Zářijové slovo - vydáno v LN 9/2019

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 15.9.2019
  • Rubrika: Slovo místostarosty
  • Vyšlo v LN 9/2019

Libčické posvícení je za námi a s ním i letní prázdniny. Po dvouměsících se vracejí žáci do školních lavic a prvňáčci do nich poprvé usedají. Jde o začátek, který vždy znamená nějaké očekávání.

Toto očekávání není jen v mysli žáků, ale samozřejmě i jejich rodičů. Právě oni mají co největší zájem o to, aby se dětem ve škole líbilo a naučily se nové věci. O to, zda jsou jejich očekávání naplňována, se samozřejmě zajímá i škola a město jako její zřizovatel. Proto proběhla letos na jaře anketa, ve které byli rodiče dotázáni, jak jsouse školou spokojeni. S jejími výsledky se můžete seznámit v samostatném článku na tomto webu a také na webu školy. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na její tvorbě podíleli a škole za její distribuci a zpracování. Dík v neposlední řadě patří samozřejmě i rodičům, kteří dotazníky vyplnili. Přestože jejich množství jen mírně přesáhlo polovinu, věřím, že ti ostatní nejsou k dění ve škole lhostejní.

Školní rok není jen ve znamení školy, ale i přemýšlení, co nabídnout dětem po skončení vyučování. Z tohoto důvodu se město rozhodlo uspořádat Městský sportovní den, během něhož se představí všechny organizace nabízející sportovní volnočasové aktivity pro děti.
První zářijovou neděli se tak dětem na hřišti AFK naskytne možnost vyzkoušet si fotbalový trénink, různé aktivity v rámci oddílů Sokola, poznat, co nabízí pro jejich volný čas MC Malina, anebo si i osahat sportovní disciplíny v rámci hasičského sportu.

Přeji všem žákům, aby do školního roku vykročili pravou nohou a sklízeli jen úspěchy, ze kterých se budou těšit spolu s rodiči. A také přeji všem učitelům, aby měli ve třídách žáky, kteří po úspěchu touží a snaží se ho dosáhnout prací a pílí.

Další články autora