Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné

 • Autor: Jaroslav Čermák
 • Publikováno: 1.8.2015
 • Rubrika: Různé
 • Vyšlo v LN 8/2015

Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti více než 230 000 tun.

Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na některém z těchto míst:

 • Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. Nejbližší sběrný dvůr najdete v našem městě za kulturním domem.
 • Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25 centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost. Nejbližší prodejnu elektro najdete v Kralupech nad Vltavou.
 • Se sběrem spotřebičů pomáhají v našem městě také členové SDH Libčice.
 • ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
 • Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.

  Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.

  Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám.

  Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40 procent množství nově prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun, čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.

  Jaroslav Čermák
  Čerpáno ze zdrojů Elektrowin

 

Bez názvu Bez názvu

Další články autora