nový, úsporný kotel.
Provoz kotlů 1. A 2. Emisní třídy bude v r. 2022 zakázán.
Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě.
A bude se i vám lépe dýchat.

Na co je dotace určena a jaká je její výše
Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. Třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.
 

Typy podporovaných zdrojů:


Typ nového                 % podpory                               Podpora bez kombinace s NZÚ
zdroje                     (všechny oblasti)                                      (max. dotace v Kč)
                                                                                    Ostatní oblasti          Prioritní oblasti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tepelná čerpadla/            80 %                                        120 000                       127 500
Kotle na biomasu-
samočinná dodávka
paliva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotle na biomasu             80 %                                        100 000                        107 500
- ruční dodávka paliva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plynové kondenzační       75 %                                           95 000                       102 500
kotle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co můžete z dotace uhradit
- nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
- novou otopnou soustavu
- rekonstrukci stávající otopné soustavy
- nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
- projektovou dokumentaci

Peníze z Operačního programu Životní prostředí pomohly již desítkám tisíc domácností.
Připojte se k nim i vy!

Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.

www.kr-strdocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
Telefon: 800 440 430
E-mail: kotliky@kr-s.cz

Další články autora