Baby boom a nová školka

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 3.8.2015
  • Rubrika: Z radnice

V posledních letech se v celém státě i v Libčicích nad Vltavou potýkáme s problémem umísťování dětí do školky. Dětí se rodí hodně a je málo míst. Jak je to opravdu s baby boomem v našem městě? Zkoumáním demografických údajů v Libčicích nad Vltavou se lze dopracovat k jasnému závěru. Nechme mluvit tabulku počtu narozených dětí v závislosti na letech.

Dle matriky:

Rok Počet narozených dětí
2004 34
2005 41
2006 39
2007 32
2008 48
2009 52
2010 40
2011 51
2012 41
2013 34
2014 39

Tabulka převedená do grafu ukazuje, že počet narozených dětí osciluje v letech plus minus 10 dětí.

Počty narozených dětí v letech Počty dětí nastupujících do MŠ

Problematiku školky sledujeme dlouhodobě a v důsledku počtu narozených dětí v roce 2009 jsme v roce 2010 postavili další třídu pro 25 dětí. Při zápisu do Mš v roce 2014 vyšlo najevo, že 13 dětí nemůže být přijato do školky, přestože dle zákona splňují věk a ostatní podmínky pro přijetí. To byl důvod našeho rozhodnutí dále rozšířit současnou kapacitu mateřské školy, což bylo již projednáno v investiční komisi i radě města.

Prvotním návrhem rozšíření Mš byla přístavba 2x24 dětí za stávající školkou na místě staré kočárkárny a skladů. Potřeba prostoru pro dvě třídy včetně veškerého zázemí by si však vyžádala rozsáhlejší zásah do tamního území, což se projevilo i po ekonomické rozvaze do finančních nároků. Proto byla navržena jiná varianta, a to nástavba na zadní trakt stávající přízemní budovy. Statickým výpočtem bylo doloženo, že tato varianta je proveditelná a byl vypracován návrh dispozičního řešení. Ovšem vycházíme-li z výše uvedeného demografického průzkumu a současné situace, je patrné, že potřeba volných míst pro umístění dětí není tak veliká. Vyšší ekonomické požadavky spojené s vybudováním dvou tříd a povinnost udržitelnosti provozu při případném využití dotace nás vedla k rozhodnutí prověřit variantu vybudování pouze jedné třídy pro zvýšený počet dětí (cca 28). Proto je dnes rozpracována nová studie na stavbu samostatné třídy s veškerým zázemím za stávající školkou v místě staré kočárkárny. Varianta jedné zvětšené třídy nebude mít takové prostorové ani finanční nároky jako původní varianta stavby dvou tříd po 24 dětech.

Po příslušných konzultacích v investiční komisi a radě města a zapracování případných požadovaných změn bude studie podkladem pro vypracování projektu pro stavební povolení, který by měl být rovněž podkladem pro případnou žádost o dotaci.

Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta
Ing. Jiří Lain, místostarosta

Další články autora