Mým cílem jsou Libčice nad Vltavou

rozhovor se starostou města Pavlem Bartošem

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 21.10.2012
  • Rubrika: Rozhovor
  • Vyšlo v LN 2/2012
Žiji v Libčicích, slyším, co se mezi lidmi říká, chtě nechtě sleduji bulvární zprávy TV Prima, čtu weby, jsem u zrodu Libčických novin a jsem v rozpacích z toho, co slyším a vidím. Mám zkušenosti s různými druhy médií, vím, jak lze slovo i obraz v TV šikovně sestříhat, aby byla zpráva divácky atraktivnější, a vím,  jak se informace ústním podáním dokáže  přetvořit. Čemu mám pak věřit? Nejlépe se zeptat rovnou  pana starosty, ing. Pavla  Bartoše, MBA, který si se mnou o všem, co mě zajímalo, ochotně popovídal a nevyhnul se žádné mé otázce.

Nástup nového roku obvykle nutí k bilanci. Když se podíváte na rok 2011, co vidíte?

Od doby, kdy jsem si poprvé sedl do křesla starosty, se ohlížím hlouběji do minulosti, až do r. 2006,  kdy ve volbách poprvé zvítězili nezávislí kandidáti Liběhradu a zveřejnili svůj volební program, který postupně krok za krokem plníme. Mám-li konkrétně zhodnotit rok 2011, považuji jej za mimořádně úspěšný zejména z toho důvodu, že Liběhrad díky svému druhému vítězství ve volbách  r. 2010 mohl pokračovat a dokončit rozdělanou práci.

Za to vám mohu jen pogratulovat a poděkovat, ale neměli bychom přehlížet  několik událostí, které loni zahýbaly městem. Přiznám se, že mi nebylo  vůbec příjemné sledovat v televizi zprávu s titulem „Libčice – město zločinu“.

Tato zpráva v TV Prima byla natočena na objednávku a jednalo se o hraný dokument, v němž ani jeden popisovaný kriminální čin nebyl spáchán v našem městě. Nemohu se zbavit dojmu, že je to součást  hrubé a nenávistné kampaně, která má za úkol destabilizovat současné zastupitelstvo, možná vyvolat nové volby, znechutit lidi a vzbudit  jejich odpor vůči Liběhradu, jehož vítězství ve volbách bylo nesporné.

 O tom se může každý přesvědčit, prostuduje-li si výsledky na serveru www.volby.cz.

Ano, nezpochybnitelná čísla dokazují, že převaha Liběhradu nad ODS byla zdrcující.  ODS přišla o další mandát, spojila se s též poraženými nezávislými kandidáty zvolenými na kandidátní listině TOP 09 a společně tak získali 7 mandátů  v zastupitelstvu. Zejména lidé na kandidátce TOP 09 nepřistoupili na žádnou spolupráci, kterou jsme jim opakovaně nabízeli, a tím nastartovali svůj systematický boj o  destabilizaci  vedení města.


Proč?

Zřejmě usilují o to, aby byl Liběhrad označen za neschopnou organizaci, což se jim v žádném případě nemůže podařit, přestože k tomu využívají všechny zavrženíhodné prostředky, jako jsou pomluvy, anonymy, štvavé maily, urážlivé plakáty atd.. Když se tato metoda ukázala jako neúčinná, tak někteří členové opozice využili svých mediálních kontaktů a začali nás kriminalizovat pomocí bulvární televize.

Redaktoři televize, jak známo, přicházejí neohlášení, přepadávají lidi s mikrofonem na ulicích, zvoní na soukromé domy nebo svou návštěvou překvapují úředníky přímo na jejich pracovištích.  Můžete odmítnout s nimi jednat?

Nemůžu, protože  televize mají zpravodajskou licenci a mohou na veřejnosti natáčet dle libosti. Jejich vysílání se však řídí mediálním zákonem, který jim ukládá, aby jejich zprávy byly objektivní, vyvážené, pravdivé a neupravované. Bohužel však zde není žádná moc, která by tuto jejich povinnost kontrolovala.

Není toto v kompetenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?

Když bylo naše město v TV Prima prezentováno jako „město zločinu“, tak jsem se obrátil se stížností právě na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a mám v ruce její vyjádření. Rada nám dala jednoznačně za pravdu a potvrdila, že uvedená relace byla nepravdivá. Dokonce i sám krajský policejní ředitel se nám za ni omluvil.

To je vše? TV Prima nic, žádná omluva?

Bohužel, Prima si své odvysílala, Rada konstatovala, že se nezachovala korektně, a tím to skončilo. Ze strany televize nepřišla žádná omluva, žádné dementi. Toho bychom se mohli dočkat snad  jedině tehdy, kdybychom vyhráli soudní řízení, do kterého jsme zatím nešli. Takže jsme byli poškozeni, ale žádná satisfakce nenastala.

Jako by si nás TV Prima oblíbila, neboť „město zločinu“ nebyla v r. 2011 jediná odvysílaná zpráva o Libčicích?

V současnosti máme podáno několik dalších stížností na tento televizní kanál a nedovedu si představit, že budeme mít v ruce třeba 5 uznaných stížností a TV Prima bude beztrestně dále páchat bezpráví na našem městě a nikdo to nezastaví. Byl bych rád, kdybych mohl věřit tomu, že jsme právní stát a nějaká kompetentní osoba by dokázala správně vyhodnotit tuto situaci a zkorigovat nevhodné jednání TV Prima.

Kéž by, ale mohla bych se vrátit v čase o pár týdnů zpět a zastavit se na datu listopadového veřejného zasedání zastupitelstva s pouhými dvěma body programu – odvolání místostarosty a starosty?  Proč tak dramatický program a co mu předcházelo?

Konflikt pana místostarosty s druhým občanem, jehož družka na něj podala trestní oznámení kvůli použití střelné zbraně. Celá záležitost je v moci státního zástupce, a protože já nejsem účastníkem tohoto řízení, nemohu se k tomu nijak podrobněji vyjadřovat. Je to nemilé, ale musíme všichni trpělivě počkat na rozhodnutí kompetentních orgánů.

Použití střelné zbraně? Znamená to, že došlo k přestřelce?

Pokud vím, jednalo se o spor ohledně agrese volně pobíhajících psů bez náhubku, pan místostarosta a poté jeho manželka byli údajně ohrožováni svým sousedem a místostarosta na obranu své manželky vytáhl legálně drženou zbraň. Více o tom  nevím, přestože jsem se snažil jak u vyšetřovatelů, tak na státním zastupitelství něco zjistit, ale žádné bližší informace jsem nedostal, protože mě k nim neopravňuje ani funkce starosty města. Nedá se nic dělat, musíme si počkat na kompetentní rozhodnutí. V případě, že by byl pan místostarosta pravomocně odsouzen, máme od něj písemné prohlášení, že složí svůj mandát.

Rozumím-li tomu dobře, tak zastupitelé z opozice navrhovali odvolání místostarosty kvůli podezření ze spáchání trestného činu.

Ano, ale zastupitelé Liběhradu se rozhodli ctít presumpci neviny, podle které je třeba   člověka, který nebyl pravomocně odsouzen, považovat za nevinného, a proto pan místostarosta nebyl odvolán a nadále vykonává svou funkci.

Tomu rozumím, ale nerozumím tomu, proč jste měl být odvolán i vy?

Naši opoziční zastupitelé nepromarní jedinou příležitost k tomu, aby destabilizovali vedení našeho města, a proto u té příležitosti navrhovali i odvolání starosty.

S jakým odůvodněním?

Jako  důvod si zvolili mylnou domněnku o tom, že jsem ostatní zastupitele o této záležitosti neinformoval. Není to pravda a mohu to snadno dokázat tím, že jsem bezprostředně poté, co jsem byl o případu pana místostarosty informován, svolal  radu města, z jejíhož jednání byl pořízen zápis, který byl všem zastupitelům zaslán. Důvod k mému odvolání byl tedy neoprávněný, a tudíž jsem odvolán nebyl. Upřímně řečeno, není mi moc jasné, proč by měl být odvolán starosta města za to, že místostarosta má nějaký konflikt se svým sousedem?

Tak, tím jsme si vysvětlili tuto kauzu, ale městem, a díky televizi i celou republikou, se rozšířila další znepokojující zpráva o tom, že jste se vy osobně popral  s nějakým pánem, který vás na úřadě navštívil. Můžete se k tomu vyjádřit podrobněji?

Rád to vysvětlím. Na úřad se dostavil pan Miloš Krejcar, s kterým jsme  několik posledních let řešili poměrně složité neshody kvůli koupališti, které měl v pronájmu. Na začátku léta loňského roku jsme se po vzájemné dohodě rozloučili, koupaliště dostal po řádném výběrovém řízení do pronájmu  jiný nájemce, a tak jsem žil v dobré víře, že je vše ke spokojenosti všech vyřízeno. Proto mě agresivní návštěva pana Krejcara, při které napadal slovně mě i naše úředníky  velmi překvapila. Nadával nám do lhářů a zlodějů a zpochybňoval ukončení nájemné smlouvy, kterou sám podepsal a  v rámci níž došlo k vyrovnání, s kterým souhlasil. Byl velmi rozčilený, nelogičnost svého chování nijak nevysvětloval, na moje opakované výzvy, aby opustil prostor podatelny, nereagoval a stavěl se na odpor. Tak jsem jej vystrčil ze dveří. On  odešel, vyřídil si ještě něco na stavebním úřadu, kde byl asi 10 minut a šel domů. Cestou se zřejmě rozhodl, že nám tzv. zatopí, a šel na mě podat trestní oznámení o tom, že jsem jej  zbil.

Jak si vysvětlujete, že se o takovém relativně banálním incidentu dozvěděla televize Prima?

Zřejmě tu má své spolupracovníky, kteří jí dodávají rádoby zajímavá témata do vysílání. Byl natočen rozhovor s panem Krejcarem, v kterém si přerývaným hlasem stěžuje, že jsem jej srazil se schodů, čímž TV Prima získala další mylnou informaci, kterou bezprostředně odvysílala.

Došlo-li  ke zranění, tak by  o tom měl existovat lékařský záznam.

Pokud vím,  pan Krejcar u žádného lékaře nebyl, neboť k tomu neměl důvod. Městský úřad opustil naprosto zdráv a po svých.

Máte s touto mediální kampaní nějaké potíže?

Na Internetu se objevila nemalá řada odkazů včetně účelově zmanipulovaných a komentovaných zpráv TV Prima. Takže pokračuje štvavá kampaň proti vedení města, což nepoškozuje jen mou osobu a ostatní zastupitele, ale ničí to dobrou pověst tohoto města, snižuje  význam práce, kterou jsme pro jeho zkrášlení doposud udělali, a vytváří  atmosféru, v které se velmi špatně pracuje i žije. Jsem ale přesvědčen, že tímto nečestným způsobem nás v práci nikdo nezastaví a z vedení města neodstraní.

Jste přes všechna tato úskalí stále ještě rád naším starostou?

Jsem původní profesí elektrotechnik, od 15 let jsem se tímto oborem zabýval a byla to pro mě šťastná volba. I když v Libčicích nejsem od dětství,  žiji tu už 30 let,  vychovali jsme zde s manželkou dvě děti a toto město mně tak přirostlo k srdci, že jsem byl ochoten změnit své povolání, abych měl možnost pro něj udělat něco více, než v něm jen bydlet. Získal jsem podporu dostatečného počtu  lidí, a tak jsem se dal na komunální politiku.

Splnilo se vaše očekávání a podařilo se vám to, co jste si předsevzal?

Z velké míry ano. Jsem starostou tohoto města už 6. rok, nasbíral jsem za tu dobu spoustu cenných zkušeností a musím se přiznat, že mě ta práce stále zajímá a baví.

Jak rehabilitujete své síly a čemu se rád věnujete, když nepracujete pro blaho naší obce?

Jsem ve věku, kdy jsem pochopil, že musím také odpočívat – hodně čtu, hraju šachy, zajímám se o filmovou tvorbu, poslouchám hudbu, hraju na kytaru, věnuji se fotografování a díky své bývalé profesi mě neustále zajímají počítače a jejich programy.

Jaké jsou vaše osobní ambice a cíle do budoucna? Míříte do vyšší politiky?

Na „kraji“ jsem členem výboru pro sociální věci a spolu s pozicí starosty města jsem plně vytížen. Je pravda, že jsem minimálně od tří politických stran dostal nabídku, abych za ně kandidoval, ale já si od r. 1989 striktně udržuji politickou nezávislost, nehodlám se politicky jako člen nějaké strany angažovat a nesoustřeďuji se na žádné vyšší politické cíle.

Dalo by se tedy říci, že vaším cílem jsou Libčice?

Přesně tak. Mojí prioritou a konečnou stanicí jsou Libčice nad Vltavou - město, které mám rád.

Další články autora