Červenec - publikováno v LN 7/2019

  • Autor: Hannah Bartíková, šéfredaktorka Libčických novin
  • Publikováno: 11.7.2019
  • Rubrika: Editorial
  • Vyšlo v LN 7/2019

Podle našeho, tedy gregoriánského kalendáře, je červenec sedmým měsícem v roce a má 31 dní, což snadno zjistíme mnemotechnickou pomůckou – počítáním měsíců na kloubech prstů na ruce. Měsíc na kloubu má 31 dní a mezi klouby 30, výjimkou je samozřejmě únor.

Jak vznikl název pro červenec lze těžko určit, neboť existuje hned několik možných verzí. Někdy je spojován s výskytem červů v ovoci, či s obdobím sběru červce, což je rostlinný parazit, který je zdrojem barviva, jež se používá např. v kosmetice i v textilním průmyslu. Asi nejpřijatelnější vysvětlení pro název tohoto měsíce je ale červená barva, která je v přírodě pro letní měsíce červen a červenec typická, neboť nám do červena dozrávají třešně, jablka, jahody, maliny atp.

Vrátíme-li se ale hluboko do historie, tak najdeme vysvětlení pro cizojazyčné názvy července, které jsou July, Juli, Julio, Juillet atd. Pokud vnímáte souvislost s jménem Julius a potažmo si vzpomenete na nejznámější historickou postavu tohoto křestního jména, Julia Caesara, tak máte pravdu. Když byl v roce 44 př. n. l. Caesar zavražděn, římský senát na návrh Marka Antonia změnil název měsíce, v kterém se Caesar narodil, z původního Quintilis, tedy Pátý (podle římského kalendáře to byl pátý měsíc v pořadí), na Julius. Od toho vznikly názvy sedmého měsíce v roce podobné si navzájem téměř ve všech jazycích, ovšem s výjimkou naší mateřštiny.

Možná jste si v dětství pletli červen a červenec, což není úplně náhoda, protože dříve bylo v našich zemích období června mnohem delší, než jen 30 dní. Když se pak stará pojmenování přizpůsobovala rozdělení roku na 12 měsíců, tak červen byl pojmenován jako „dlouhý červen“ a dnešní červenec zpočátku jako „malý červen“. Občas se stávalo, že se tyto dva měsíce lidem úplně popletly a červenec byl počítán jako měsíc šestý a červen sedmý.

Ovšem od té doby, kdy našim dětem začínají letní prázdniny v červenci, tedy ve vytouženém sedmém měsíci, tak nejspíše už k žádnému omylu nedochází.

Osobně za sebe, za redakční radu i za vedení města přeji všem dětem krásné prázdniny, plné dobrodružství v letních táborech a zážitků na prázdninách u babiček a všem čtenářům našich novin vydařené rodinné dovolené.

 

"Červenec" ve Veltrusích sochaře  M.B.Brauna

Další články autora