Jak to tenkrát vlastně bylo

Městský znak

 • Mezi mé koníčky vždy patřila historie. Když jsem se tedy před pěti lety nastěhoval do Libčic nad Vltavou, zajímal jsem se hned nejen o historii města, ale i o jeho znak. Teprve nyní jsem si však našel trochu času, abych se se čtenáři Libčických novin podělil o to, co jsem o znaku sehnal za informace. Historie znaku není nikterak dlouhá, jeho podoba byla přijata na zasedání MěNV 23. 2. 1983. Znak pro město Libčice nad Vltavou navrhl Karel Liška.Tvoří štít ... ...
zobrazit článek

Příběh Adolfa Szinaye - II. díl

 • Ve vyprávění jsme v minulém vydání těchto novin opustili A. Szinaye v době, kdy byl po zradě zatčen společně s A. Jankem a putovali k odděleným výslechům do vězení v Krakově. Odtud byli předáni podle příslušnosti do Prahy. V pankrácké věznici bylo se Szinayem poměrně dobře zacházeno, protože velitel údajně znal význam vězněného a měl jistě podíl i na valutových hodnotách. Gestapo se snažilo zřejmě v prvním období ... ...
zobrazit článek

Příběh Adolfa Szinaye - I. díl

 • Rád bych vás tímto svým článkem seznámil s tragickým životním osudem příbuzného naší rodiny Adolfa Szinaye, jehož jméno je uvedeno mezi padlými libčickými hrdiny, kteří bojovali ve 2. světové válce a byli umučeni v koncentračních táborech. Jako zdroj informací jsem využil písemnosti a ústní výpověď mého otce Oldřicha Hánla, které v roce 1977 poskytl na žádost vedoucího ... ...
zobrazit článek

Sex Pistols, Magor a Plastic Karásek

 • Kde jsou Sex Pistols? Exploze jejich totálního a příšerného rock&rollu? Kde je celý ten šok? Co tak iritovalo a rozproudilo muziku v polovině 70. let? Kam to uletělo? Pankáči už dostávají Grammy za celoživotní přínos - Rammones 2011, Sex Pistols v r. 2006 slavnostně uvedeni do Rock and Roll Hall of Fame… Nikoho už jejich zničující revolta nezajímá. Jejich slovy: „...sere na ně pes“. I o Chartě 77 se už děti učí ve škole. Co to ... ...
zobrazit článek

Anticharta

 • Poté, co se Charta 77 objevila 7. ledna 1977 v různých světových médiích a byla opakovaně čtena v zahraničním vysílání rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, čímž se kromě samizdatu dosti úspěšně šířila mezi československý lid, se vedení KSČ rozčílilo natolik, že zorganizovalo masovou do důsledku promyšlenou odvetu za použití všech svých manipulačních prostředků, které jsme všichni ... ...
zobrazit článek

Charta 77

 • 1. ledna 2017 uběhlo 40 let od Prohlášení Charty 77, což byly pouhé čtyři stránky strojopisu sepsané na obhajobu občanských a politických práv, ke kterým se naše země v r. 1968 přihlásila, jež byly na mezinárodní konferenci v Helsinkách roku 1975 stvrzeny a vstoupily v naší zemi v platnost zveřejněním ve Sbírce zákonů v roce 1976. Bohužel však v tehdejší Československé socialistické republice ... ...
zobrazit článek

Pokus o rozluku obcí v r. 1938

 • Naše vzpomínání na to, jak to tenkrát vlastně bylo, jsme skončili tím, že v roce 1933 bylo vydáno Zemským úřadem v Praze rozhodnutí o tom, že se v r. 1924 sloučené obce Libčice – Letky budou jmenovat Libčice nad Vltavou a názvy Letky či Chýnov zůstanou jen jako názvy jednotlivých částí obce. Z toho, že se letečtí znovu oficiálně ozvali řadu let po společném soužití s Libčicemi, je evidentní, že se s ... ...
zobrazit článek

Sloučení obcí - 3. díl

 • V srpnových novinách jsme přerušili své vyprávění v r. 1922, kdy byli občané Letek/Chejnova vyzváni okresní správou, aby se vyjádřili k požadovanému sloučení obcí, které bylo evidentně výhodnější pro tehdy mnohem chudší obec Libšice. Asi si dovedeme představit, jak bouřlivá jednání byla ve všech zúčastněných zastupitelstvech, neboť to trvalo ještě dva roky než 16. 8. 1924 vydalo ministerstvo vnitra výnos, kterým byly obce sloučeny v jednu pod prozatímním názvem „Letky-Libčice“, a to v mezích dosavadních katastrů. Je to tedy rok 1924, ... ...
zobrazit článek

Obecná škola

 • Na začátku školního roku otvíráme knihu Smíchovsko a Zbraslavsko, vydanou v roce 1899, jež je společnou prací učitelstva k oslavě panovnického jubilea Jeho císařského a královského apoštolského veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. (1848 – 1898). Najdeme v ní mnoho zajímavého z historie školní docházky, nároků na školní prostředí, vzdělání učitele a jeho ... ...
zobrazit článek

Sloučení obcí - 2. díl

 • V minulém čísle jsme prohlížení archiválií z pozůstalosti leteckého patriota Dr. Ing. Karla Válka přerušili v roce 1920, kdy tehdejší starosta Libšic p. Žoha podal na ministerstvo vnitra žádost na sloučení obcí Libšice a Letky-Chejnov. Zajímá-li vás, jak to vnímali občané Letek, zda byla žádost na ministerstvu přijata a jak na tom byly obce v té době majetkově, čtěte následující ... ...
zobrazit článek

Sloučení obcí - 1. díl

 • Bývalo vždy dobrou tradicí, že generace rodáků předávala svá poznání, vzpomínky i úctu k otčině svým potomkům. Rádi bychom touto novou rubrikou postupně oživili historickou paměť samostatné obce Letky, která je již 91 let nedílnou součástí našeho města. Koncem 18. století čítaly Letky dvacet popisných chalup situovaných kolem rybníčku do tvaru zploštělé číslice osm. V polovině 19. století ... ...
zobrazit článek