Sloučení obcí - 2. díl

V minulém čísle jsme prohlížení archiválií z pozůstalosti leteckého patriota Dr. Ing. Karla Válka přerušili v roce 1920, kdy tehdejší starosta Libšic p. Žoha podal na ministerstvo vnitra žádost na sloučení obcí Libšice a Letky-Chejnov. Zajímá-li vás, jak to vnímali občané Letek, zda byla žádost na ministerstvu přijata a jak na tom byly obce v té době majetkově, čtěte následující řádky:

Nebylo to zřejmě snadné období a už vůbec ne jednoduché vyjednávání. Je více než logické, navíc doloženo dokumenty, že se občané Letek a jejich zastupitelstvo v čele se starostou Adolfem Křížem sloučení obcí obávali, že ze spojení se s chudými Libčicemi očekávali ekonomické znevýhodnění a že jejich vyšší vklad do majetku obce nepovažovali za spravedlivý.

Nicméně ministerstvo rozhodlo ve prospěch sloučení obcí a Okresní správa na Smíchově na základě toho vydala 13. 10. 1920 usnesení , v kterém od všech zúčastněných očekávala spolupráci směřující ke sloučení obcí. Z usnesení citujeme: „Doporučuje se v tom smyslu horlivě pracovati, zvoliti ze zástupců obcí společnou komisi, která by veškeré předpoklady sloučení prozkoumala, finanční problémy s tím spojené řešila a předložila obecním zastupitelstvům hotový již plán, jakým způsobem a dle jakých zásad se sloučení má provésti a jak by se obecní hospodaření dále vedlo.“

Kola našich dějin se dala do pohybu. Ministerstvo vnitra vydalo nařízení oběma správním celkům předložit seznam jmění, dluhů a jiných obecních závazků dle stavu ke konci roku 1921.

Čísla promluvila a jistě bude i pro vás zajímavé nahlédnout do tehdejšího účetnictví Libšic, které na tom byly na konci roku 1921 o poznání hůře, než Letky spojené s osadou Chejnov:

Letky:

Pozemky 5 500,00
Budovy ( čp. 8 a 85, hasičská kůlna) 17 100,00
Různé (nářadí, nábytek) 1 533,58
Jistiny a pohledávky 31 785,10
Zůstatek koncem r. 1921 65 125,30
Aktiva úhrnem 121 043,98
Pasiva (výpůjčka na dům čp. 85) 6 084,79
Čisté jmění (Kč) 114 959,19

Společné jmění Letky - Chejnov:

Stříkačky, hasicí nářadí 3 020,00
Jmění chudých 9 472,29
Fond na stavbu chudobince 40 000,00
Aktiva úhrnem (Kč) 52 492,29

Libšice:

Pozemky 500,00
Stříkačka s příslušenstvím 2000,00
Budovy (čp. 4) 5 000,00
Dvě studny s čerpadly 4 500,00
Jistiny a pohledávky 12 747,00
Zůstatek koncem r. 1921 828,00
Jmění chudých 5 657,00
Čisté jmění (Kč) 31 232,00

Také vás překvapuje, že se do majetku obce započítávalo jmění chudých a že bylo výhodnější být chudý v Letkách?

Nicméně výsledky mluvily jasně. Pro Libšice bylo sloučení obcí prospěšné, pro Letky-Chejnov spíše naopak. Navzdory těmto zásadním majetkovým rozdílům, na které letečtí poukazovali, obdržela zastupitelstva Letek a Chejnova od okresní správy další dopis, v kterém bylo dne 13. 8. 1922 mj. napsáno: „Zastupitelstva v Letkách a Chejnově se dále vybízejí, aby se vyjádřily k požadovanému sloučení Libšic a Letky s osadou Chejnov tak, aby vytvořily jedinou obec resp. městys pod názvem Letky.“

Kdy městys vznikl a zda se jmenoval Letky, nebo co se kdy přihodilo, že jsme nakonec město Libčice, a proč se š v názvu změnilo v č, se dozvíte z dalšího pátrání po historii našeho města v některém z příštích čísel Libčických novin. Trochu vás ale budeme napínat, protože na začátku školního roku slučování obcí přerušíme, abychom vám poodhalili historická tajemství obecné školy, o které s jistotou víme, že vždy stála v Libčicích, pardon, v Libšicích.

Jiří Hánl a Hannah Bartíková

 

Bez názvu

Další články autora