Červencové slovo - vydáno v LN 7/2019

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 11.7.2019
  • Rubrika: Slovo starosty
  • Vyšlo v LN 7/2019

Nezávazná konverzace na téma počasí je stále významným komunikačním tématem nejenom v Anglii, ale i v Čechách. Není ale ošidnějšího tématu, než je právě diskuse o počasí. K tomu se v minulosti vyjádřil i český spisovatel a novinář Vladimír Vančura, když ústy románové postavy prohlásil: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud podivným“.

Tato slavná věta může mít i společenský přesah, například v komunální politice v době prázdnin, neboť ani v době letních prázdnin neustává čilý stavební ruch organizovaný městem. Investice města plánujeme, zhotovujeme studie a stavební dokumentaci, stavby realizujeme a nakonec kolaudujeme. Hezky se to píše, ale realita je poněkud drsnější. Peníze na akce musíme zajistit, stavby realizovat a kolaudaci tvrdě vybojovat třeba se stavebním úřadem Černošice.

Ve městě na konci školního roku proběhla celá řada zajímavých kulturních akcí. Vítání občánků a setkání s jubilanty. Třetí chýnovská traktoriáda - báječná akce organizovaná panem J. Gembickým. Vydařená Zahradní slavnost v ZUŠ pod vedením pana ředitele V. Klimenta. Letem světem, aneb hurá na prázdniny - zahradní party pod vedením paní ředitelky MŠ Z. Frantové. ZŠ si pod taktovkou paní ředitelky D. Raveane zorganizovala zahradní slavnost v areálu Libčické plovárny. V KDL se konalo slavnostní „vyřazení deváťáků“. Potěšil mne skvělý úspěch Klubu seniorů na soutěži „Šikovné ruce našich seniorů“ v Lysé nad Labem.

Rada města proběhla dvakrát a zastupitelstvo města taktéž dvakrát. Jednaly výbory finanční, kontrolní, rozvoje města a komise sportovní, životního prostředí a školská.
Pokračujeme v práci na realizaci konkrétních úkolů strategického plánu města (rozšíření kapacity ZŠ a MŠ, studie řešení náměstí Svobody, pasporty energetických sítí, zasíťování městských pozemků, sběrný dvůr, komunikace nad koupalištěm, parkoviště atp.). Jednáme intenzivně s developery o rozvoji města.

Je toho jak vidno v letním poklidu dost a sotva to stíhám vše obejít.

S přáním klidného léta...

Další články autora