Mám to tady rád

Rozhovor s RNDr. Vladimírem Matouškem

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 1.9.2015
  • Rubrika: Rozhovor
  • Vyšlo v LN 9/2015

PhDr. Vladimír Matoušek, charismatický muž, absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, obor andragogika (věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí) a personální zařízení, majitel a jednatel firmy RHG spol. s r.o., která provozuje Městskou nemocnici v Roztokách a Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou, se rozhodl postavit zdravotně – sociální zařízení v našem městě. Proč, kde, pro koho a kdy, jsem se pokusila zjistit v následujícím rozhovoru.

Kdo je vlastníkem RHG s r.o., co znamená ta zkratka a jaké je hlavní zaměření této firmy?

RHG spol. s r.o. (Regional Hospital Group) jsme spolu s mým tehdejším společníkem založili v roce 1994 za účelem provozování zdravotnických zařízení. Na začátku našeho podnikání byla jedna ambulance, ke které později přibyly další, také domácí zdravotní péče a ještě později postupně roztocká a kralupská nemocnice.

Dosti velké sousto.

To máte pravdu, obzvláště nahromadí-li se starosti, stres a občas i finanční tíseň, když zdravotní pojišťovny přestaly plnit své závazky. Čas od času také velká voda přidělá pár vrásek jak mně, tak mým spolupracovníkům.

Díky tomu, že jsem od roku 2002 ve firmě jediným společníkem, mám  maximálně možnou kontrolu nad děním uvnitř firmy. Zároveň tato jednoduchá struktura znamená nemalé úspory nákladů na management, protože řadu činností vykonávám sám.

Proč jste se rozhodl vydat na nejistou dráhu podnikání ve zdravotnictví?

Začátkem devadesátých let se začala koncipovat současná podoba zdravotnického systému. V prvních letech po jeho zavedení se v něm málokdo dostatečně orientoval.  Spolu se svým společníkem jsme tak uchopili příležitost, která se právě naskytla. Intenzivně jsme se začali učit novinky, snažili se zorientovat a pochopit, jakým směrem se organizace a zejména financování českého zdravotnictví bude ubírat.

Pamatuji si dobře na rok 1990 a svízelné časy pro podnikatele, kteří tápali ve spleti existujících či neexistujících zákonů a zmatků v každém oboru, ve zdravotnictví obzvláště. Jak jste to zvládal?

Když si někdo čas od času postěžuje na nedostatek času, rád mu odpovídám, že den má 24 hodin, a přesně tak jsem to tehdy bral a jednoduše řečeno makal naplno, abych předhonil konkurenci. V té době znamenal každý krok, o který jste byli vpředu, nesmírně mnoho.  Zdravotničtí profesionálové té doby v řadě případů podceňovali nově tvořený systém. Vystačit  pouze s podstatou a s původními znalostmi se řadě lidí nevyplatilo a nevyplácí.

Je nějaký zásadní rozdíl v řízení nemocnice nebo nějakého jiného podniku?

Nemocnice je ve své podstatě podnik jako kterýkoliv jiný a vyžaduje manažerské dovednosti. Odborné záležitosti ze zdravotnictví pak zajišťují vedoucí lékaři a vrchní sestry.

Jak prosperují nemocnice v Roztokách a Kralupech?

V nemocnici v Roztokách u Prahy působíme od roku 1995, v Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou pak od roku 1998. Město Roztoky bylo před naším příchodem nuceno dotovat nemocnici částkou 3,5 mil. korun ročně a město Kralupy částkou 6,5 mil. korun ročně. Když jsme tato zařízení přebírali do soukromého provozu, museli jsme se zavázat, že uvedené dotace nebudeme požadovat.

Povedlo se?

Povedlo a v současné době jsou nemocnice ekonomicky a personálně konsolidované. Dobrá  situace nám umožnila provést v loňském roce velkou rekonstrukci vnitřních prostor roztocké nemocnice, částečnou rekonstrukci lůžkových oddělení nemocnice kralupské a letošní kompletní renovaci exteriéru a rekonstrukci terasy v Roztokách. Projektanti již také kreslí novou fasádu a parter okolo nemocnice v Kralupech, což budeme realizovat v roce příštím.

Při povodních v r. 2013 jsem si vážně myslela, že to v Kralupech zabalíte.

Nezabalil a jsem rád, že firma vydržela takovou zátěž, jako byly  dokonce dvě  katastrofální povodně - v roce 2002 a v roce 2013, které postihly obě nemocnice, zejména tu kralupskou.

Proč jste se rozhodl postavit další svou nemocnici zrovna v Libčicích?

Předně, nebude se jednat o nemocnici v pravém slova smyslu. K tomu v dnešní České republice není prostor. Plánované zařízení bude spíše zdravotně -sociálního charakteru, tedy takové zařízení, které bude navazovat na naše současné služby, případně je vhodně doplňovat. Z řady daných příležitostí jsme vybrali Libčice, které jsou "na našem" břehu Vltavy dobře dostupné a blízké, čehož lze efektivně využít.

Nebylo by lepší užít si ušetřených peněz třeba někde na Bahamách?

Do světa jsem se podíval a zjistil jsem, že nejlépe je u nás doma. Mám to tady rád. Navíc moje podnikání mi je nejen prací, ale také koníčkem a zábavou.

To je  ideální. Bude to zařízení v Libčicích spíše nemocnice, LDN nebo domov důchodců?

To záleží na možnostech, které nám v době otevření budou dané ze strany zdravotních pojišťoven a ostatních státních, či krajských orgánů.  Naše představa je zřídit v přízemí odborné ambulance a dále lůžkové zařízení na doléčení, či péči o seniory na moderní úrovni.

Před cca dvěma lety jste měl zájem o pozemek v Kolonii. Proč z toho sešlo?

Ano, měl jsem zájem, ale vhodnost pozemku poblíž železniční tratě byla problematická.

Asi vlaky, že? Nešlo by tam postavit protihlukové stěny?

Všechno jde, ale otázkou by bylo, jak by byly účinné, jak drahé a jak by to vypadalo. Upřímně, kdybyste svého příbuzného chtěla umístit do zdravotnického nebo sociálního zařízení v Libčicích, kde by podle vás mělo takové zařízení stát?

Upřímně? V Kolonii obehnané zdí určitě ne. Předpokládám tedy, že pozemek u koupaliště, kterému jsme si tady zvykli říkat „seřadiště“, jenž jste si od města koupil, je výrazně lepší.

Zdá se být vyhovující.

Podle průzkumů a odhadu má pozemek poněkud nekvalitní podloží? Nebude to pro stavbu objektu problém?

Může být, ale to je naše riziko. Založení stavby bude jistě technicky i finančně náročnější,  než jsme původně počítali.

Kolik  lůžek a ordinací plánujete zřídit?

30 - 60 lůžek a cca 2 - 4 ambulance.

Město má vždy zájem o vznik nových pracovních míst. Mohu se tedy zeptat, kolik jich vytvoříte?

To bude záležet na struktuře nasmlouvané péče od zdravotních pojišťoven, nebo požadavků sociální sféry, které jsou tabulkově stanoveny. Rozhodně počítáme s novými pracovními místy i pro občany Libčic  na různých pozicích.

Souhlasil byste s tím, aby ve vašem zařízení měl ordinaci i náš všeobecný lékař, pokud by měl zájem?

Ano, souhlasil.

Na zastupitelstvu padl dotaz, zda byste mohl zdarma poskytnout prostor pro pečovatelskou službu, kterou v našem městě provozujeme?

Prostor by byl k dispozici za jasně stanovených podmínek, které respektují, že i naše firma si pozemek kupuje za tržní odhad ceny a nedostává ho zadarmo. Za logické tedy považuji, že budeme mít uhrazeny  alespoň  energie, služby  a odpisy.

Co existence vašeho zdravotně – sociálního  zařízení přinese našemu městu?

Odhadem investici v hodnotě 75 mil.  ze soukromých prostředků  do regionu města. Nové pracovní příležitosti. Nové možnosti zdravotního a sociálního zajištění pro občany Libčic, lepší náhled na komplex služeb pro občany Libčic.

To opravdu není málo. Lze také počítat s přednostním umístěním našich občanů?

Zákonným způsobem lze.

Jak to uděláte s parkovištěm?

Když jsem se díval na dopravní provoz v letních měsících okolo koupaliště, tak zdaleka nebudeme tak vytíženi. Samozřejmě, že plánujeme okolo našeho objektu vybudovat parkoviště,  případně i garáže.

S jistým  zvýšením provozu vozidel ale počítat musíme.

Určitě méně než u sportovního zařízení. Jsme spíše klidným místem, kde se jezdí na návštěvu jen v určitém období a ne v takové míře, aby došlo k nadměrné zátěži dopravní obslužnosti v uvažovaném místě.

Jeden občan se vás na zastupitelstvu ptal, zda byste nemohl postavit podzemní garáže? Nemohl?

Mohl, pokud to bude ekonomicky únosné, nebo pokud  to za mě někdo zaplatí. Osobně chápu, že pokud bydlím poblíž, tak již nechci, aby se okolo mě něco stavělo. Ale sportoviště, obchodní dům, nebo např. škola by přinesly více dopravní zátěže do daného místa,  než naše zařízení.

Budete mít dost místa i na zahradu resp. zeleň kolem budovy?

Ano, je v plánu. Pro každého je však dost místa subjektivní pojem. Já si myslím, že pro naše potřeby je to dostatečné. 

Jaké jste měl pocity, když jste na zastupitelstvu musel čelit četným dotazům, které jako by zpochybňovaly váš záměr?

Za 21 let ředitelování jsem zvyklý na ledacos. Většina dotazů byla myšlena upřímně tak, jak jsem to zažil i ve městech Roztoky a Kralupy. Rozdíl byl však v tom, že  v Libčicích po zodpovězení dotazů, které  pokládali na zastupitelstvu  stejní lidé už před cca rokem či dvěma, nedošlo k rozumnému posouzení věci a hlasovalo se jako v parlamentu stylem – sice je to dobrý nápad, ale protože nevzešel od nás, tak ho nepodpoříme. škoda, jsem zvyklý v záležitosti života a zdraví spolupracovat s širokým spektrem lidí, bez ohledu na politickou příslušnost. Zařízení, které má v Libčicích vyrůst, je myšleno pro lidi a zejména pro ty, kteří potřebují pomoc druhých.

Nakonec zastupitelstvo většinou koaličních hlasů prodej pozemku odsouhlasilo. Co se bude dít dál?

Vybereme projekční kancelář a začneme s architekty  rozpracovávat projektovou dokumentaci.

Kdy předpokládáte dokončení stavby a její uvedení do provozu?

Zkusím předběžně odhadnout tři roky. Nemám obavy z finančního krytí, to je již připraveno. Obavy mám spíše ze zajištění personálního obsazení a případné zvůle různých orgánů a institucí.

Za sebe a věřím, že nejen za sebe, vám budu držet palce, aby se dobré dílo podařilo a děkuji vám za to, že prostřednictvím svého záměru investovat do tak společensky významného zařízení, kterých je v naší zemi stále nedostatek,  posouváte naše město na žebříčku prestiže o stupínek výše.

 

Bez názvu

Další články autora