Jak postupují letošní investice?

Léto je v plném proudu a ve městě stále pokračují různé stavební aktivity. Za zmínku stojí úspěšné dokončení největší z nich, a to rekonstrukce povrchu ulice Družstevní. Přes různé počáteční úvahy o dělení této akce na dvě části došlo k definitivnímu rozhodnutí nechat rekonstruovat ulici celou. Výsledkem je asfaltový povrch v celé délce komunikace, zbudování parkoviště z vegetačních tvárnic a provedení částečného odvodnění v zadní části u bytového domu. Nyní zde máme další plnohodnotnou ulici se všemi potřebnými standardy.

Druhou provedenou a dokončenou opravou je výměna střešní krytiny na domě č.p. 426 v Letecké ulici. Na střeše byla ještě nám dobře známá krytina – pálené tašky z místní cihelny „ letky“. Jejich životnost je však u konce, také byly v nevyhovujícím stavu střešní latě a průlezová okna. Novou střešní krytinou je opět pálená taška, stejná jako na budově pečovatelské služby.

Třetí hotovou akcí, o které se chci zmínit, je oprava předního plotu v mateřské škole. Dovolím si říci „unikátního plotu“. Vznikl v době stavby budov mateřské školy. Vyráběli ho naši otcové a dědové ve šroubárně ve spolupráci s učňovským střediskem. Každé pole je originál, vyráběné ručně. K naší školce neodmyslitelně patří. Jeho oprava byla náročná zejména na zámečnické práce. Celý plot jsme nechali „ tlakově zabalit“ do speciální polyuretanové barvy. Tím se prodloužila jeho doba existence ještě minimálně o dalších 20 let. Teď je celý šedivý. Postupně zase získá svojí původní barevnost.

Další články autora