Proč mít městského architekta? - vydáno v LN 9/2019

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 15.9.2019
  • Rubrika: Z radnice
  • Vyšlo v LN 9/2019

Někdo by mohl namítnout, že naše město není natolik velké, aby potřebovalo mít městského architekta. Hlavní argument pro nejlépe vystihují slova kolegyně architektky, jedné z kandidátek: „Nezáleží na velikosti města, protože všechna města se víceméně potýkají se stejnými tématy k řešení, jiný je pouze rozsah.”

Veřejný prostor je všude kolem nás. I v Libčicích musíme citlivě přistupovat k objektům, které tento společný prostor utváří. Akční plán 2019 - 2020 obsahuje několik ambiciózních projektů, jež výrazně promění veřejný prostor. Při jejich přípravě a realizaci je třeba postupovat citlivě, vždyť měníme naše bezprostřední okolí a podmínky pro život nás všech na dlouhá léta dopředu. Asi se shodneme, že neuvážené kroky mohou vzhled města esteticky zatížit a špatně se napravují. Radnice si uvědomila tuto obrovskou zodpovědnost, a proto zjara tohoto roku oslovila vybrané architekty s nabídkou spolupráce na pozici externího městského architekta. Proběhlo setkání celkem s šesti kandidáty. Výběrové řízení bylo dvoukolové a vítězem se stal Ing. arch. Jiří Opočenský. Rada města jeho výběr schválila jednohlasně. Cílem spolupráce je odborná opora pro kvalifikované samosprávné rozhodování v oblasti urbanismu, architektury, územního plánování a vytváření kvalitního prostředí pro život občanů.

Co vás vedlo k tomu, že jste začal uvažovat o práci v Libčicích?
Vždyť vaše architektonická kancelář netrpí nedostatkem zakázek, spíše naopak? Ujmout se pozice městského architekta beru jako osobní výzvu. V průběhu naší práce jsme doposud stáli většinou na straně zpracovatelů. Městský architekt může pomoci připravit prostředí pro zajímavé a krásné realizace, vytvořit příležitost pro růst a prezentaci města a také příležitost pro talentované kolegy. Forma přípravy veřejných zakázek a jejich konkrétní zadání má zásadní vliv na kvalitu výsledného projektu a stavby. Jako městský architekt se také mohu mnoho nového naučit a rozšířit tak svůj pracovní záběr.

Co se vám v Libčicích líbí? Co byste označil jako velké pozitivum města, které okolním obcím schází?
Ve městě podobně jako v okolním mikroregionu je cítit stopa jeho historického osídlení (Liběhrad, Levý Hradec, Žalov). Celé údolí Vltavy mezi Prahou a Kralupami má výjimečný přírodní charakter, řeka se prokousala tvrdou horninou, skály spadají místy až k jejímu korytu. V místě je zároveň významná průmyslová stopa šroubárny a cihelny. Libčice mají velmi dobré vlakové spojení do Prahy, i proto mají velký potenciál jako místo pro bydlení a práci. Mohou být také potenciálním cílem výletů z hlavního města pro pěší, ale především PROČ MÍT MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA? Někdo by mohl namítnout, že naše město není natolik velké, aby potřebovalo mít městského architekta. Hlavní argument pro nejlépe vystihují slova kolegyně architektky, jedné z kandidátek: „Nezáleží na velikosti města, protože všechna města se víceméně potýkají se stejnými tématy k řešení, jiný je pouze rozsah.” JIŘÍ OPOČENSKÝ Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, dále studoval v Nizozemí Universite of Technology Eidhoven a absolvoval semestr na Akademii výtvarných umění v Praze. Působil v ateliéru KAVA a DNA architekti. V roce 2007 založil společně se Štěpánem Valouchem architektonickou kancelář ov-a a o 10 let později vydali knihu ov-a 2007- 2017, která shrnuje dosavadní spolupráci. Od roku 2012 aktivně spolupracuje s FA ČVUT, vedl 1 rok výuku navrhování, je členem doktorské komise, pravidelným oponentem diplomových prací. Pravidelně je členem porot architektonických soutěží. Během činnosti architektonické kanceláře ov-a získali mnoho ocenění, například: - Grand prix čestné ocenění za dům u Železného Brodu - 1. cena v zúžené soutěži na rekonstrukci KD Neratovice - Cena Josefa Hlávky za Spolkový dům ve Slavonicích Architektonická kancelář ov-a sídlí v Praze 6 a okolí Prahy je Jiřímu Opočenskému velmi blízké. - 3 - pro cyklisty. Díky své koncové poloze z hlediska automobilové dopravy je to místo zároveň velmi klidné a v něčem tradiční. Tak, jak se bude zvyšovat cena bydlení v Praze, budou se dostávat Libčice podobně jako jiná menší satelitní města brzy pod zvýšený zájem realitního trhu a developmentu.

Na čem momentálně v Libčicích pracujete?
Od naší dohody s městem na spolupráci jsme si vytkli několik krátkodobých cílů. První je uspořádání architektonické soutěže na centrum města – stavba spolkového domu, rekonstrukce radnice a úprava prostoru křižovatky mezi nimi. Realistický časový scénář by mohl být: vyhlášení soutěže do konce roku 2019, kompletní projekt do konce roku 2022 a následná realizace. Dalšími úkoly jsou příprava nového územního plánu, pravidla pro developery, spolupráce při přípravě sportovní haly. Cílem je také příprava mikro-zásahů ve veřejném prostoru města – drobných úprav, jako jsou lavičky, stojany na kola, herní či work-out prvky, posílení setkávání ve veřejném prostoru. Dlouhodobějšími úkoly pak může být úprava náplavky, městské koupaliště nebo i lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty.

Vytkl jste si již svůj osobní cíl, čeho byste v Libčicích rád dosáhl?
Rád bych ve spolupráci s městem ukázal, že soutěžení a práce architektů má smysl, může významně proměnit k lepšímu tvář současného města. Mým cílem je také pomoci realizovat úspěšný projekt financovaný z veřejných prostředků v režii města Libčice. Projekt, nebo projekty, které obstojí v širším srovnání. V současnosti má město takový projekt realizovaný soukromými prostředky – rekonstrukce areálu Uhelného mlýna oceněná hl. cenou Grand Prix architektů a nominovaná na celoevropskou cenu za architekturu cenu Mies van der Rohe. Že lze být „vidět“ i s veřejnými projekty dokazují například Líbeznice u Prahy s pouhými 1500 obyvateli. Rád bych také soustředil pozornost na investice do projektů – Štěstí přeje připraveným, dotační tituly jsou často podmíněny již hotovými projekty.

Závěrem lze doplnit úryvek z webu ČKA: „Zřízení pozice městského architekta není samospasitelné řešení. Pouze vytváří předpoklad pro to, aby politici nerozhodovali bez odborných informací. Městský architekt je schopen poskytnout politikům města či obce odbornou oporu, argumenty pro eliminaci záměrů s potenciálně negativními dopady na žádoucí rozvoj města či obce.“

 

Bez názvu

Další články autora