Distanční smlouva v rukou šmejdů

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 8.9.2015
  • Rubrika: Různé
  • Vyšlo v LN 9/2015

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavřené „na distanc“, tedy na dálku, jak už sám název napovídá. Co si ale máme pod tím představit? Podle §53 občanského zákoníku jsou to smlouvy, které lze uzavřít, aniž by smluvní strany seděly u jednoho stolu, tzn., že není nutné, aby byla smlouva stvrzena vlastnoručními podpisy účastníků, tedy prodávajícího a kupujícího. Takovéto sjednání nákupu zboží po telefonu či přes internetové obchody má své výhody, neboť díky tomu se náš nákup urychlí a z pohodlí domova můžeme koupit dnes už cokoli. Jistě je většina provozovatelů e-shopů a tele-shopů poctivých, ale bohužel zneužít se dá vše.

V médiích se často objevuje varování před tzv. šmejdy, což už je nechvalně známý terminus technicus pro nepoctivce zneužívající naši důvěru a nejčastěji se zaměřující na bezbranné seniory, kteří jejich záludnost mnohdy neprokouknou a dostávají se pak do problémů, které je stojí spoustu peněz a nervů.

Jak takový podvod může vypadat v praxi? To vám zavolá dobře vyškolená sympatická dívka či muž s tím, že rozhovor je monitorován, a začne na vás chrlit neuvěřitelně výhodný nákup ponožek, holítek, nádobí, dek atp., nebo z vás začne alespoň mámit adresu jenom proto, že vám pošle bezplatnou písemnou nabídku.

Už v tento moment bychom měli rozhovor ukončit a nedovolit jim, aby nám cokoli posílali, tedy neprozrazovat svou adresu. Pokud tak však učiníme, je velmi pravděpodobné, že se nám za pár dní objeví ve schránce sáhodlouhý dopis, kde bude vyčíslena hodnota čehosi, co jsme si vůbec neobjednali. A co většina z nás udělá? Hodíme ten nesmysl do koše, aniž bychom tu hromadu zašmodrchaných vět napsaných pokud možno co nejmenšími písmenky dočetli do konce. Tím pádem se ale nedozvíme, že jsme obdrželi výše zmíněnou dle občanského zákona legitimně uzavřenou distanční smlouvu, kterou můžeme resp. musíme, pokud nechceme nic kupovat, do 14 dnů vypovědět. Neučiníme-li tak, jsme ztraceni, neboť smlouva tím vejde v platnost a my už jenom budeme zírat na upomínky, úroky z prodlení a vršící se dluh, který nakonec po marném vysvětlování, že jsme přeci nic nepodepsali a nic kupovat nechtěli, budeme muset zaplatit. A uděláme to nakonec rádi, neboť na konci celé této smutné historky je strašák v podobě nekompromisní exekuce.

Opatrnost a prozíravost jsou tedy na místě!

 

Bez názvu

Další články autora