Investiční komise

Přístavba MŠ

  • Přístavba mateřské školy je projekt, který je již delší dobu diskutovaným tématem, a protože se nejenom diskutuje, ale i koná, dovolte mi informovat vás o dalším vývoji a postupu blížícího se vlastního zahájení realizace inkriminované stavby. Nejprve shrnutí projektovaného záměru – dnešní MŠ v Libčicích nad Vltavou disponuje celkem pěti třídami. Ve čtyřech ... ...
zobrazit článek

Jak postupují letošní investice?

  • Léto je v plném proudu a ve městě stále pokračují různé stavební aktivity. Za zmínku stojí úspěšné dokončení největší z nich, a to rekonstrukce povrchu ulice Družstevní. Přes různé počáteční úvahy o dělení této akce na dvě části došlo k definitivnímu rozhodnutí nechat rekonstruovat ulici celou. Výsledkem je asfaltový povrch v celé délce komunikace, zbudování ... ...
zobrazit článek

Letní zasedání investiční komise

  • Kanalizace a vodovod v ulici Vltavská k STK: V současné době je vypracována projektová dokumentace na provedení kanalizace a vodovodu v ulici Vltavská k STK. Zároveň s touto akcí byla vypracována projektová dokumentace na provedení kanalizace v ulici U Krytu. Závěr: Investiční komise doporučuje předloženou projektovou dokumentaci překontrolovat a následně podat na stavební úřad pro vydání příslušného stavebního ... ...
zobrazit článek