Novoroční rozhovor se starostou města

Novoroční rozhovor se starostou města Ing. P. Bartošem, MBA

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 1.1.2014
  • Rubrika: Rozhovor
  • Vyšlo v LN 1/2014

Zdálo se mi vhodné udělat první rozhovor v novém roce se starostou města Ing. Pavlem Bartošem, MBA a položit mu otázky, které nejčastěji slýchávám na zasedání zastupitelstva, nebo byly několikrát diskutovány na stránkách našich novin. 

Přiznám se, pane starosto, že mám z našeho rozhovoru trochu obavy, neboť se ten náš poslední v únoru roku 2012  neobešel bez následků. Prý se dokonce stal součástí soudního spisu. Co se vlastně přihodilo?

To máte pravdu. Jeden  opoziční zastupitel na mne podal ke krajskému soudu trestní oznámení za některé skutečnosti, které byly v rozhovoru uvedeny.

A jak to dopadlo?

Po jisté době zastupitel své podání u soudu stáhl a následně v dané věci učinil nové podání na neznámého pachatele na policii ČR, a ta případ později odložila. Byla to jen ztráta   času,  který jsme mohli, soud,  policie, právníci  i já věnovat prospěšnějším záležitostem.

Budu tedy doufat, že tentokrát se nic podobného nestane, ale přesto se nechci vyhýbat otázkám, o kterých si myslím, že si na ně občané zaslouží znát vaši odpověď. Například, proč se nekonala avizovaná Rybova mše vánoční?

Rada města se k této  záležitosti vyjadřuje na str. 2 těchto LN. Za sebe bych chtěl veřejnost ujistit, že já ani vedení města nechceme, a ani nemůže zasahovat do vnitřních záležitostí  zájmových skupin. U uměleckého souboru Scandula to platí dvojnásobně.  Město Rybovu mši neorganizuje, pouze na ni významně finančně přispívá a má zájem, aby se na jejím pořádání podílela naše ZUš, jak tomu bylo  v minulých letech. V loňském roce se organizace  iniciativně chopila Scandula, ZUš o tom neinformovala včas, určila nové podmínky,  nevyzvedla si finanční příspěvek města a nakonec mši zrušila.

Opravdu  nebylo možné se  nějak dohodnout?

Občané přítomni na posledním zastupitelstvu, kde se tato záležitost projednávala,  si jistě budou pamatovat, že jsem zval přítomné zástupce  Scanduly a paní farářku k jednání, ale slovo si vzal člen Scanduly Dalibor Titěra a všem přítomným oznámil, že se o konání mše v souboru demokraticky hlasovalo a většinou hlasů byla Rybova mše zrušena. Mrzí mě to, ale proti tomu nešlo již nic dělat. Mohu jen věřit, že příští rok to dopadne lépe.

Zmínil jste se o ZUš, a tak bych se chtěla zeptat, kdy bude vyhlášen konkurz na  jejího ředitele?

Velmi aktuální dotaz. V současné době je ZUš řízena, podotýkám, že z mého pohledu velmi úspěšně,  pověřeným ředitelem Vladimírem Klimentem. Na posledním jednání  rady města v loňském roce bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzu na jmenování ředitele.  Ostatní je již technická záležitost vypsání, sestavení konkurzní komise a rozhodnutí rady města, o čemž budete včas informováni.

Jsme uprostřed zimy a všichni se určitě těšíme na léto. Můžeme se těšit také na to, že si zaplaveme v našem koupališti?

Asi není třeba opakovat, jak nás požár  na koupališti zaskočil a jak vyřizování kolem této pohromy bylo pro město složité. Nicméně případ byl policejně i požárně úspěšně uzavřen a pojišťovna nám vyplatila  pojistku. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby nové provozní budovy a k dnešnímu dni byly zatím realizovány zemní práce, oprava kanalizace, stavba obvodového zdiva a byla zhotovena střešní konstrukce. Stavba díky přívětivému počasí probíhá velmi dobře a město nad ní zajišťuje stavební dozor. Vše nasvědčuje tomu, že  bude dokončena podle plánu a naše děti  nebudou muset v létě dojíždět na koupaliště do Kralup.

Dalším, skoro bych řekla, kontroverzním tématem se v našem městě stal fakt, že je místní kulturní dům na prodej.

Z koupě KDL se stalo téma, které dostalo publicitu, jež mu zřejmě nepřísluší. Každá obec by určitě měla mít prostor ke shromažďování občanů. Ze zkušeností svých kolegů starostů vím, jaké to je, když se schází po hospodách, školách nebo si pronajímají hotelové prostory. Byl bych velmi nerad, kdyby se něco podobného dělo i u nás.

A to by se mohlo stát?

Jistě, protože  je KDL v soukromém vlastnictví a vlastníci jej mohou prodat komukoli na cokoli.

Pro mě osobně je „kulturák“ neodmyslitelně spjat se spoustou krásných zážitků z dětství – Libčický divadelní podzim, slavné dětské karnevaly, taneční hodiny, plesy, koncerty, svatby atd.  Fakt by to byla škoda, kdyby už nebyl.

Na tom se jistě s většinou lidí shodneme. Otázkou je finanční stránka koupě. V minulosti město hned dvakrát  nevyužilo možnosti koupit KDL za velmi výhodnou cenu. Bylo to v jiné době a v jiných cenových relacích.

To už je ale minulost. Co teď? Koupit, či nekoupit?

Do konce tohoto volebního období o tom neuvažujeme, i když si osobně myslím, že bychom dokázali s majiteli vyjednat dobrou cenu a koupit jak vy říkáte „kulturák“  bez markantního vlivu na chod obecní ekonomiky. Nekoupíme ho ale proto, že do voleb zbývá méně než rok a my nechceme budoucí reprezentaci města jakkoli zatížit.

To se mi zdá zodpovědné. Když je řeč o financích, tak jsem si všimla, že jste na posledním zastupitelstvu sice schválili rozpočet, ale bez investic. Jak to tedy s nimi letos bude?

Zastupitelstvo schválilo na rok 2014 rozpočet, kterému se říká provozní a obsahuje pouze položky nutné pro chod města. Jedinou investicí v tomto rozpočtu je stavba provozní budovy na koupališti, protože přechází z roku 2013.

Takže investice na tento rok se budou teprve projednávat?

Přesně tak.  Počátkem roku 2014 svoláme další zastupitelstvo, kde předložíme  plán investic. Věřím, že občané budou spokojeni, protože budeme mimo jiné předkládat ke schválení stavby zbývajících povrchů městských komunikací a investice v ZUš. Je ale na zastupitelstvu, zda a co bude schváleno.

Zaujalo mne, že je naše město  členem různých dobrovolných spolků. Které to jsou a proč tam jsme?

Jde o členství v dobrovolných svazcích obcí (DSO). Naše město je členem  DSO Od Okoře k Vltavě, DSO Vodárny Kladno Mělník, DSO údolí Vltavy, MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a Svazu měst a obcí (SMO).

To je více, než jsem čekala. Vyplatí se nám to?

Co se týká významu členství v těchto organizacích, mohu uvést, že například SMO hrál důležitou roli při změně RUD (rozpočtové určení daní),  čímž se naše obecní příjmy  zvedly o cca 6 milionů korun a od Přemyslovců jsme zatím získali cca 5 milionů korun.

Opravte mne, jestli se mýlím, ale za každé členství se musí jistě něco zaplatit, že?

Samozřejmě, ale členské příspěvky jsou mnohonásobně nižší, než jsme získali na dotacích, takže chcete-li to slyšet – ano, určitě se nám to vyplatí. Navíc je důležité udržovat dobré vztahy s okolními obcemi, se kterými máme dlouholeté kontakty, a mimo jiné se také podílet na čerpání finančních prostředků z grantů těchto organizací.

O peníze jde vždy až na prvním místě, jak se říká, takže jak je na tom, pane starosto, naše obecní pokladna?

Stále a rád to opakuji, protože se nám pomocí vlastních finančních prostředků a grantových zdrojů podařilo realizovat plánované investice města tak, že většina komunikací, sítí, střech a fasád obecních budov je hotova, a přitom je na účtech města velmi příznivý přebytek financí. Prošli jsme úspěšně celkem šestnácti kontrolami hospodaření, které provedl krajský úřad. Snad to mohu říci, že jsem osobně hrdý na to, že jsou Libčice čím dál krásnější, a přesto jsme město  bez dluhů.

K tomu nelze dodat nic víc, než velký dík a gratulaci. Zvláště, když ve zprávách  často slýcháváme, kolik měst a obcí se dostalo do úpadku. A co dál? Co nás čeká v tomto roce?

Vzhledem k výše uvedenému příznivému stavu obecní ekonomiky jsme se rozhodli, že se budeme ve zvýšené míře věnovat podpoře školství,  sportu, kultury a zájmových organizací. Již jsme rozhodli o částce, kterou město poskytne  TJ Sokol na splacení zbytku úvěru, který  získal na rekonstrukci sportovního areálu. Naše druholigová házená je a bude rovněž nadstandardně podporována. Totéž se týká organizace AFK Fotbal. Zvýšili jsme částku na granty menších zájmových organizací.

To je opravdu krásný dárek města, z kterého budou mít  všichni obdarovaní jistě velkou radost. A co vy, pane starosto? Co dělá radost vám?

Radost mám z každé dokončené práce, která je vidět a slouží všem. Rád se procházím ulicemi našeho města a vzpomínám, jak ještě nedávno byly neupravené,  blátivé a kamenité. Těší mě, když potkávám občany, kteří si to uvědomují a dokážou to ocenit.

Jaký bude rok 2014 a na co se těšíte?

O Vánocích jsem si odpočinul v rodinném kruhu a nabral síly na další práci v tomto roce.  Přestože je většina plánovaných úkolů z volebního programu naší reprezentace Liběhrad  již splněna, bude rok 2014 náročný, neboť nás mimo jiné čekají i komunální volby.

Stále platí, že vaším cílem jsou Libčice?

Zcela jistě. Mám naše město rád  a  všem občanům přeji jménem svým i jménem rady města hodně zdraví a spokojenosti.

Nápodobně, pane starosto, a děkuji za čas, který jste věnoval našemu rozhovoru.

 

Bez názvu

Další články autora