Krajina kolem nás

Silnice a aleje

  • Když praotec Čech přicházel do naší krajiny, nečinil tak po uhlazených cestách, ale jeho pouť musela být spíš strastiplným pochodem po nemnohých vyšlapaných stezkách. Krajinu temných hvozdů a řídce osídlené krajiny protínalo jen několik starých obchodních stezek - dálkových tras spojujících území Čech s okolním světem. Vlákna tvořící pavučinu cest a silnic, tak jak ji známe dnes, byla v těch nejranějších zárodcích. Raně středověká krajina nebyla k cestujícím příliš přívětivá. Stezky a úzké cesty byly neupravované a kvůli ... ...
zobrazit článek

Od polí k lánům

  • Ač se stále rozšiřuje počet domů, které stavíme, ač se kolem nových i starých silnic a dálnic rodí nové plochy průmyslových hal, zůstává největší podíl krajiny polím. Spolu s loukami, sady a vinicemi tvoří mozaiku, která utváří charakter krajiny, v které žijeme. Podoba krajiny, tak jak ji známe dnes, je výsledkem přeměn, které trvají už desítky tisíc let. Kamkoliv vstoupil člověk, začal ... ...
zobrazit článek

Zmoklé sucho

  • Jako by se sucho, které panovalo přes víc jak měsíc, utopilo za dva propršené dny. Je to jen zdání, které z velké části klame. Potoky vody stekly po asfaltu, svlažila se svrchní část půdy, na chvíli se zakalily hladiny potoků a řek, ale sucho, i když více skrytě, zůstává v některých svých podobách dál, i když v posledních pár dnech v Libčicích napršelo 60 litrů vody na čtvereční metr. To není ... ...
zobrazit článek

Skrytý svět vody

  • Vodu v krajině nejčastěji vnímáme, když prší, když vidíme tekoucí vodu v potoce nebo když sledujeme hladinu rybníka nebo řeky. To je jen zlomek sladké vody na naší planetě. Naprostá většina, asi 97 % sladké vody, se nachází pod zemským povrchem. Je tedy skrytá naší pozornosti a přeci je pro nás tak důležitá. Zaprší, voda se vsákne a jako by po ní nebylo vidu ani slechu. Jaký je tedy příběh ... ...
zobrazit článek

Nezvaní návštěvníci

  • Zahrádkářská sezóna je v plném proudu a nedílnou součástí zahradních prací posledních let je i boj se slimáky. Správně řečeno plzáky španělskými. Tito nechtění tvorové, kteří nepřinášejí žádný užitek, jsou symbolem nezvaných hostů, které poškozují nejen naše zahrady, ale škodí i celé krajině. Jsou klasickým příkladem tzv. invazivních ... ...
zobrazit článek

Není hornina jako hornina

  • Zřícenina Liběhradu, střecha vašeho domu, pískoviště na hřišti. Tři na pohled nesourodé věci a přece mají jednoho společného jmenovatele. Jsou tvořeny alespoň zčásti něčím, co geolog nazývá horninou. Horninou je kámen vytesaný ze skály opracovaný na stavební kamenivo, co tvoří zeď, horninou jsou nánosy spraše, z níž se vypalují tašky na střechu, a horninou jsou i písčité nánosy, které zde ... ...
zobrazit článek

Černá královna a její dvorní dámy

  • Královna mezi půdami - černozem. Její jméno snad slyšel každý z nás už ve škole. Je synonymem hojnosti a úrodnosti. Vždyť už praotec Čech, když vystoupal se svým národem na horu Říp a pohlédl na okolní krajinu, viděl v ní tuto hojnost. Ale nejen on, už první neolitičtí zemědělci se usazovali právě v místech, kde jsou černozemní půdy. Nemuseli pro svá pole klučit lesy, neboť černozemě se vyskytují na stepích, ... ...
zobrazit článek

Němí pamětníci

  • Stromy. Jsou tak běžnou součástí prostoru kolem nás, že si jejich existenci často vůbec neuvědomujeme. Symbolika stromů hraje pro člověka od pradávna významnou roli, ať už jde o jeho vztah k náboženství nebo vazbu k přírodě. Staré národy často uctívaly vybrané druhy stromů. Pro Kelty byly obzvlášť posvátnými dub, jasan a hloh, pro Germány byly posvátným stromem duby, pro Slovany duby a lípy. Lidé vždy vyhledávali stromy ... ...
zobrazit článek

Tři perly na konci náhrdelníku

  • Hluboké údolí řeky Vltavy se stalo ochrannou dlaní pro založení tří osad, které se postupem času spojily v město Libčice. Velkou část svého toku se ale Vltava zařezává do kaňonu a zůstává v něm sevřena. Až za Libčicemi se skály rozestupují a její pouť k soutoku s Labem vede otevřenou rovinou. Prudké skalnaté svahy, které jsou běžné spíše v horských oblastech s drsným klimatem, se tak vyskytují v mnohem ... ...
zobrazit článek