Srpnové slovo - vydáno v LN 8/2019

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 29.8.2019
  • Rubrika: Slovo starosty
  • Vyšlo v LN 8/2019

Jednou za tři měsíce se v Libčicích obvykle koná zasedání městského zastupitelstva. Dle zákona o obcích zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti, tj. o záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Tolik suchá řeč zákona.

Po 13 letech starostování si ale stále kladu otázku, zda je v zájmu obce a občanů to věčné obstrukční jednání některých opozičních zastupitelů, kteří se mylně domnívají, že toto je jejich posláním. Namísto spolupráce a snahy se domluvit, najít společnou řeč a věnovat se městu, jeho údržbě a rozvoji, pokračuje věčný volební boj.

Pokud byste si, vážení občané, dali tu práci a ze zápisů jednání zastupitelstev spočítali, jak kdo hlasoval v záležitostech obce, zjistili byste, že opoziční zastupitelé ve většině případů jsou proti koaličním návrhům, anebo se zdrží hlasování. A to i v případech, které úspěšně prošly schvalováním ve všech orgánech města.

Snažím se vžít do myšlení voličů opozičních zastupitelů a představit si, zda bych byl spokojen se zastupitelem, který soustavně, dokonce již čtvrté volební období, promarňuje čas takovou pasivitou. Dovedu pochopit roli opozice v jakémkoli voleném orgánu, ale úkolem zastupitele určitě není neustále jen bojovat proti koalici, ale efektivně pracovat ku prospěchu města a v zájmu jeho občanů. Místo práce na úkolech se někteří zastupitelé soustřeďují na nekonečné handrkování ve snaze zablokovat přijetí jakéhokoli pečlivě připraveného usnesení, bez jehož schválení není možná realizace. A tak mi nezbývá, než
jako harcovník politického dění v Libčicích po čtyři volební období znovu vyslovit tento apel:

Vážení zastupitelé, již je dávno po volbách. Je dobojováno a je čas zastavit nekonečné hádání, ironizovaní, dehonestování a obstrukce při téměř každém bodu programu jednání zastupitelstva. Je nás 15 a je naší povinností dodržet sliby, které jsme libčickým občanům dali. Být řádnými hospodáři a po 4 roky se poctivě starat o město, které patří nám všem.

Další články autora