Revitalizace náplavky

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 31.7.2015
  • Rubrika: Z radnice

Druhou červencovou středu odpoledne se uskutečnila veřejná debata na téma oživení libčické náplavky. Jde o projekt města, který byl vypracován již v roce 2010 a nyní nastává příležitost se k projektu vrátit a uvést jej v život. Veřejnost, zástupci města, architekt a dotační management se sešli v salonku resp. ve Filmovém klubu Libčické plovárny a přes dvě hodiny se nad projektem živě diskutovalo.

Setkání zahájil starosta Pavel Bartoš představením projektu a zasazením jeho první fáze, což je právě revitalizace náplavky, do celkového plánu strategického rozvoje města. Projekt je rozčleněn do tří fází, které mohou být postupně a nezávisle realizovány. Prvním krokem je revitalizace náplavky, druhou fází je napojení cyklostezek a vybudování záchytných parkovišť, turistických tras a ve třetí fázi je plánována pěší lávka přes Vltavu.

Svou vizi modelace volného prostranství náplavky v podobě architektonické studie představil Ing. arch. Patrik Hoffman, dotační otázky zodpovídala Vedrana Stříbrná. Prostor náplavky je rozčleněn do šesti symetricky rozmístěných kruhů, jejichž průměr se liší dle rozměrových možností. Největší kruh s průměrem cca 100 m je situován do hlavního prostoru, kde se konají a nadále se budou konat různé městské akce. Celé kruhové uskupení uzavírá obvodová cesta. V návrhu je počítáno s asfaltovým povrchem o šířce 3 m, tůní, dopravním hřištěm a skateparkem i parkovištěm pro cca 40 aut. S ohledem na fakt, že se jedná o aktivní záplavové území, je nutné minimalizovat veškeré prvky, které by v případě povodní znemožňovaly nebo omezovaly průtok řeky. Jednání se státním podnikem Povodí Vltavy proběhlo již před několika lety.

S ohledem na rozsah projektu usiluje město o zapojení Středočeského kraje, Povodí Vltavy, DSO údolí Vltavy, Prahy a významných místních firem. Nyní je nutné vše důkladně prodiskutovat, vést jednání ohledně způsobu financování, přičemž jasným cílem je získat dotaci z EU až 60% z celkového rozpočtu projektu. Ještě nejsou upřesněny veškeré detaily, základním předpokladem pro realizaci 1. fáze je schválení zastupitelstvem koncem července tak, aby bylo možné požádat o dotaci již v letošním kole Operačního programu EU.

Na webu města jsou k dispozici materiály pro 1. fázi projektu (revitalizace náplavky) v podobě, která byla navržena už v roce 2012. Současná verze projektu je velmi podobná. O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat. Město uvítá reakce a podněty všech občanů a organizací z Libčic. Své podněty k projektu prosím zasílejte na emailovou adresu podatelna@seznam.cz.

Ing. Pavel Bartoš, MBA

Zdroj: www.forumlibcice.cz

 

Bez názvu

Další články autora