Říjnové slovo - vydáno v LN 10/2019

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 5.11.2019
  • Rubrika: Slovo starosty
  • Vyšlo v LN 10/2019

Naše radniční periodikum Libčické noviny (LN) vychází v současné podobě více jak deset let, a nastal čas změny. Změna v LN bude postupná a bude provedena jak obsahově, tak organizačně. Je nesporné, že vůdčí osobností LN byla a je Hannah Bartíková, která nadále zůstává šéfredaktorkou. Za její dlouholetou činnost v LN jí patří dík našich čtenářů
i vedení města. Jsme moderní město a potřebujeme kvalitní noviny, jež poskytnou seriózní zprávy z radnice, poskytnou prostor pro názory ostatních občanů a zastupitelů.
V Libčicích ale nežijeme jen radničním periodikem. Nedávno jsme dokončili strategický plán města, který postupně naplňujeme.
Jeden z hlavních úkolů je pořízení nového územního plánu (ÚP) města Libčice nad Vltavou. Vybrali jsme pořizovatele ÚP a sestavujeme zadání. Nový územní plán je nutné pořídit jak s ohledem na potřebnost, tak na podkladě ustanovení zákona.
Připravujeme architektonickou soutěž na podobu náměstí Svobody, centra města a budovy městského úřadu. Rovněž investice do majetku pokračují. Pracujeme na rozšíření kapacity základní školy, probíhá oprava kanalizace v kolonii, byla opravena budova kotelny na sídlišti Sahara, bylo uvedeno do provozu parkoviště u nádraží v Libušině ulici. Provedli jsme opravy v budově základní školy. Pracujeme na realizaci komunikace z náměstí Svobody do prostoru nad koupalištěm, včetně přípravy sítí a zasíťování městských pozemků v lokalitě. Připravujeme opravu stoky dešťové kanalizace.
Léto je pryč a začínáme s přípravou na nové investice města na rok 2020. Rok z pohledu investic uběhl jako voda a město se zásluhou tvrdé práce koalice pod palbou kritiky opozice posunulo o pěkný kus kupředu.

Přeji vám klidné dny babího léta.
 

Další články autora