Archiv článků

Kdy bude stát zdravotnické zařízení v našem městě?

 • Jsou to přesně čtyři roky, kdy jsem pro LN 9/2015 dělala rozhovor s majitelema jednatelem firmy RHG s r.o., PhDr. Vladimírem Matouškem, vlastníkem nemocnic v Roztokách i v Kralupech nad Vltavou, jehož firma RHG v r. 2015 zakoupila v našem městě pozemek u koupaliště za účelem stavby zdravotně sociálního zaří ...
zobrazit článek

Listopadové slovo - vydáno v LN 11/2019

 • Vždy jsem vnímal listopad, jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře, jako měsíc tak nějak smutný. Snad je na vině Svátek zesnulých – dušičky, anebo to, že stromy pozbývají listí a všude je pošmourno. V každém případě listopad přinesl pro ná ...
zobrazit článek

Říjnové slovo - vydáno v LN 10/2019

 • Naše radniční periodikum Libčické noviny (LN) vychází v současné podobě více jak deset let, a nastal čas změny. Změna v LN bude postupná a bude provedena jak obsahově, tak organizačně. Je nesporné, že vůdčí osobností LN byla a je Hannah Bartíková, která nadále zůstáv&aac ...
zobrazit článek

Proč mít městského architekta? - vydáno v LN 9/2019

 • Někdo by mohl namítnout, že naše město není natolik velké, aby potřebovalo mít městského architekta. Hlavní argument pro nejlépe vystihují slova kolegyně architektky, jedné z kandidátek: „Nezáleží na velikosti města, protože všechna města se víceméně pot&yacut ...
zobrazit článek

Škola očima rodičů - vydáno v LN 9/2019

 • Na konci dubna proběhla mezi rodiči naší základní školy anketa, která měla pomoci rozšifrovat relativně méně příznivý výsledek spokojenosti se ZŠ, která se objevila ve výsledcích obecné ankety vytvořené v rámci tvorby strategického plánu města. Kdy ...
zobrazit článek

Zářijové slovo - vydáno v LN 9/2019

 • Libčické posvícení je za námi a s ním i letní prázdniny. Po dvouměsících se vracejí žáci do školních lavic a prvňáčci do nich poprvé usedají. Jde o začátek, který vždy znamená nějaké očekávání. Toto očeká ...
zobrazit článek

Srpnové slovo - vydáno v LN 8/2019

 • Jednou za tři měsíce se v Libčicích obvykle koná zasedání městského zastupitelstva. Dle zákona o obcích zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti, tj. o záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Tolik suchá řeč zákona. ...
zobrazit článek

Proč jsou trávníky neposečené?

 • Mnohé plochy zeleně nejsou v letošním roce pravidelně sekané. Místo přesně střiženého anglického trávníku se mezi ulicí a chodníkem můžeme setkat se střapatým porostem směsi trávy a kvetoucích rostlin, které bychom často označili jako plevel. Dvě sucha ...
zobrazit článek

Červenec - publikováno v LN 7/2019

 • Podle našeho, tedy gregoriánského kalendáře, je červenec sedmým měsícem v roce a má 31 dní, což snadno zjistíme mnemotechnickou pomůckou – počítáním měsíců na kloubech prstů na ruce. Měsíc na kloubu má 31 dní a mezi klouby 30, výjimkou je samozřejmě úno ...
zobrazit článek

Červencové slovo - vydáno v LN 7/2019

 • Nezávazná konverzace na téma počasí je stále významným komunikačním tématem nejenom v Anglii, ale i v Čechách. Není ale ošidnějšího tématu, než je právě diskuse o počasí. K tomu se v minulosti vyjádřil i český spisovatel a novinář Vladimír ...
zobrazit článek

Exekuce 2019 - Nezabavitelná částka

 • Kterých příjmů se exekuce týká? Strhávání dlužné částky se však netýká pouze mzdy. Jedná se také o odstupné, náhradu mzdy, důchod, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, stipendium, peněžitou pomoc v mateřství, dohod ...
zobrazit článek

Červnové slovo - vydáno v LN 6/2019

 • V životě našeho města jistě dominují i jiná témata, než je akademická diskuse kolem Libčických novin (LN). Nicméně sdružení LOS toto téma opakovaně v tisku otevírá v domnění, že LN snad nějak porušují tiskový zákon, anebo nějaká etická pravidla. Domní ...
zobrazit článek

Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji

 • Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si nový, úsporný kotel. Provoz kotlů 1. A 2. Emisní třídy bude v r. 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě. A bude se i vám lépe dýchat. ...
zobrazit článek

Březnové slovo - vydáno v LN 3/2019

 • Březen za kamna vlezem, praví stará pranostika. Tato skutečnost ovšem nemá podstatný vliv na chod města a městského úřadu. Od posledního vydání Libčických novin se mnohé událo. Únorové zastupitelstvo města schválilo strategický plán, který se tak stává důležitým dokumentem rozvoje města. Po dvou letech naše práce se strategickými dokumenty nekončí, ale začín ...
zobrazit článek

Únorové slovo - vydáno v LN 2/2019

 • Je zimní čas, což evokuje obvykle zdání klidu. Opak je pravdou a na úřadě je rušno. Všechny složky samosprávy i státní správy pracují na zadaných úkolech. Odbor správy majetku a investiční komise připravují investice města na tento rok. Dokončujeme strategický plán města a finalizujeme akční plán tohoto dokumentu tak, aby na jednání únorového zastupitelstva jak i ...
zobrazit článek

Výstavba sportovní haly - publikováno v LN 3/2019

 • Ve čtvrtek 31. ledna 2019 proběhla veřejná prezentace projektu výstavby sportovní haly v Libčicích nad Vltavou. Cílem prezentace bylo informovat veřejnost a všechny zainteresované subjekty v Libčicích o aktuálním stavu projektu. S ohledem na důležitost a náročnost sportovního projektu jsme uvítal ...
zobrazit článek

Jak naložit s odpady z domácností?

 • Níže uvedenou problematiku diskutujeme velmi často, ale protože se jedná o důležité téma, je potřeba se vyjádřit jasně a opakovaně. V domácnostech vznikají různé typy odpadů. Nejběžnější jsou obaly od nakoupených potravin, nábytku, elektroniky, domácích spotřebičů, h ...
zobrazit článek

Libčický divadelní podzim 2018

 • V neděli 9. prosince byl představením domácího Libčického ochotnického divadla (LOĎ) „Kurz efektivního rodičovství“ ukončen letošní Libčický divadelní podzim (LDP). Na základě ohlasu a příznivých reakcí diváků si troufám říci, že se letošn& ...
zobrazit článek

Lednové slovo - vydáno v LN 1/2019

 • Stojíme na prahu nového roku s nadějí v mnohé. Odvážní si již po bůhví kolikáté vytváří novoroční předsevzetí, ale zkušení raději nic neplánují. Co bych si přál já? V zásadě jen dvě věci. V pozici starosty se setkává ...
zobrazit článek

Vánoční slovo - vydáno v LN 12/2018

 • Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel, radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Známá česká vánoční koleda neznámého autora plně vystihuje jedinečnou atmosféru vánočního času. Každý má sv&eac ...
zobrazit článek

Komunální volby 2018

 • Vážení občané, komunální volby 2018 v Libčicích nad Vltavou jsou již za námi a v zastupitelstvu se objevují nové tváře. Volební kampaň byla čistá, volby proběhly klidně a korektně. Rád bych poděkoval občanům, že přišli volit. Je jasné, že lidé mají ...
zobrazit článek

Městský znak

 • Mezi mé koníčky vždy patřila historie. Když jsem se tedy před pěti lety nastěhoval do Libčic nad Vltavou, zajímal jsem se hned nejen o historii města, ale i o jeho znak. Teprve nyní jsem si však našel trochu času, abych se se čtenáři Libčických novin podělil o to, co jsem o znaku sehnal za informace. Historie znaku ...
zobrazit článek

Zářijové slovo - vydáno v LN 9/2018

 • Sdružení nezávislých kandidátů Liběhrad vzniklo počátkem roku 2006 se záměrem zlepšovat kvalitu života ve městě a podporovat jeho společenské a sportovní aktivity. Od té doby Liběhrad, resp. jeho nezávislí zastupitelé,i já jako starosta, pracujeme na radnici pro město již dvanáct ...
zobrazit článek

Akademický malíř Josef Hanel Dolanský (1841-1918)

 • Tento, možná poněkud zapomenutý, ale ne bezvýznamný umělec se narodil v Dolanech v rodině hostinského Františka Hánla a matky Agátky rozené Warwařovské. Po skončení povinné docházky obecní školy v Libšicích a absolvování gymnázia v Praze začal v roce 1859 studovat na Akademii výtvarného umění u významného portrétisty Eduarda Engardta a krajináře Maxe Haush ...
zobrazit článek

Olivový olej - Jsem tuk a jsem zdravý

 • Zastudena lisovaný olivový olej je tvořen převážně nenasycenými mastnými kyselinami (dále jen NMK), jejichž pravidelná konzumace snižuje LDL (špatný) cholesterol, jsou velice důležité pro ochranné membrány tělesných buněk a především pro ochranné obaly mikroskopickýc ...
zobrazit článek

Kešem nebo šekem? Nejlépe bezhotovostně

 • S rozšiřováním využití moderních technologií roste důvěra v bezhotovostní transakce. Zatímco dříve byly takové finanční pohyby vzácnější a omezovaly se především na šeky a později na platební karty, dnes je možností daleko více. Máme ...
zobrazit článek

Srpnové slovo - vydáno v LN 8/2018

 • Bilance zastupitelstva města Libčice nad Vltavou 2014 - 2018 Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje a zodpovídá především za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s jejím majetkem. Zastupitelstvo je voleno v ob ...
zobrazit článek

První veřejné projednávání

 • Poslední červnové pondělí se v našem kulturním domě konalo první veřejné projednávání. Oba zhotovitelé krátce představili výstupy analytické části. Následná diskuze byla velmi podnětná. Žhavým tématem byla plánovaná výstavba no ...
zobrazit článek

Spolupráce s italským městem MORESCO

 • Na přelomu května června 2018 radní našeho města, delegace ZUŠ a ZŠ na pozvání italské strany odcestovali do regionu Marche na Adriatickém pobřeží, kde se zúčastnili nejenom bohatého kulturního programu pod taktovkou libčické základní umělecké školy, ale absolvovali i jednání s partnery v družebním regionu. Výsledkem této mise bylo navázání spolupr ...
zobrazit článek

Červencové slovo - vydáno v LN 7/2018

 • Vox populi, vox Dei je latinská fráze, která znamená „hlas lidu, hlas Boží“. Je to báječná poučka, kterou uznávají politici všech dob. Z jiného pohledu, tato formulace evokuje politiky k tzv. populismu v pejorativním slova smyslu, ve kterém se termínem populista míní č ...
zobrazit článek

Závazná stanoviska brzdí zahájení staveb

 • V posledních týdnech bylo možné zaslechnout v rádiu nebo přečíst si v novinách či na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj mnoho informací o tom, že úřad územního plánování v Černošicích se hroutí a nestíhá pl ...
zobrazit článek

Květnové slovo - vydáno v LN 5/2018

 • „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ Těmito proslulými verši začíná lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy. Většina z nás má první ...
zobrazit článek

Dubnové slovo - vydáno v LN 4/2018

 • Prapodivná zima, kde v listopadu je jarní počasí a pak zlobí do dubna, je snad u konce, i když pranostika hovoří o tom: „Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem“. V uplynulém roce jsme ukončili stavební aktivity týden před Vánocemi, kdy jsme kolaudovali kanalizační přípojky v ulici U Krytu a příznivé jarní klima nám konečně dovolilo se pustit do pln ...
zobrazit článek

Březnové slovo - vydáno v LN 3/2018

 • „Březen za kamna vlezem“, říká známá pranostika. Na radnici ale v tento čas může být i dost horko. Na městský úřad došla nedávno žádost o schůzku se spolkem MC Malina. Předmětem jednání byl problém, který Malinu a i jiné spolky opravdu tíží. Malina totiž nemá vyhovující prostory pro provozování spolkové činnosti. Novinka? Nikoli. Je to stará v ...
zobrazit článek

Dýchací přístroje Saturn z Libčic nad Vltavou

 • Snad si ještě někdo z libčických pamětníků vzpomene na slavnou výrobu potápěčských automatik a dýchacích přístrojů pro hasiče a záchranáře. V nenápadné libčické stodole v ulici Vltavská č. 8 byly vyráběny dýchací přístroje Saturn pro práci v ...
zobrazit článek

Jak vznikly Libčické noviny

 • K napsání následujících řádků mě inspiroval článek v prosincových LN Jakvznikají Libčické noviny. Uvědomila jsem si, že od prvního čísla Libčických novin takových, jaké známe, už uplynulo víc než 28 let – v prosinci 2017 přesně. V prosinci 1990 vyšlo totiž první číslo porevolučních“ novin s tímto názvem. Krátce po listopadu 1989 začal mladý ...
zobrazit článek

Únorové slovo - vydáno v LN 2/2018

 • Předpokládám, že toto číslo Libčických novin se dostane ke čtenářům kolem Hromnic, tedy data pranostikou hojně uváděného. Snad nejznámější únorovou pranostikou je, že na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout. Bloumal jsem v polích, napínal uši, ale tentokrát jsem skřivana nezaslechl. Zemědělcům jistě toto počasí radost nedělá. Jinak tomu ...
zobrazit článek

Vše, co jsi nás naučil, předáme dál

 • Jaroslav Novák st. se narodil v Libčicích v domě, kde prožil celý svůj život až do posledního okamžiku svého života. Byl věrným rodákem našeho města a měl Libčice velmi rád. Byl sportovcem tělem i duší. K pravidelnému cvičení jej přivedli jako devítiletého kluka jeho rodiče, kteří pracovali v Sokole již před 2.světovou válkou a byli též u jeho obnovení po r. ...
zobrazit článek

Novoroční slovo - vydáno v LN 1/2018

 • Často si povzdechneme, že doba je složitá, plná spěchu a že máme mnoho osobních či pracovních starostí. Zneklidňuje nás neutěšená politická scéna, nevíme, jak to bude s naší vládou, přáli bychom si prezidenta podle svých představ. Zdá se to sice nereálné, ale tyto věci můžeme opravdu změnit. Všechno má ale svůj háček. Platí totiž moudré poře ...
zobrazit článek

Jak vznikají Libčické noviny

 • Každá obec, město či městská část větších měst, mají ze zákona povinnost vydávat vlastní tisk. Proto i v našem městě, kam paměť sahá, vydáváme Libčické noviny. Sama mám schované jedny vybledlé z dob dětství, kdy v nich – pamětníci si jistě vzp ...
zobrazit článek

Prosincové slovo starosty - vydáno v LN 12/2017

 • Chýlící se konec roku nás vede k zamyšlení nad uplynulým obdobím.Pomalu se dostáváme do poslední čtvrtiny volebního období a to nás nutí bilancovat. Nedávno jsem si se zájmem přečetl názory několika mladých občanů publikovaných v opozičním tisku. Jsem přesvědčen, že názory občanů jsou vždy důležitou zpětnou vazbou života města. Dovolím si krátce zareagova ...
zobrazit článek

Listopadové slovo starosty - vydáno v LN 11/2017

 • V minulém vydání Libčických novin jsem vás stručně informoval o postupu přípravy “nového” strategického plánu našeho města. Nyní bych rád doplnil, v čem spočívají inovace. Především jde o maximální zapojení veřejnosti do procesu zpracování, a to od přípravné fáze až po finální fázi vyhodnocení. Dále tento dokument bude zpracován s využitím inova ...
zobrazit článek

Říjnové slovo - vydáno v LN 10/2017

 • Posvícení je za námi. Léto uběhlo, tak jak tomu bylo vždy, závratnou rychlostí a skoro by se dalo říct, že podzimní chladné dny se k nám vlámaly. Školy zahájily výuku a radnice pokračuje v plnění každodenních úkolů. Radniční koalice se v posledn&i ...
zobrazit článek

Pojištění dítěte

 • Když si děti hrají a dovádějí, bývají šťastné a činí tak spokojenými i nás. Čím více však děti dovádějí, tím více se vystavují nejrůznějším úrazům. S menšími i většími karamboly se kromě starostí o zdra ...
zobrazit článek

Pool Party na Libčické plovárně

 • V sobotu dne 29. 7. 2017 se konala na Libčické plovárně, na lepší počasí odložená akce, kterou organizátoři nazvali trefně Pool Party. Snad mi Ondřej Veszelei s provozovatelem koupaliště Radkem Černým odpustí hru se slovy, když si možná i za ně trochu povzdychnu, že je škoda, že na Pool Party při& ...
zobrazit článek

Zápach z kalového pole Drasty

 • Vedení našeho města jménem pana tajemníka Ing. R. Dědiče poslalo v červnu t.r. stížnost na zápach z Ústřední čistírny odpadních vod Praha - kalová pole Drasty, který obtěžuje i obyvatele Libčic. 1.8.2017 jsme obdrželi obsáhlou odpověď od RNDr. Štěpána Kyjovsk&eac ...
zobrazit článek

Jak učit děti hospodařit s penězi

 • Dospělí, padající do prohlubujících se dluhových pastí - nebezpečný trend ve společnosti, který má mnoho příčin. Kromě měnícího se ekonomického klimatu a nároků na správu financí k nim patří také finanční gramotnost. A cesta k ní zač&iacut ...
zobrazit článek

Pro zdravé srdce

 • Srdce je hnacím motorem našeho organismu a jakékoliv jeho onemocnění nás bezprostředně ohrožuje na životě. Nejčastější příčina úmrtí v České republice je způsobena infarktem, který může přijít z ničeho nic a i u člověka, který je plný síly a životního el&aacu ...
zobrazit článek

Stres jako ničitel všeho dobrého

 • Také to znáte? Dobře se stravujete, několikrát týdně sportujete, ale ručička váhy se ne a ne pohnout k vysněné hmotnosti, ba naopak, zdá se vám, že se obalujete tukem, jako ty cibule, které mají několik vrstev slupek a vy a vaše tělo se tak nevědomky, ale chytře schovává před problémy. ...
zobrazit článek

Antonín Hálek (14.3.1903 - 20.7.1967)

 • Rád bych v tomto příspěvku připomenul účastníka zahraničního odboje Antonína Hálka, který se narodil v Smolárně na Volyni, byl později libčickým občanem a patřil mezi ty, kteří bojovali za svobodu naší země. V době jeho narození byla Volyň součástí carskéh ...
zobrazit článek

Červencové slovo - vydáno v LN 7/2017

 • Na začátek léta se těšíme všichni, děti i my dospělí. Děti často spojují konec školního roku s počátkem prázdnin, jejichž konec je zdánlivě kdesi v nedohlednu. Na letní dny se intenzivně připravuje nájemce koupaliště Radek Černý se svým týmem. Libčick&aacut ...
zobrazit článek

HIIT - Někdy je méně více

 • Máme tady květen, za měsíc se budete nejspíš procházet u bazénu v plavkách, ale stále si říkáte, že to není ono, že by to tu a tam chtělo zpevnit a jinde zase shodit. Napadlo vás asi, že to opět nestíháte, a že si i letos budete kupovat celotělové plavky, anebo se jednoduše ...
zobrazit článek

Někdy se vyplatí nevonět aneb co platí na klíšťata?

 • Řekněme si to upřímně – neznám člověka nebo zvíře, které by mělo rádo tyto roztoče. Občas si kladu otázku, proč vlastně vůbec existují, když se pouze „cizopasou“ a ještě k tomu přenášejí tak nebezpečné nemoci! Musíme s nimi bohužel žít, musíme s nimi tr&a ...
zobrazit článek

Jak zvýšit své šance při reklamaci

 • Reklamace je nepříjemnost, se kterou se čas od času setká každý z nás. Mnozí obchodníci hřeší na to, že se řada lidí o reklamaci vůbec nepokusí. Ale někteří jsou bohužel připraveni použít i určité triky, aby ani část podaných reklamací nebyla úspěšn&aacut ...
zobrazit článek

Stejně si hraju, co chci

 • Rozhovor s Jiřím Dědečkem, kterého encyklopedie označují jako českého písničkáře, básníka, textaře, překladatele, spisovatele a autora četných rozhlasových i televizních pořadů. Pochází z Karlových Varů, je manželem spisovatelky a scénáristky Terezy Brdečkov&eac ...
zobrazit článek

Příběh Adolfa Szinaye - II. díl

 • Ve vyprávění jsme v minulém vydání těchto novin opustili A. Szinaye v době, kdy byl po zradě zatčen společně s A. Jankem a putovali k odděleným výslechům do vězení v Krakově. Odtud byli předáni podle příslušnosti do Prahy. V pankrácké věznici bylo se Szinayem poměrně dobře zach&aac ...
zobrazit článek

Červnové slovo - vydáno v LN 6/2017

 • Příjemné červnové klima nám nejenom umožňuje plnit investiční plán, ale zároveň se ohlédnout nad uplynulými sportovními a kulturními akcemi a těšit se na jejich červnové vyvrcholení, které vždy předchází prázdninovým měsícům. S t&iacut ...
zobrazit článek

Po starých cestách

 • Probouzející se příroda láká na procházky do okolí města. Nemusíme se prodírat bezcílně křovím, tu a tam jsou v okolí skryty staré cesty, vyšlapávané a vyjížděné po celá staletí. Vraťme se několik staletí do minulosti a podív ...
zobrazit článek

Co když nás něco bodne?

 • S přicházejícími teplými dny stále více vyrážíme do přírody, nebo si jen tak spokojeně sedíme na zahradě. A pak to občas přijde, ani nevíme jak, ale cítíme nepříjemnou bolest. Bodnutí hmyzem dokáže člověka pořádně potrápit. Některá bodnutí jso ...
zobrazit článek

Zásnuby včelí královny

 • I když se běžně hovoří o zásnubách včelí královny, není výraz „zásnuby“ úplně výstižný. Nejde totiž o zásnuby, jak je známe v lidské společnosti, ale jde v podstatě o páření královny a trubce. Lépe řečeno královny a hned několika trubců ...
zobrazit článek

Příběh Adolfa Szinaye - I. díl

 • Rád bych vás tímto svým článkem seznámil s tragickým životním osudem příbuzného naší rodiny Adolfa Szinaye, jehož jméno je uvedeno mezi padlými libčickými hrdiny, kteří bojovali ve 2. světové válce a byli umučeni v koncentračních táborech. ...
zobrazit článek

Nové prostory pro kulturu, sport a spolky

 • Každá ze tří původně samostatných obcí Letky, Libčice a Chýnov se může pochlubit prastarou historií a bohatým kulturním životem. Když se v roce 1924 zmíněné obce staly městysem, jejich kulturní potenciál se znásobil. Tehdy byly položeny základy dnešního kulturního a ...
zobrazit článek

Květnové slovo - vydáno v LN 5/2017

 • Měsíc květen – máj by se dal expresivně charakterizovat jako „nezadržitelná expanze života a aktivity“. Město se zazelenalo a my se připravujeme na náročnou péči o veřejnou zeleň. Stejně tak jako s dynamikou přírody, je to i se stavební a společenskou aktivitou ve městě. V předchozím měsí ...
zobrazit článek

Co to tady smrdí?

 • Často tuto otázku v posledních dnech slyším, nebo ji čtu na sociálních sítích, nebo si ji sama denně kladu. První logické vysvětlení zvýšeného zápachu v našem městě je, že zemědělci hnojí své polnosti v okolí. Omyl. Další pode ...
zobrazit článek

Bezpečná Praha-západ

 • Vážení občané, dovolujeme si vám představit nové webové stránky www.bezpecnaprahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolupráce mezi Policií ČR, městy a obcemi okresu Praha venkov – západ, městskou a obecní policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní bezpečnosti. - jsme p ...
zobrazit článek

Turský poklad

 • Možná jste již slyšeli nebo četli, že v předloňském roce byl jenom kousíček za našimi humny nad Chýnovským hájem nalezen poklad nevyčíslitelné hodnoty. Díky intervenci „našeho” archeologa Petra Nového jsme požádali o bližší informace odborníka na s ...
zobrazit článek

Myslet na zadní kolečka se vyplatí

 • Podíváme-li se na statistické údaje, zjistíme značné rozdíly v přístupu ke spoření, které se liší podle životní úrovně jednotlivců. Dle očekávání zhruba polovina lidí se střední životní úrovní pamatují na svůj důchodový ...
zobrazit článek

Unavené jaro

 • Věřím, že to všichni známe – jarní paprsky nás konečně lákají do přírody, ale my místo toho, abychom se těšili z delších dnů, stále zíváme a jsme k smrti unavení. Jarní únava určitě alespoň jednou za život přepadla každého z nás. M ...
zobrazit článek

Stavební kamení jménem bílkoviny

 • Už jsme si řekli o tucích, sacharidech a nyní přejdeme k bílkovinám neboli proteinům, které jsou základním stavebním kamenem našeho organismu. Bílkoviny jsou velmi důležitou složkou potravy a díky nim dokáže tělo vybudovat větší svalovou hmotu a v redukčním období jsou cenn ...
zobrazit článek

Seifertovy Kralupy 2017

 • Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka Jaroslava Seiferta autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových k ...
zobrazit článek

Architektura je dobře zpracované řemeslo

 • Architekt Patrik Hoffman pochází z Veltrus a bydlí v Praze, ale již několik let pracuje v našem městě a snaží se revitalizovat opuštěné tovární objekty v bývalé šroubárně. Za rekonstrukci starého Uhelného mlýna dostal Národní cenu za architekturu - GRAND P ...
zobrazit článek

Dubnové slovo - vydáno v LN 4/2017

 • Pravidelně se v tomto čase těším na příchod jara. Je to asi nějaký prastarý atavismus, který v tento čas člověka popohání k vyšší pracovní aktivitě. Nejinak je tomu nyní i na městském úřadě v Libčicích nad Vltavou, kde je v běhu rychlá realizace úkol ...
zobrazit článek

Klub seniorů maluje s Martou Morice

 • 14. února 2017 se v galerii arto.to Andrey Hofmann Nečasové v Uhelném mlýně u příležitosti společné výstavy dvou umělkyň Petry Gupta a Marty Morice, konala další výtvarná dílna. Tentokrát se pod vedením malířky Marty Morice seznámily dámy z Klubu seniorů, kter& ...
zobrazit článek

Jsme až moc volně radikální?

 • Všude se hovoří o tom, že v těle existují nějaké volné radikály a je nutné se jim bránit pomocí antioxidantů. Ano, to chápe každý. Co to ale ten volný radikál je a jakou neplechu v našem těle vytváří? Jedná se o prvek nebo sloučeninu, které v obal ...
zobrazit článek

Jak pomoci tělu v nachlazení?

 • Věřím, že každý z  nás má své osvědčené prostředky, které mu v  době rýmy, kašle a chřipky pomáhají. Pokud se člověk potřebuje rychle dostat z nějaké virózy, často sáhne po medikamentech z lékáren, ať už ve formě horkých „rychlo-u ...
zobrazit článek

Cukr jako cukr?

 • Sacharidy jsou více méně trojího typu, jde o cukry, komplexní sacharidy a vlákninu. Co se čistě cukrů týče, jejich konzumaci bychom měli výrazně omezit. Zbylé komplexní sacharidy a vláknina by měly tvořit zdravý jídelníček. Sacharidy jsou palivem pro naše tělo, zjednodušeně ...
zobrazit článek

Hledání nalezeného

 • Ačkoliv existovala malá šance, že se dozvíme skutečný příběh archeologického nálezu popsaného v minulém čísle Libčických novin, výsledek předčil naše očekávání. Na počátku onoho příběhu ze šedesátých let opravdu st&aacut ...
zobrazit článek

Kočka na stromě

 • Přemítám nyní o všímavosti či zájmu o své okolí, ohleduplnosti ke zvířatům, akceschopnosti, soudnosti či zdravém rozumu, fungování hasičské služby, naší mládeži, současné společnosti, jiné době, atd. A to na základě příběhu s kočkou na ...
zobrazit článek

Jak poznat padělanou bankovku?

 • Dostala se vám do rukou podezřelá bankovka a nevíte, jak rozpoznat pravé peníze od padělku? Přijímání a vydávání hotovosti jsme zařadili mezi stereotypní činnosti a běžně nezkoumáme pravost bankovek. Možná zbystříme svou pozornost až u dvoutisícovky nebo pětitisícov ...
zobrazit článek

Sex Pistols, Magor a Plastic Karásek

 • Kde jsou Sex Pistols? Exploze jejich totálního a příšerného rock&rollu? Kde je celý ten šok? Co tak iritovalo a rozproudilo muziku v polovině 70. let? Kam to uletělo? Pankáči už dostávají Grammy za celoživotní přínos - Rammones 2011, Sex Pistols v r. 2006 slavnostně uvedeni do Rock and Roll Hall of F ...
zobrazit článek

Březnové slovo - vydáno v LN 3/2017

 • Čas nezadržitelně letí a já již píši březnový úvodník, ale zima, která letos začala zhurta, se v době psaní tohoto úvodníku rozhodně nemínila vzdát. Mrzlo jen praštělo. Letos, stejně jako každý rok, jsme si vyšli druhého února do polí za město, abychom ...
zobrazit článek

Sláva tukům

 • Nejezte tuky, tuky jsou špatné a zvlášť ty nasycené, budete mít infarkt, vysoký cholesterol, budete tlustí a další bla bla bláboly. Jistě to zná každý z vás, tato doporučení jsou všeobecně známá a rovněž všeobecně uznávaným omylem s ...
zobrazit článek

Kdo to ví, odpoví

 • Psal se rok 1966, přesněji 16. května, kdy do Libčic nad Vltavou přijel spolupracovník tehdy ještě mladého Oblastního muzea v Roztokách u Prahy. Ačkoliv ještě náctiletý, prokazoval Oldřich Tomek muzeu neocenitelné služby zejména dokumentací nálezů, učiněných při nejrůznějš&iacu ...
zobrazit článek

Výtvarná dílna v Uhelném mlýně

 • Ve dvou po sobě jdoucích dnech 4. a 5. 1. 2017 se žáci sedmých až devátých tříd naší ZŠ zúčastnili velmi zajímavého setkání s výtvarnicí a sochařkou Petrou Gupta, která má v současné chvíli v Uhelném mlýně výstavu ...
zobrazit článek

Anticharta

 • Poté, co se Charta 77 objevila 7. ledna 1977 v různých světových médiích a byla opakovaně čtena v zahraničním vysílání rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, čímž se kromě samizdatu dosti úspěšně šířila mezi československý lid, se vedení KSČ roz ...
zobrazit článek

Charta 77

 • 1. ledna 2017 uběhlo 40 let od Prohlášení Charty 77, což byly pouhé čtyři stránky strojopisu sepsané na obhajobu občanských a politických práv, ke kterým se naše země v r. 1968 přihlásila, jež byly na mezinárodní konferenci v Helsinkách roku 1975 stvrzeny a vstoupily v naš&iac ...
zobrazit článek

Únorové slovo - vydáno v LN 2/2017

 • Zimu, kdy mrzne a je hodně sněhu, máme snad všichni rádi, protože se podvědomě vracíme do dětství. V minulosti jsem si mnohokrát povzdechl nad opakující se mírnou zimou. Bylo to asi rouhání, protože letošní průběh zimy mně napověděl, že její vláda ještě zdaleka neskonči ...
zobrazit článek

Zpátky do formy

 • Jistě také znáte takové to: „Vždyť Vánoce jsou jen jednou za rok, tak si dopřejeme…“. Toto tvrzení je sice pravdou, ale většinou to končí tak, že se od prvního adventu, tj. měsíc před Vánoci, začínáme ládovat vánočními lahůdkami od vaječného koňaku po ...
zobrazit článek

Novoroční slovo - vydáno v LN 1/2017

 • Již dvanáct let předkládáme na stránkách Libčických novin informace o dění v našem městě. Troufáme si říci, že ve srovnání s opozičním tiskem jsme v zásadě periodikem optimistickým. Můžeme si to dovolit, protože máme o čem mluvit a máme co ukázat, n ...
zobrazit článek

Mým úkolem je nic dobrého nepokazit

 • Tomáš Cejp vystudoval malířství na AVU a evangelickou teologii na UK. Než se stal farářem, působil jako restaurátor, což odpovídalo jeho výtvarnému vzdělaní, ale neuživilo jej to, a tak pracoval jako stavitel, dokonce jako děl- ník, topič či uklízeč. Je ženatý, žije se svou ženou a t ...
zobrazit článek

.... a přišel i Mikuláš

 • Začátek adventu, kterému vévodí pro děti atraktivní svátek sv. Mikuláše jako předzvěst dlouho očekávaných Vánoc, nelze ponechat bez povšimnutí. A tak, stejně jako v minulých letech i letos, tentokrát již 4. prosince, pořádal obor všestrannosti TJ Sokol Mikulá&sca ...
zobrazit článek

Když dojde na šikanu III. díl

 • V úvodu bych ráda ujistila všechny čtenáře, že pokud se ve svých článcích zmiňuji o školách, učitelích či rodičích, nemám na mysli nikoho konkrétního. V článcích vycházím ze svých letitých profesních zkušeností, podlož ...
zobrazit článek

Oil pulling

 • Poprvé jsem o oil pullingu, neboli převalování oleje v ústech,slyšela od otce, ale nepřikládala jsem tomu velkou pozornost. Až teď mě prozkoumat a znovu se vrátit k tomuto tématu přiměla má dobrá kamarádka, která tuto metodu provozuje již nějakou dobu. O co tedy jde? Tato technika je zná ...
zobrazit článek

17. listopad

 • 17. listopad – Mezinárodní den studentstva, který je zároveň Dnem boje za svobodu a demokracii, uctilo naše město přesně v den státního svátku uspořádáním vzpomínkového setkání u pamětní desky, která od loňského roku visí na budově městsk&ea ...
zobrazit článek

Malá velká auta

 • Až do 15. ledna 2017 můžete v muzeu v Roztokách zhlédnout výstavu téměř dvou tisíc modelů aut zn. Ferrari, Jaguar, Ford Mustang a motorek Harley Davidson ze sbírky Ing. Rudolfa Kocourka, který svou dětskou touhu po „angličácích“ přenesl do dospělosti a povýšil na jednu z největš&ia ...
zobrazit článek

Volby do krajských zastupitelstev

 • 7. a 8. října 2016 se konaly volby do 13 krajských zastupitelstev spolu s doplňujícími volbami do Senátu. Máme sice krajů 14, ale Praze byl uznán statut kraje i obce zároveň, a tak členy jejího zastupitelstva se volí v době obecních voleb, které se budou konat v r. 2018. V našem měst ...
zobrazit článek

Nejlepší sportovci a trenér roku

 • 11. září 2016 byli u příležitosti Sokolského dne vyhlášeni mezi členy místního Sokola nejlepší sportovci a zároveň nejlepší trenér roku 2016. Adeptů na tento titul bylo více, de facto by si jej zasloužil každý, kdo je členem Sokola, pravidelně se vě ...
zobrazit článek

Byla jsem v dětském domově

 • Začátek školního roku je, zejména v rodinách prvňáčků, velkou rodinnou událostí. Často se na to dívám optikou svého fotoaparátu, a tak vím, že si tento vzácný okamžik nenechají ujít nejen rodiče, ale že svého vnoučka či vnučku na první cestu do ...
zobrazit článek

Když dojde na šikanu - I. díl

 • A zase je tu školní rok se všemi obvyklými starostmi, které k němu patří.Mezi nákupem přezůvek, ořezávátek a obalů na sešity ještě neřešíme tak vážné věci, jaké v nadpise naznačuji. Nicméně do Vánoc, než série článků o šikaně sko ...
zobrazit článek

Udržení kondičky

 • Prázdniny skončily, léto se chýlí ke konci a za chvíli je tu podzim. To znamená méně slunečních dnů, dřívější stmívání a lidé se vracejí zpět do svých domovů a tráví zde více času, než je tomu v létě. Podzim sebou přiná&s ...
zobrazit článek

Sokol - nabídka sportovišť pro veřejnost

 • Možná přicházíme s křížkem po funuse, ale lepší pozdě než vůbec. Léto se pomalu chýlí ke svému konci, ale i tak nás určitě čeká ještě mnoho slunečných dní ideálních pro sport. Sokol, jako největší sportovní organizace v Libčicích, dispo ...
zobrazit článek

Klarinet, nebo saxofon?

 • Patricie Fojtů, bývalá žákyně libčické ZUŠ je dnes již čerstvou absolventkou Mezinárodní konzervatoře, kde studovala hru na klavír, klarinet a alt saxofon a získala titul DiS. Všichni, kdo jste kdy navštěvovali koncerty naší ZUŠ, musíte Patricii znát. Je to ta n ...
zobrazit článek

Zase ten močový měchýř

 • Léto je v plném proudu a všechny nás to táhne k vodě. Zejména v horkých pařácích, kdy pobíháme celý den na koupalištích, u rybníka či u moře v plavkách, není nic lepšího než rozpálené tělo smočit v příjemně chladné vodě. A za ...
zobrazit článek

Cestování s dětmi

 • Jak vycestovat legálně s dětmi do zahraničí asi nemusím libčickým rodičům dvakrát popisovat. V případě, kdy s dětmi cestují oba rodiče, platí dvě jednoduchá pravidla: za prvé každé dítě, i novorozené, musí mít vlastní doklad a za druhé do zemí EU může být tímto dokladem občanský průkaz, do dalších zemí je zapotřebí cestovní pas. Obtí ...
zobrazit článek

Opalování

 • Opět je tu léto. Před námi jsou měsíce plné slunečních paprsků a tím pádem i odhalené kůže v plavkách. Naše těla budou znovu vystavena slunečnímu záření, které je rok od roku silnější a nebezpečnější v důsledku ubývající ozonové ...
zobrazit článek

Inkluze ano, či ne?

 • V minulém čísle LN jsme nakousli téma inkluze, ke které se obě ředitelky našich škol vyjádřily pozitivně s tím, že ve školce i ve škole s tím mají již své dobré zkušenosti. Protože mě toto téma velmi zaujalo a mám kamarádku, která pracuje jak ...
zobrazit článek

A máme prázdniny

 • Děti i jejich učitelé si již několik dní užívají zasloužené prázdniny, ale já bych se chtěla tímto rozhovorem vrátit na dobu těsně před jejich začátkem, kdy jsme s paní ředitelkou u šálku dobrého čaje probraly školní rok, který je dnes již čerstvou minulo ...
zobrazit článek

Dětský skate kemp Kladno 28.-31.7.2016

 • Vzhledem k dnešním trendům jsme zvolili pro děti ideální kombinaci moderní volnočasové aktivity a klasického kempu (tábora). Rádi bychom u dětí rozvíjeli již zapomenuté hodnoty a tradice, jako je například férovost, týmová práce, respekt a v neposlední radě kamar& ...
zobrazit článek

Lodě na vodě

 • Letos jsem se 15. 7. 2016 závodu  různých plavidel po Vltavě, který každoročně organizuje Obecný úřad Máslovice, bohužel nezúčastnila, ale obdržela jsem následující autentickou zprávu, kterou ráda posílám dál. Věděli jste, že v Libčicích žij&iacu ...
zobrazit článek

Návštěvnost městského webu

 • Přiznám se, že si statistiku návštěvnosti tohoto webu moc neprohlížím, protože se jej mnohem raději snažím udržet maximálně aktuální a přitom doufám, že plní svůj účel. Uznávám, že doufat není moc profesionální, a tak jsem se ponořila do podrobn&ea ...
zobrazit článek

Andrea a Mariane ve Fénixu

 • Domov seniorů Fénix, který sídlí v klidném prostředí na okraji Horoměřic, se specializuje na péči o seniory, kteří trpí různými fázemi stařecké demence. Funguje úspěšně od r. 2014 a na 60 lůžkách poskytuje svým klientům nový domov s tou nejlepší odbor ...
zobrazit článek

Šikovné ruce našich seniorů

 • Libčický Klub seniorů se opět zúčastnil  XVII. ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení, která se coby součást celorepublikové akce Senior-Handicap: aktivní život 2016 konala společně s výstavou růží „Růžová zahrada“ a L ...
zobrazit článek

Hlavně zdraví

 • Dnešní populace je proslulá tím, že má mnohem méně pohybu, než kdy dříve. Vše začíná v mládí v době, kdy je člověk ještě tvárný a učí se všemožným jak správným tak špatným návykům. Významnou roli v tomt ...
zobrazit článek

Fotbalové naděje AFK

 • Ochotně se mnou mluvil Jiří Lain (JL), donedávna aktivní fotbalista, trenér starších žáků a otec tří synů, z nichž dva starší jsou již členy AFK a toho nejmladšího to čeká za rok. O mladší přípravce se rozhovořil trenér Dan Blažek (DB), kter& ...
zobrazit článek

Když dojde na rozvod - závěrečný díl

 • Před námi je nejkrásnější část roku – léto. Je čas rozloučit se s rozvodovou sérií a obrátit pozornost k veselejším tématům. Ráda bych ale ještě na závěr shrnula několik nejdůležitějších principů slušného a ultivovaného rozvodu: ...
zobrazit článek

Velká cena Prahy

 • 26. května 2016 se konala Velká cena Prahy - Memoriál Emílie Bláhové, což je významný závod v gymnastickém dvojboji sokolských mužských a ženských složek. Velké ceny se z libčického Sokola zúčastnily jen mužské složky, takže jejich dvojboj obsahoval záv ...
zobrazit článek

Co se děje na pozemku nad koupalištěm?

 • Tuto otázku si snad položí každý, kdo si vyšel v poslední době na procházku nad libčické koupaliště. Neudržovaný pozemek, kde se v minulosti těžila cihlářská hlína a který byl ještě v nedávné minulosti zarostlý neproniknutelnou houštinou povětšinou n&aa ...
zobrazit článek

Jarní detox

 • Představujeme vám Veroniku Jandovou, studentku Vysoké školy ekonomické v Praze, která působí jako cvičitelka v místním Sokole, v Praze jako fitness instruktorka body stylingu v Pure Jatomi Fitness a kromě toho se věnuje léčbě pomocí zelených potravin „Green Ways“. Ve své rubrice n&aacu ...
zobrazit článek

Když dojde na rozvod - IV. díl

 • Majetkové spory mezi manžely obvykle probíhají v souladu s bonmotem „Peníze až na prvním místě“, jak trefně zobrazil také slavný film z 80. let Válka Roseových. Z mých zkušeností plyne, že se pocity křivdy z neuspokojivě vyřešených majetkových sporů negativn ...
zobrazit článek

Sovětští vojáci v Libčicích v r. 1945

 • Z pozice délky lidského života je to už dávno, kdy skončila 2. světová válka, která je dosud považována za historicky nejrozsáhlejší válečné střetnutí v dějinách lidstva, kde zahynulo více než 30 milionů lidí. Bylo mezi nimi hodně mladých mužů z našeho měst ...
zobrazit článek

Křest ve šroubárně

 • Posledního března tohoto roku se v areálu firmy Screws and Wire konal slavnostní křest dvou publikací o továrních komínech s vodojemy, kterými autoři z ČVUT a Vodohospodářského ústavu T. G. Masaryka uzavřeli tříletý výzkumný projekt Ministerstva kultury ČR v rámci programu apl ...
zobrazit článek

Prořezávání stromů

 • Prořezávání ovocných stromů je poměrně složitá záležitost, která je tématem odborníků na sadařství již po mnoho desetiletí, možná i staletí.Myslím si ale, že pro naše amatérské potřeby se stačí držet několika zásad. Předně ovocné stromy v z ...
zobrazit článek

Česnek

 • Česnek je vůbec velmi zajímavá a pro naši kuchyň důležitá rostlina. Kromě toho, že velmi výrazně ochucuje naše mnohá tradiční jídla, je jeho konzumace velmi zdravá pro obsah minerálů a vitamínů. Česnek patří také mezi nejsilnější přírodní antiseptika a ant ...
zobrazit článek

Aby se dobře dýchalo

 • Jestliže v minulosti byly problémem znečištěného ovzduší ve velké míře průmyslové provozy, tak dnes jsou to často lokální topeniště – tedy kamna a kotle v rodinných domech. Není výjimkou, že tato topeniště tvoří 70 - 80 % lokálního znečištěn&iacu ...
zobrazit článek

Když dojde na rozvod - III. díl

 • Asi nejtěžší na celém rozvodu bývá rozhodování o budoucnosti nezletilých dětí. Rodiče, kteří žijí spolu „na hromádce“, mají tu výhodu, že jejich počínání stojí zcela mimo zájem státních institucí, pakliže se na péč ...
zobrazit článek

Rád chodím po městě a bilancuji

 • Od komunálních voleb v roce 2014 uběhlo již jeden a půl roku, a tak mě napadlo požádat leadera volebního sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Liběhrad a člena koalice, aby veřejnost informoval o tom, jak se sdružení, které ve volbách získalo nejvíce preferenčn&iacut ...
zobrazit článek

Rád chodím po městě a bilancuji

 • Od komunálních voleb v roce 2014 uběhlo již jeden a půl roku, a tak mě napadlo požádat leadera volebního sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Liběhrad a člena koalice, aby veřejnost informoval o tom, jak se sdružení, které ve volbách získalo nejvíce preferenčn&iacut ...
zobrazit článek

Valná hromada v Sokole

 • Tak jsem se poprvé v životě coby staronová sokolka zúčastnila 29. března 2016 valné hromady místního Sokola a nestačila jsem se divit. Byla jsem sice kdysi v dětství ostřílenou sokolkou-gymnastkou a v dospělosti tenistkou, ale přiznám se, že jsem se nikdy moc nezabývala přemýšlením nad t&i ...
zobrazit článek

Když dojde na rozvod - II. díl

 • V případě výživného platí dvojnásob rčení, že „Tam, kde platí lidská slušnost, zákonů není třeba. Tam, kde lidská slušnost neplatí, ani zákony nepomůžou.“ Povinnost platit výživné vůči svým potomkům nevzniká až rozvodem man ...
zobrazit článek

Nejraději bych byl sedlákem

 • Tento měsíc jsem se rozhodla pozvat k rozhovoru jednoho z našich nejmladších zastupitelů, který je zároveň členem rady města a několika komisí. Kromě této veřejné aktivity pro naše město je jeho hlavním povoláním pedagogicko-vědecké působení na České zemědělsk&ea ...
zobrazit článek

Vzácná návštěva

 • Již počtvrté navštívil náš masopust senátor a ministr pro legislativu a lidská práva pan Jiří Dienstbier. Senátora za náš region jistě není třeba nijak zvlášť představovat. Možná vám ale přátelský rozhovor, který jsme spolu vedli uprostřed ...
zobrazit článek

Bydlení na Leteckém náměstí

 • Všichni jistě znáte areál na Leteckém náměstí, který je v tuto chvíli opuštěný a chátrá. Areál byl používán v 70. - 80. letech pro účely SOU strojní a probíhala zde teoretická i praktická výuka učňů, proto se dodnes řík&aacu ...
zobrazit článek

Zpěv je povznášející

 • Miroslavu Dámcovou v našem městě známe především jako paní učitelku v místní ZUŠ. A pro ty, kteří nemají děti v ZUŠ, je to ta sympatická a elegantní dáma, jež je často průvodkyní školních koncertů, v kterých diváky čas od času ...
zobrazit článek

Pokus o rozluku obcí v r. 1938

 • Naše vzpomínání na to, jak to tenkrát vlastně bylo, jsme skončili tím, že v roce 1933 bylo vydáno Zemským úřadem v Praze rozhodnutí o tom, že se v r. 1924 sloučené obce Libčice – Letky budou jmenovat Libčice nad Vltavou a názvy Letky či Chýnov zůstanou jen jako názvy jednotliv&yacut ...
zobrazit článek

Aby se dobře dýchalo

 • Jestliže v minulosti byly problémem znečištěného ovzduší ve velké míře průmyslové provozy, tak dnes jsou to často lokální topeniště – tedy kamna a kotle v rodinných domech. Není výjimkou, že tato topeniště tvoří 70 - 80 % lokálního zneči&s ...
zobrazit článek

Když dojde na rozvod - I. díl

 • Starý rok je uzavřen se vším dobrým i špatným, co se v něm odehrálo. Krajina jakoby tomu odpovídala a holé stromy a pole ukazují, že před námi je nový začátek, který slibuje, že se vše opět zazelená a naplní. To je optimální čas napsat o tom nejbolestivěj ...
zobrazit článek

Přístavba MŠ

 • Přístavba mateřské školy je projekt, který je již delší dobu diskutovaným tématem, a protože se nejenom diskutuje, ale i koná, dovolte mi informovat vás o dalším vývoji a postupu blížícího se vlastního zahájení realizace inkriminované stavby. ...
zobrazit článek

Přijímačky na střední školy

 • Pro žáky 9. ročníků začíná v únoru nejdůležitější období školního roku, přijímací řízení na střední školy. Většina žáků již má touto dobou jasno, kam se budou po ukončení povinné docházky hlásit. Od zač&aa ...
zobrazit článek

A je po plese

 • 11. Městský ples v dnešních brzkých ranních hodinách skončil, a přestože není asi úplně správné, abych jej zrovna já hodnotila, nedá se nic dělat, musíte to se mnou vydržet. Pokusím se o co největší objektivitu a začnu hned tím, co je pro organizátora tou nejdě ...
zobrazit článek

Stolování s dětmi

 • Kdyby mi někdo v dětství vyprávěl, že jednou moje dcera bude požitkářsky vyprávět o tom, co zrovna pozřela ve školní jídelně a který šéfkuchař k nim zrovna zavítal, myslela bych si při tehdejším povinném dojídání UHO - univerzální hnědé omáčky, že se musí jednat o sci-fi. Pravda je však taková, že jsme se jen narodily každá v jiném tisíciletí. ...
zobrazit článek

Rodinná pravidla

 • V dnešní době ovládané kultem dítěte často ve své kanceláři vidím rodiče, kteří svým dětem takzvaně slouží. O tom, kam taková výchova spěje, velmi názorně vypráví klasická literatura jako třeba román Otec Goriot nebo balada Dceřina kletba z Erbenovy Kytice. Na druhou stranu ovšem existují také opačné případy, jako je ten můj. Jako dítě vyrůstající na dě ...
zobrazit článek

Stres

 • Školní rok je v plném proudu. Zase ranní vstávání za tmy, chystání svačin, kontroly úkolů, hledání zapomenutých školních potřeb, rozvážení dětí na kroužky a večer padák do postele, opět za tmy. Děti zlobí a žadoní o pozornost během dne, jejich tatínkové ještě víc, navíc v pozdních večerních hodinách. Oproti prázdninám, kdy se program pro děti poskládal ...
zobrazit článek

Novoroční slovo starosty

 • Na prahu nového roku si vzájemně přejeme mnohé. Záleží to na stavu naší duše a našeho těla. Prostě hledáme to, co často sami nemáme, a tak si v novoročních přáních přejeme štěstí, lásku, klid, Boží požehnání, zdraví a jin&e ...
zobrazit článek

Chci pořádně třídit, ale občas nevím jak

 • Také se vám někdy stává, že bezradně pobíháte kolem kontejnerů a nevíte, zda je celofánový papír papír, zrcadlo sklo či molitan plast? Nebo jste si sice jistí, že ten starý šanon je papírový, ale co ty kovové části? Mám je složitě ze šanonu odprepa ...
zobrazit článek

Dementi aneb ta ondatra je nutrie

 • Netušila jsem, jakou debatu vyvolám tím, že označím onoho, nedávno řadou občanů na náplavce viděného,  vodního hlodavce  za „ondatru libčickou“. Nechtěně jsem tím rozdělila naše město na dva nesmiřitelné tábory. Jeden tvrdí, že je to jasná ondatra, s kterou se pr& ...
zobrazit článek

Ondatra "libčická"

 • Pohotový občan, P. Miňovský,  mi poslal unikátní fotografii ondatry, jak se na náplavce vynořila na břeh a vydala se pěšky neznámo kam. Nevím, jak často jste kdo u nás potkal ondatru, já  nikdy. A tak jsem se rozhodla zalistovat v zoologii a zjistit, zda je její výskyt u nás vz&a ...
zobrazit článek

Díky, pane Santayano!

 • „Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování“ – tak zní citát, který je zlatým písmem vryt do mramoru pamětní desky k uctění památky 17. listopadu 1939 a 1989, která byla na naší radnici slavnostně odhalena 17. 11. 2015 a stala se tak souč&aacut ...
zobrazit článek

Bouřlivé podzimní události roku 1939

 • Atmosféra v Protektorátu Čechy a Morava byla v pozdních měsících roku 1939 velice mrazivá. Bleskové vítězství německé armády v sousedním Polsku a nechuť západních velmocí se do vlastní války aktivně zapojit daly zapomenout naději na brzký konec okupace. Přitom ob ...
zobrazit článek

Máte slovo

 • 12. listopadu 2015 byl na programu ČT1 vysílán pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma armáda. Speciálně na tento díl jsem vás upozorňovala před jeho vysíláním zejména proto, že mezi pozvanými hosty byl náš spoluobčan pplk. v záloze JUDr. Petr Miňovsk&yacu ...
zobrazit článek

Libčické polistopadové události roku 1989

 • 17. listopadu to bude přesně 26 let, kdy v r. 1989 došlo na Národní třídě ke střetu studentů s ozbrojenými složkami veřejné bezpečnosti, o čemž toho bylo už hodně řečeno i napsáno. Proto si neosobuji právo zde podrobně popisovat události toho dne a okolnosti konání pietního aktu k 50. výro ...
zobrazit článek

První lidé

 • Stalo se to v zimě roku 1941. Uplynulo již téměř 20 let od posledního archeologického výzkumu popsaného v květnovém díle tehdejších Libčických novin. Na radnici vlály hákové kříže, ale cihelna bratří Fischerů v Letkách pokračovala dále ve své produkci cihlářských výrobků a dělníci stále odkopávali další a další metry mohutné sprašové návěje. Podařilo ...
zobrazit článek

Silnice a aleje

 • Když praotec Čech přicházel do naší krajiny, nečinil tak po uhlazených cestách, ale jeho pouť musela být spíš strastiplným pochodem po nemnohých vyšlapaných stezkách. Krajinu temných hvozdů a řídce osídlené krajiny protínalo jen několik starých obchodních stezek - dálkových tras spojujících území Čech s okolním světem. Vlákna tvořící pavučinu ...
zobrazit článek

Sloučení obcí - 3. díl

 • V srpnových novinách jsme přerušili své vyprávění v r. 1922, kdy byli občané Letek/Chejnova vyzváni okresní správou, aby se vyjádřili k požadovanému sloučení obcí, které bylo evidentně výhodnější pro tehdy mnohem chudší obec Libšice. Asi si dovedeme představit, jak bouřlivá jednání byla ve všech zúčastněných zastupitelstvech, neboť to trvalo je ...
zobrazit článek

Po stopách tvrze

 • Jak by bylo krásné, kdybychom měli možnost alespoň na okamžik spatřit Libčice před několika staletími. Ze země by vyrostly roubené chaloupky, v mozaice polí a cest by se objevily studánky, boží muka, kolem kterých by se volně pásl dobytek. Mohli bychom se na zdejší krajinu podívat například očima obchodníků, kteří na počátku 15. století po Vltavě zásobovali Prahu ...
zobrazit článek

Od polí k lánům

 • Ač se stále rozšiřuje počet domů, které stavíme, ač se kolem nových i starých silnic a dálnic rodí nové plochy průmyslových hal, zůstává největší podíl krajiny polím. Spolu s loukami, sady a vinicemi tvoří mozaiku, která utváří charakter krajiny, ...
zobrazit článek

Komunální odpad, aneb kam s ním?

 • Kam s ním, je otázka, kterou si položil už Jan Neruda ve svém známém fejetonu o slamníku, který neměl kam vyhodit. Téma, jak se něčeho nepotřebného zbavit, bylo a je čím dál více aktuální i dnes. Ti, kteří bydlí, nebo často projíždí kolem skládky ...
zobrazit článek

První světová válka (28.7.1914 – 11.11.1918)

 • Hodně se na toto téma řeklo, filmovalo a psalo, dokonce i v Libčických novinách či na tomto webu. Protože si myslím, že bychom neměli na významné historické události naší země zapomínat, dovoluji si připomenout, že letos uplynulo již 97 let od konce války, která do vzniku té druhé ...
zobrazit článek

1914 - 1918 Očima kronikáře z Letek

 • U příležitosti oslav státního svátku 28. října jsem se začetla do první  Pamětní knihy obce Letky, jejíž zapisovatelem byl v letech 1905 – 1924 letecký obecní strážník a tajemník Václav Mára. Z jeho krasopisných zápisů si dovoluji uvést ...
zobrazit článek

28. říjen 1918, skutečnost, sny a iluze

 • Novodobé obnovení naší státní samostatnosti patří mezi nejvýznamnější mezníky dějin našeho národa. Po třech staletích národnostního i náboženského útlaku tak byly tohoto dne naše emancipační snahy konečně korunovány úspěchem. K ...
zobrazit článek

Problém toulavých koček

 • Rada města Libčice nad Vltavou se dne 30.9.2015 na podkladě podnětu občanů ze sídliště Sahara, zabývala problémem toulavých koček shromažďujících se kolem kontejnerů s odpadky. Městský úřad v Libčicích nad Vltavou má jakožto "příslušný státní orgán" dle § 13 ...
zobrazit článek

Jak je to s rozbitými okny?

 • Libčice nad Vltavou trápí řada negativních jevů jako vandalismus, sprejerství, automobilní vraky a podobně.  Je otázkou, jak se s těmi doprovodnými jevy civilizace můžeme vyrovnat. ...
zobrazit článek

Jak dál s městským koupalištěm?

 • Koupaliště, nebo též plovárna v Libčicích nad Vltavou bylo vybudováno svépomocí a slavnostně otevřeno v sobotu 21. srpna 1965. Na webu našeho města je na adrese: http://www.libcice.cz/galerie/videa-z-mesta.html ...
zobrazit článek

Rozvoj města

 • Radniční reprezentace tvořená v minulých dvou volebních období nezávislými kandidáty OS Liběhrad a v tomto nově v koalici s ANO 2011 a TOP 09 je na radnici našeho města již devátý rok. Racionálně uvažující občan sleduje rozvoj města. Pokud hmatatelný rozvoj města nevidí ...
zobrazit článek

Distanční smlouva v rukou šmejdů

 • Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavřené „na distanc“, tedy na dálku, jak už sám název napovídá. Co si ale máme pod tím představit? Podle §53 občanského zákoníku jsou to smlouvy, které lze uzavřít, aniž by smluvní strany seděly u jednoho stolu, tzn., že není n ...
zobrazit článek

Zmoklé sucho

 • Jako by se sucho, které panovalo přes víc jak měsíc, utopilo za dva propršené dny. Je to jen zdání, které z velké části klame. Potoky vody stekly po asfaltu, svlažila se svrchní část půdy, na chvíli se zakalily hladiny potoků a řek, ale sucho, i když více skrytě, zůstává v ...
zobrazit článek

Odpočívají v pokoji?

 • Nejprve zmizel vzrostlý krásný strom, pak se vyčistil vjezd na pozemek. Co přijde teď, říkám si pokaždé, když jdu Hřbitovní ulicí do práce nebo z práce. Rodinný dům? Najdeme tam něco? Co když tam bude zasahovat to raně středověké pohřebiště?! V každém případě se j ...
zobrazit článek

Obecná škola

 • Na začátku školního roku otvíráme knihu Smíchovsko a Zbraslavsko, vydanou v roce 1899, jež je společnou prací učitelstva k oslavě panovnického jubilea Jeho císařského a královského apoštolského veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. (1848 – 1898). Najdeme ...
zobrazit článek

Mám to tady rád

 • PhDr. Vladimír Matoušek, charismatický muž, absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, obor andragogika (věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí) a personální zařízení, majitel a jednatel firmy RHG spol. s r.o., která provozuje Městskou nemocnici v Ro ...
zobrazit článek

Jak postupují letošní investice?

 • Léto je v plném proudu a ve městě stále pokračují různé stavební aktivity. Za zmínku stojí úspěšné dokončení největší z nich, a to rekonstrukce povrchu ulice Družstevní. Přes různé počáteční úvahy o dělení této akce na dvě části ...
zobrazit článek

Baby boom a nová školka

 • V posledních letech se v celém státě i v Libčicích nad Vltavou potýkáme s problémem umísťování dětí do školky. Dětí se rodí hodně a je málo míst. Jak je to opravdu s baby boomem v našem městě? Zkoumáním demografických údajů v Libčicí ...
zobrazit článek

Sloučení obcí - 2. díl

 • V minulém čísle jsme prohlížení archiválií z pozůstalosti leteckého patriota Dr. Ing. Karla Válka přerušili v roce 1920, kdy tehdejší starosta Libšic p. Žoha podal na ministerstvo vnitra žádost na sloučení obcí Libšice a Letky-Chejnov. Zajímá-li vás, jak to ...
zobrazit článek

Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné

 • Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti. ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pr ...
zobrazit článek

Skrytý svět vody

 • Vodu v krajině nejčastěji vnímáme, když prší, když vidíme tekoucí vodu v potoce nebo když sledujeme hladinu rybníka nebo řeky. To je jen zlomek sladké vody na naší planetě. Naprostá většina, asi 97 % sladké vody, se nachází pod zemským povrchem. Je tedy skrytá na&scaro ...
zobrazit článek

Po stopách libčických rybářů

 • Cestou ranním vlakem vždycky závidím rybářům sedícím místo v práci v okolí přívozu na břehu Vltavy. Zvlášť těm na úpatí skalnatého výběžku Choče, kde jsou prý velké štiky. Není problém zde chytit candáta nebo třeba sumce. Ří ...
zobrazit článek

Revitalizace náplavky

 • Druhou červencovou středu odpoledne se uskutečnila veřejná debata na téma oživení libčické náplavky. Jde o projekt města, který byl vypracován již v roce 2010 a nyní nastává příležitost se k projektu vrátit a uvést jej v život. Veřejnost, zástupci města, architekt a dotační man ...
zobrazit článek

Letní zasedání investiční komise

 • Kanalizace a vodovod v ulici Vltavská k STK: V současné době je vypracována projektová dokumentace na provedení kanalizace a vodovodu v ulici Vltavská k STK. Zároveň s touto akcí byla vypracována projektová dokumentace na provedení kanalizace v ulici U Krytu. Závěr: Investičn&iac ...
zobrazit článek

Sloučení obcí - 1. díl

 • Bývalo vždy dobrou tradicí, že generace rodáků předávala svá poznání, vzpomínky i úctu k otčině svým potomkům. Rádi bychom touto novou rubrikou postupně oživili historickou paměť samostatné obce Letky, která je již 91 let nedílnou součástí našeho města. ...
zobrazit článek

Nezvaní návštěvníci

 • Zahrádkářská sezóna je v plném proudu a nedílnou součástí zahradních prací posledních let je i boj se slimáky. Správně řečeno plzáky španělskými. Tito nechtění tvorové, kteří nepřinášejí žádný užitek, jsou symbolem nez ...
zobrazit článek

Vrabec v hrsti

 • Nevím proč, ale když jsem byl malý, posílal mě děda vybírat vrabčí hnízda pod střechou chléva. Vzpomínám si na balancování na žebříku i na samotné vyhazování hnízd, na jejichž obsah dole číhal náš pes ... . Tak to je první věc, která se mi ...
zobrazit článek

Tajemné jeskyně

 • Když jsem jako malý hltal stránky časopisu ABC, ani mě nenapadlo, že jednou budu pracovat v blízkosti jedné z jeskyní na nepravém místě, jak je tam v jednom článku nazval Vladimír WABI Stárka, skautský vedoucí a speleolog. Postupem času jsem při práci objevoval další a dalš&ia ...
zobrazit článek

Není hornina jako hornina

 • Zřícenina Liběhradu, střecha vašeho domu, pískoviště na hřišti. Tři na pohled nesourodé věci a přece mají jednoho společného jmenovatele. Jsou tvořeny alespoň zčásti něčím, co geolog nazývá horninou. Horninou je kámen vytesaný ze skály opracovaný na stavební kamen ...
zobrazit článek

Keltové z Letek

 • V Libčických novinách vyšly již dva zajímavé články o komínech postavených firmou Ing. V. Fischer a spol.. Při pohledu na její komíny není možné nepřipomenout místo, odkud až do roku 1933 pocházela většina komínových cihel, při těžbě jejichž materiálu do&sca ...
zobrazit článek

Černá královna a její dvorní dámy

 • Královna mezi půdami - černozem. Její jméno snad slyšel každý z nás už ve škole. Je synonymem hojnosti a úrodnosti. Vždyť už praotec Čech, když vystoupal se svým národem na horu Říp a pohlédl na okolní krajinu, viděl v ní tuto hojnost. Ale nejen on, už první neolitič ...
zobrazit článek

Liběhrad

 • Existuje spousta zřícenin více či méně znatelných, jejichž historii známe díky kombinaci výsledků archeologických výzkumů a rešerší písemných pramenů. Existuje však celá řada zřícenin, které se do historie ničím nezapsaly a jejichž pozůstatky dnes mnoh ...
zobrazit článek

Němí pamětníci

 • Stromy. Jsou tak běžnou součástí prostoru kolem nás, že si jejich existenci často vůbec neuvědomujeme. Symbolika stromů hraje pro člověka od pradávna významnou roli, ať už jde o jeho vztah k náboženství nebo vazbu k přírodě. Staré národy často uctívaly vybrané druhy stromů. Pro Kelty byly obzvl& ...
zobrazit článek

Tři perly na konci náhrdelníku

 • Hluboké údolí řeky Vltavy se stalo ochrannou dlaní pro založení tří osad, které se postupem času spojily v město Libčice. Velkou část svého toku se ale Vltava zařezává do kaňonu a zůstává v něm sevřena. Až za Libčicemi se skály rozestupují a její pouť k soutoku s Labem ...
zobrazit článek

MAMMA MIA ve fotografii

 • Monika Odehnalová, fotografka, která žije v Libčicích teprve dva roky,  je momentálně na rodičovské dovolené s roční dcerou Lilianou. Navzdory tomu se aktivně  věnuje fotografování nejen ve svém ateliéru, ale i v ext ...
zobrazit článek

A je po volbách

 • Je dobojováno. Jedno volební období skončilo a nové začíná. Pro koho se rozhodla většina občanů našeho města, je již všem dobře známo. Kandidáti SNK Liběhrad pod vedením stávajícího starosty  byli za svou práci oceněni většinou hlasů a zároveň ji ...
zobrazit článek

Proč právě Herzmann?

 • RNDr. Jan Herzmann, CSc ., zakladatel sociologické agentury Factum a donedávna její ředitel,  pracuje od loňského roku ve své rodinné firmě Herzmann s r.o. jako konzultant a analytik v oblasti komunikace a marketingových informací, kam patří i politický marketing. Marketingový ...
zobrazit článek

Jedenáct otázek jako jedenáct jamek

 • Rozhovor s Petrem  šedinou – prezidentem golfového klubu Golf Snail Golf byl ještě nedávno sportem jen pro horních deset tisíc. Drahé značkové oblečení, drahé členství v elitních klubech a drahé hraní. ...
zobrazit článek

Líbí se mi být s lidmi a bavit je

 • Snad každý v Libčicích a blízkém okolí zná Antonína Blína - skvělého  harmonikáře a milovníka lidové písničky, ochotného hrát na všech městských, podnikových, svatebních či narozeninových zábavách, v&nb ...
zobrazit článek

Chceme udělat něco pro sebe a své sousedy

 • Když se řekne Libčice.net, většině obyvatel našeho města se vybaví "poskytovatel internetu". Ve skutečnosti toto občanské sdružení, které letos oslaví 10 let své existence, nabízí mnohem více. Abychom vám ho více přiblížili, polož ...
zobrazit článek

Létání mě fascinuje

 • O Ing. Vladimíru Urbánkovi  ml. lze při jeho mládí tvrdit, že je libčickým  starousedlíkem. Znám jej od dětství. Dokonce patřil mezi moje nejnadanější žáky angličtiny, což dokázal už svým vlastním přičiněním dobře zúročit při sv&eacut ...
zobrazit článek

Proč je spravedlnost slepá?

 • JUDr. Petr Miňovský celou svou kariéru věnoval právu a právě ono se stalo hlavním tématem našeho zajímavého a poučného rozhovoru, při kterém jsme se nevyhnuli ani vzpomínkám na jeho dětství v Libčicích na bře ...
zobrazit článek

Není komín jako komín

 • Rozhovor s Ing. Martinem Vonkou, Ph.D. (*1978), absolventem Stavební fakulty ČVUT, kde od roku 2005 působí jako vědecko-výzkumný pracovník a pedagog. Kromě toho podniká v oblasti energetického poradenství, je profesionálním fotografem a zakladatelem portálu fabriky.cz, který ...
zobrazit článek

Novoroční rozhovor se starostou města

 • Zdálo se mi vhodné udělat první rozhovor v novém roce se starostou města Ing. Pavlem Bartošem, MBA a položit mu otázky, které nejčastěji slýchávám na zasedání zastupitelstva, nebo byly několikrát diskutovány na stránkách našich novin.  ...
zobrazit článek

Ohlédnutí za rokem 2013

 • Jedno staré rčení říká: Díky za každé ráno, kdy se probudím, jsem zdráv a dokáži rozlišit podstatné od nepodstatného. Na pravdivosti této věty se asi většina z nás shodne. Otázkou je, co kdo považuje za podstatné. V životě města je mno ...
zobrazit článek

Bez medu to nejde

 • Rozhovor s  Ing. Kamilem Kaulichem, absolventem Agronomické fakulty na Suchdole, dlouholetým zaměstnancem Ministerstva zemědělství v oboru pozemkových úprav, dvojnásobným otcem, trojnásobným dědečkem, ale pro tento rozhovor především zkušen&ya ...
zobrazit článek

Jak jsme volili do parlamentu

 • V Libčicích nad Vltavou byly zřízeny již tradičně tři volební okrsky. Voličů zapsaných v seznamu bylo 2637, vydáno bylo celkem 1532 obálek a odevzdáno jich bylo taktéž 1532. Z toho platných hlasů bylo celkem 1510. V ...
zobrazit článek

Jak jsme upekli Libčické noviny

 • Rozhovor s Janou Rackovou, absolventkou hotelové školy , matkou syna Adama, majitelkou Cukrárny Pohádka a nejlepší „dortařkou“,  jakou jsem kdy potkala. Aby ne, když dokáže upéct i noviny. Protože znám tvou maminku a celé tvoje ...
zobrazit článek

Pojďme k volbám

 • Už je máme opět na dohled. O co že se jedná? Přece o nic jiného než volby do poslanecké sněmovny. Poté, co se Poslanecká sněmovna České republiky sama historicky poprvé v průběhu srpna rozpustila, vypsal prezident volby do tohoto nejvyššího zákonodárného orgánu ...
zobrazit článek

Práce animátora je druh herectví

 • Rozhovor  s Jiřím Tyllerem, animátorem kresleného filmu, režisérem,  scénáristou,  pedagogem, ilustrátorem a malířem. Jiří Tyler  žije nad Saharou  se svou manželkou  již čtrnáct let a hned v úvodu našeho zaj& ...
zobrazit článek

Tanec je můj svět

 • Vstoupila jsem  Zuzaně štarkové do vyučovací hodiny a dříve, než jsem s ní mohla promluvit, jsem ji  měla možnost sledovat  při práci s dětmi. Z jejího vlastního pohybového rozsahu, elegantního pohybu,  typických baletních  návyků&nb ...
zobrazit článek

Volejte 150!

 • Dobrovolné hasičské sbory vyjíždějí k mimořádným událostem ve svém regionu, kam patří hašení požárů, pomoc při povodních a jiných živelných pohromách nebo ekologických haváriích. Pomáhají při dopravních n ...
zobrazit článek

Pořád jsem hlavně učitelka

 • Rozhovor se Zdeňkou Frantovou, ředitelkou mateřské školy Potkala jsem jen několik lidí, kteří celý svůj pracovní život strávili na jednom místě. Jsou to většinou odborníci na slovo vzatí, mají trvalé zájmy, jsou stálí, klidn& ...
zobrazit článek

Máme radost, že se to lidem líbí

 • Napadl mě libčický předvánoční virus a vzal mi hlas zrovna v době, kdy jsem se chystala navštívit J. šindeláře a natočit s ním rozhovor. Nešlo to nejen proto, že jsem nebyla slyšet, ale též proto, že nakazit chrapotem Scandulu zrovna v předvánoční dob ...
zobrazit článek

Tak jsem do toho šla

 • Mgr. Raveane je  kultivovaná  a komunikativní dáma, která mě při každém našem setkání zaujala mimo jiné  svým velmi vkusným a originálním oblečením,  z něhož jsem usuzovala na  její výjimečnou kreativitu,  a nemýlila ...
zobrazit článek

Hudba je řemeslo jako každé jiné

 • Kontrabasista, baskytarista, tubista,  perkusionista, jazzový zpěvák, skladatel, textař, manažer, hudební nástrojař  – to vše je Michal Filek, nový ředitel naší základní umělecké školy,  který  žije v Praze, je ženatý ...
zobrazit článek

Mým cílem jsou Libčice nad Vltavou

 • Žiji v Libčicích, slyším, co se mezi lidmi říká, chtě nechtě sleduji bulvární zprávy TV Prima, čtu weby, jsem u zrodu Libčických novin a jsem v rozpacích z toho, co slyším a vidím. Mám zkušenosti s různými druhy médií, vím, jak lze slovo i obr ...
zobrazit článek

Přijede k nám pouť

 • Posvícení  a  kolotoče k sobě neodmyslitelně patří. Možná vás překvapí stejně jako mě, že kam naše paměť sahá, tuto tradiční posvícenskou zábavu nám do Libčic přivážela a přiváží po řadu generací rodina Helfer ...
zobrazit článek

Líbí se mi propojování lékařství

 • MUDr. Miroslava Kuglerová se narodila v Košicích, odkud se po absolvování gymnázia vydala do Prahy studovat medicínu na  2. lékařské fakultě v Motole. Je vdaná, maminka Aničky, jejíž věk se bude už navždy shodovat s budováním pediatrick ...
zobrazit článek

Mým koníčkem je pes

 • Ladislav šíma, 38let, otec 3 dětí, IT specialista,  kynolog,  figurant pro výcvik služebních psů, několikrát pokousaný, s pětkrát operovaným kolenem, a přesto stále věrný své lásce, která se jmenuje pes. ...
zobrazit článek

Nejen o šroubárně

 • Ing. Petr Kosík není v našem městě osobou neznámou. Známe jej hned v několika rolích. Žije v Libčicích už 15 let, je otcem dvou synů, donedávna byl trenérem fotbalu, dodnes kope za  fotbalovou St ...
zobrazit článek

Rozhovor s ředitelkou ZŠ

 • Je tomu už pěkná řádka let, kdy  mě libčická škola vypustila do světa, a tak jsem se na to, že se do ní třeba jen na pár hodin vrátím a popovídám si s paní ředitelkou, velmi těšila. Se za ...
zobrazit článek

Jde se na koupaliště

 • a já, coby správná novinářka, si  předem ověřuji, proč došlo k výměně nájemce, jak to probíhalo a kdo se nám teď o koupaliště vlastně stará. Dozvěděla jsem se, že nájemní s ...
zobrazit článek

Mým kostelem jsou hory a skály

 • Představte si, že Jesse Guthrie, 52letý  Američan z Alabamy, slavný  horolezec a autor čtyř  knih o horolezectví, obchodník s horolezeckým vybavením, manžel  Aničky - slovenské horolezkyně a otec dvoulet&e ...
zobrazit článek

Politici bez masek

 • Také se vám to stává? Potkáte člověka, kterého znáte z televize, na ulici a nevíte, kam jej honem zařadit? Přesně to se mi přihodilo při masopustu. Chvilku jsem marně přemítala, odkud toho kluka v zelen&e ...
zobrazit článek

Krmení lesní zvěře

 • Jsem dcera myslivcova. Vyrůstala jsem v Jižních Čechách a s lesní zvěří jsem se  běžně setkávala v podobě živé v lesích, chutně upravené na talířích a umně vycpané, doma po zd& ...
zobrazit článek

Jsem libčický patriot

 • Snad každý, kdo se jen trochu o fotbal zajímá, jej zná a každý malý libčický fotbalista by jím chtěl být. Ano, řeč je o Günteru Bittengelovi, s nímž jsem si příjemně popovídala a z&nb ...
zobrazit článek

Memoriál Josefa Pospíšila

 • XIX. ročník Memoriálu Josefa Pospíšila V sobotu 15. září Sbor dobrovolných hasičů Libčice II – Letky uspořádal již XIX. ročník soutěže v požárním sportu Memoriál Josefa Pospíšila, spojený s oslavou 130 let od založen&iacu ...
zobrazit článek

Jak to bude s konkursy

 • Koncem loňského roku vyšla novela školského zákona. Novela zavedla možnost konání konkursů na ředitele školských zařízení každých 6 let. V mnoha diskusích jsme se shodli na názoru, že se jedná o správné opatření, že by se konkursy skutečně každých 6 ...
zobrazit článek

Zavážení dobývacího prostoru Na Zabitém

 • Zavážení dobývacího prostoru „Na Zabitém“ je problém který znepříjemňuje život občanům našeho města. Je otázkou, kdo je za tento neutěšený stav krajiny odpovědný. Je faktem, že zmíněný prostor patří soukromé společnosti a zavážku povolil Krajs ...
zobrazit článek

Únor 1948, příčiny a důsledky

 •    Během uplynulých let jsme byli svědky pokusů o opětovné zjednodušování pohledů na historické události let minulých. Ve své podstatě se tento proces vyznačuje ve vztahu k dějinám nemístnou relativizací ...
zobrazit článek

Svatováclavská tradice

 • 28. září připomínáme výročí smrti knížete Václava. Václav byl zákeřně zavražděn svým vlastním bratrem Boleslavem v roce 929 (nebo podle novějších výzkumů v roce 935) ve Staré Boleslavi přibližně v místech, kde se v současné době nachází románská bazilika sv. Václava. Smrt a následná kanonizace ...
zobrazit článek

Srpen 1968 vyvolává vzpomínky

 • Připomenutí 21. srpna 1968 i po více než čtyřiceti letech stále vyvolává v myslích mnoha našich občanů vzpomínky na pocity zmaru a beznaděje. Vstup jednotek států Varšavské smlouvy na území tehdejší republiky znamenal definitivní konec započatých reforem systému uskutečňovaných zhruba od poloviny &sca ...
zobrazit článek

Dětská a sportovní hřiště dostala nový písek

 • Písek, na kterém se v rámci pražského turnaje Světové série v plážovém volejbale proháněli nejlepší hráči světa, dělá radost i nadále. Ze štvanice byl totiž navezen přímo na dětská a sportovní hřiště podporovaná Nadací ČEZ, kde došlo k výměně písku nebo jeho doplnění. ...
zobrazit článek

Žetonek odměňoval

 • Tři měsíce snahy se dětem opravdu vyplatily. Slavnostní vyhodnocení motivační hry Žetonek, kterou realizovala organizace Člověk v tísni, proběhlo v libčické obřadní síni 15. června 2010. Děti se společně s dobrovolníky pilně doučovaly a připravovaly do školy během celého školního roku. Od března do června byla jejich snaha podpořena hrou ...
zobrazit článek

Květen 1945

 • V těchto květnových dnech si opět připomínáme výročí roku 1945. Na samém sklonku druhé světové války vypuklo na území našich zemí povstání proti hroutící se moci okupačních nacistických jednotek. Povstání, které začalo 1. května lokálními střety v Přerově a Nymburce, se posléze živelně rozšířilo ...
zobrazit článek

1. ročník festivalu Otevřená zahrada

 • Sobota 15. května 2010, Kostel Českobratrské církve evangelické a přilehlá farní zahrada, ul. 5. května 66Po loňském pilotním ročníku sborového festivalu je tu oficiální první ročník, na kterém čeká návštěvníky řada hudebních zážitků. B ...
zobrazit článek